Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Mafiosi!

oraz zmniejszaj napi阠ie mi甓ni g砤dkich jelit i dr骻 moczowych (dzia砤nie wiatrop阣ne). Ponadto pobudzaj w niewielkim stopniu wydzielanie 秎iny i soku 縪潮dkowego, co u砤twia trawienie i przyswajanie pokarm體." I to wszystko za jedyne 7 PLN za kilogram! :-)) PS. My秎, 縠 mafiosi wiedz, w co

Re: No to ...ca硊jemy si???

podczas ca硂wania uaktywnia si ok 30 mi甓ni twarzy odpowiedzialnych za g砤dka sk髍 ...

Re: skracajaca szyjka w 23 tyg.

Nospa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie, nie mo縠 wi阠 obni縜 napi阠ia mi甓ni poprzecznie pr笨kowanych. Bra砤m w ci笨y nie tylko nospe, ale r體nie scopolan i inne leki, c髍ka urodzi砤 si z prawid硂wym napi阠iem, teraz ma ledwo 7 miesiecy a ju zaczyna chodzic przy meblach.

Re: Kulki gejszy w prezencie

: Mechanizm dzia砤nia kulek waginalnych polega na mikrodrganiach, w jakie wprowadzane s ci昕kie kulki znajduj眂e si wewn眛rz gad縠tu. Mikrodrgania te wywo硑wane s ruchem cia砤, zw砤szcza bioder. Wibracje kulek powoduj mimowolne zaciskanie si mi甓ni g砤dkich w obr阞ie pochwy, mi甓ni Kegla i 鎤iczenie

Re: 4 klasa zawy縪na 秗ednia klasy na p蟪rocze

Bo to si mi甓nie g砤dkie kurcz. A wytrenowa sobie mo縩a zasadniczo te poprzecznie pr笨kowane. -- ------------------------------------------------------------- "a przecie mo縩a pozosta cz硂wiekiem nawet je秎i jest si nauczycielem" by Grave_digger

Rozci眊a, masowa...

Przede wszystkim ROZCIA mi甓nie, po ka縟ym treningu, bieganiu, je糳zie na rowerze. Wtedy mi甓nie si wyd硊勘, b阣 smuklejsze. Ja sobie te moje zgrabne nogi tak usportowi砤m, 縠 w pewnym momencie nie wciska砤m 硑dek w rurki. I kole縜nka wuefistka zapyta砤, czy rozci眊am, a ja ze wstydem

Re: A propos botoksu i innych...

trzeba by nieco zdesperowanym i kiepsko si czu we w砤snej sk髍ze, 縠by sobie robi kuku w postaci parali縪wania mi甓ni twarzy. Wol swoje normalne zmarszczki mimiczne, umiejscowione w zwyczajowych miejscach ni g砤dki 秗odek czo砤 i brwi Mefisto, a czasem jeszcze dodatkowo zmarszczki w dziwnych

Re: Prawda o Nospie - czy j znacie?

wszystkie odpowiedzi, by mo縠 kto ju zauwa縴... napisz to, co zawsze przy podobnych w眛kach: jak lek, kt髍y dzia砤 na mi甓nie g砤dkie mo縠 upo秎edza napi阠ie mi甓ni poprzecznie pr笨kowanych? Dziecko ma mi甓nie g砤dkie na twarzy czy jak, bo nie rozumiem...

Re: Co najgorszego mo縠 si trafi na kaca?

no i mnie zniech阠ilas...a ju czu砮m napi阠ie mi甓ni g砤dkich -- Jak chcesz zobaczy raj musisz p骿舵 ze mn do piek砤

Re: Jak obni縴 cholesterol naturalnymi 秗odkami

Choroby metaboliczne; jak mia縟紋ca, zakrzepica, poddaj si, przy zdolno禼i hamowania zlepiania si p硑tek krwi i niekontrolowanego namna縜nia kom髍ek mi甓ni g砤dkich naczy krwiono秐ych. Wi阠ej: www.zdrowadroga.com/news/moc-pau-darco-/ -- zdrowadroga.com

Re: myelegans i inne biegaczki

Zapadanie si w 秐iegu jest upierdliwe, zawsze wtedy marz o g砤dkim asfalcie, od kt髍ego si mo縩a odbi :) Ale mi甓nie brzucha pracuj doskonale.

Floating dla sportowc i nie tylko

przez 50 minut. Jest to efekt k眕ieli w Morzu Martwym. Bo zabiegu czu砤m si jak nowo narodzona, mia砤m przyp硑w si, a sk髍a by砤 jedwabi禼ie g砤dka. Podczas sesji czu砤m si jakbym by砤 gdzie daleko w kosmosie :) totalna cisza, z relaksacyjna muzyczk w tle. Dodatkowo pomaga to na b髄e mi甓ni i staw體

Grupa wsparcia dla niespe硁ionych m昕czyzn

mi甓ni g砤dkich, zahamowanie perystaltyki jelit, rozszerzenie mi甓ni oskrzeli w p硊cach, podwy縮zenie ci秐ienia t阾niczego krwi poprzez zw昕enie naczy krwiono秐ych mi甓ni g砤dkich przewodu pokarmowego (trzewnych), rozkurcz mi甓ni g砤dkich naczy sk髍nych (sk髍a ciep砤 i czerwona), rozkurcz mi甓ni

Re: niemedyczne sposoby przyspieszenia porodu

Nie maliny, a li禼ie malin, a to spora r罂nica :P Znosz bolesne skurcze mi甓ni g砤dkich w 禼ianach naczy krwiono秐ych, w jelitach i macicy. Wywo硊j nieznaczny rozkurcz mi甓ni g砤dkich, m.in. macicy, wi阠 s pomocne w 砤godzeniu b髄u miesi眂zkowego, ale nie mog by nadu縴wane przez kobiety w

Re: botoks wi阠ej wad ni walor體....

Pia. Gdzie by nie wstrzykn背. To napi阠ie i parali mi甓ni . One przestaj pracowa. Twarz staje si g砤dka ale sztuczna. Jak si mo縠 czu cz硂wiek z taka twarz? Porcelanowej lalki? Przecie botoksem paralizujemy swe mi甓nie mimiczne. Czyli w du縴m stopniu, swoj osobowo舵. pl.wikipedia.org/wiki/Mimika

od s硂dyczy si nie tyje, to tylko m阺ka bajka

tylko od os砤bienia mi甓ni g砤dkich, powodowanego przez s硂dycze ;-) Trzeba 鎤iczy mi甓nie g砤dkie.* *Biolodzy, cicho siedzie! ;-)

co uprawiacie i dlaczego?

tak jestem w nastroju na fit :) spinning zjechany, ergowiosla by mi pasi硑 ale w moim kr髄ewskim krakowei nie ma (???) 2 razy w tygodniu jestem na spinningu (bo energetyzuje), raz zumba (bo mnie dobrze nastraja) i staram sie raz na pilates chodzic (brr, nie lubi, ale mi甓nie g砮bokie...) czasem

Re: Hormony w r體nowadze. Co zbada, je秎i ci眊le

ci秐ienia krwi, a tak縠 oksytocyny, zwanej hormonem wi陑i mi阣zyludzkich. Pobudza ona m.in. skurcze mi甓ni g砤dkich macicy i wydzielanie mleka. Podwzg髍ze produkuje te hormony do kontroli przysadki m髗gowej. Przysadka m髗gowa - to gruczo po硂縪ny u podstawy m髗gu. Produkuje somatotropin, kt髍a m

Re: Choroba lokomocyjna-plastry,opaski ucisk.dzia

秏ieszy to mnie Twoje podej禼ie, je秎i uwa縜sz, 縠 ryzyko w postaci wyra糿ego zmniejszenia lub zwi阫szenia cz阺totliwo禼i rytmu serca oraz skurczu mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫u b硂ny 秎uzowej przewod體 nosowych jest mniej szkodliwe ni wymioty. ale c罂... skoro nie boisz si reanimacji w

Re: 鎤iczenia dla kobiet w ci笨y-gdzie szuka?

fanatycznie biega砤m do ko馽a ci笨y a porody posz硑 w miar g砤dko - nie wiem czy to zas硊ga 鎤icze czy indywidualnych predyspozycji ale Agnieszka dba砤 o rozci眊anie odpowiednich mi甓ni.. Potem chodzi砤m tam na 鎤iczenia po ci笨y a dzieciaki posy砤砤m do Klubiku malucha. Brzmi to jak reklama wiem;) ale to

Re: Co najgorszego mo縠 si trafi na kaca?

mariuszg2 napisa: > no i mnie zniech阠ilas...a ju czu砮m napi阠ie mi甓ni g砤dkich Hahahah:DDD Rozkurcz to piek硂! :DDD -- Nikt nie b阣zie mi m體i jak mam 縴, bo nikt za mnie nie umrze.

Re: Eksperci smole駍cy ujawniaj wyniki

Jest jeszcze w aerozolu. Nitrogliceryna i pochodne 秗odki s powszechnie stosowane jako leki (→ nitraty) w chorobach uk砤du kr笨enia, w niedokrwiennej chorobie serca, gdy powoduje gwa硉owny rozkurcz mi甓ni g砤dkich, z kt髍ych zbudowane s naczynia krwiono秐e, co powoduje obni縠nie wysi砶u

Re: Zaczarowanie :)

nativeau O mi甓niach Kegla to nie s硑sza砮? Po porodzie 鎤iczy si mi甓nie Kegla aby pochwa mia砤 znowu mocny ucisk. A 縠by sprawdzi czy dobry ma zacisk, to bierzemy banana obranego i zawijamy foli, nast阷nie wprowadzamy do pochwy i pr骲ujemy zmia縟縴 banana i je秎i to zrobimy to...mi甓nie

Re: czy by硑by禼ie w stanie by z...

A jak ten facet, kt髍y ma dziecko ma olbrzymie mi甓nie i perfekcyjnie ogolon g砤dk g硂w? ;)

Re: Rozpieszczaj sie w ciazy!

Niech spr骲uj si rozpieszcza wybudzaj眂 si ze znieczulenia, le勘c ko砤mi do g髍y i pod g髍k, maj眂 ci眊le skurcze i popod潮czane kropl體ki. oraz rozdygotane od lek體 mi甓nie g砤dkie (w tym sercowy) ;) Zabrak硂 mi wyobra糿i na to rozpieszczanie, hehe.

Re: Jak zrzuci brzuch

Najcz甓ciej to co nazywa si du縴m brzuchem to opadni阾e i rozdymane trzewia, wprawdzie m體i si 縠 mi甓nie g砤dkie nie poddaj si napinaniu, ale to raczej tylko polowa prawdy.Polecam 鎤iczenia izometryczne, rower a lepiej orbitrek (te wa縩e jak zbudowany, najlepiej prze鎤iczy par cho minut i

Re: po badaniach w klinice endo

No dobra, ale powiedzcie mi w takim razie, czy te objawy wynikaj Waszym zdaniem z tych zm阠zonych nadnerczy, czy z czego innego, bo mnie ju r阠e opadaj - przedwczoraj wysz砤m z kliniki, a wczoraj i dzi wszystko z powrotem pe硁 par: - zakwasy po najdrobniejszym wysi砶u, wsz阣zie - b髄e mi甓ni

Re: leki na ci秐ienie a potas

Przeczytaj ulotk dla tialoridu. Twoje k硂poty mog mie zwi眤ek z tialoridem. Mo縠 trzeba zmieni lek, ew. masz za ma硂 potasu. " Objawy niedoboru potasu: og髄ne os砤bienie, apatia i nadmierna senno舵, zaburzenia pracy serca, arytmie, zaburzenia funkcjonowania mi甓ni

Re: Xyvelam - Levofloxacinum kiedy mo縩a karmi?

zmniejszenie napi阠ia mi甓ni g砤dkich i jakby kt髍a karmi眂a potrzebowa砤, to okres jego p蟪trwania wynosi 13h a z organizmu zostaje wydalony ca砶owicie po 24h. Jeszcze raz dzi阫uj za pomoc. -- http://www.suwaczki.com/tickers/9f7j2n0ajx1euo1y.png

Re: Prosze o rad - zjawiska w podbrzuszu :)

To chyba jednak p阠herz. Wr骳i砤m z toalety - czuj ucisk mi甓ni g砤dkich przy oddawaniu moczu, dok砤dnie jak przy zapaleniu p阠herza. Zastanawia mnie tylko umiejscowienie b髄u - na wysoko禼i p阷ka, a przeciez p阠herz jest ni縠j.

Re: in vitro czerwiec 2014

. Zwykle oznacza si tez st昕enie przeciwcia: - przeciwko endomysium mi甓ni g砤dkich (EmA) - przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) - przeciwko deamidowanej gliadynie (potocznie: „nowej gliadynie” DGP lub GAF) Mo縩a tez od razu zbada przeciwcia砤 IgA i IgG. Badania robi sie gdy pacjent

Isla Spa zapraszamy do salonu masazy Filipi駍kich

zwi阫szonego nacisku - Redukuje stres i zm阠zenie - godzi b髄e mi甓ni - Niweluje przewlek砮 b髄e, w tym b髄e plec體 i b髄e g硂wy - Relaks i odpr昕enie - Drenuje Masa gor眂ymi kamieniami Masa gor眂ymi kamieniami to specjalistyczny zabieg, do wykonania kt髍ego u縴wa si p砤skich, g砤dkich, ob硑ch i

Re: Powik砤nia po botoksie.

wszystkich partii mi甓ni ,/jelit ,mi阺ni g砤dkich/,z硑 wzrok.Jestem wrakiem cz硂wieka.Mam zanik 15 kg mi甓ni,nie moge ju chodzi,je舵.GOLGOTA.LEKARKA MA DALEJ GABINET!!!Wszystkie moje ostrze縠nia o tragedii jaka mnie spotka砤 z r眐 lekarki na portalach s moderowane. Chc ostrzec kobiety przed lekarzem

Re: Wegetarianizm - trudne pocz眛ki lub zako馽zen

To wszystko jest 砤twiejsze ni Ci si wydaje :) Wystarczy przestawi pewne rzeczy w g硂wie i idzie g砤dko. W domu gotuj tylko ja, ja r體niez robi zakupy. Od d硊縮zego czasu gotuj wegetaria駍ko, staram si nawet wega駍ko. Nie by硂 jakiego dnia 0 w kt髍ym og硂si砤m OD DZI KONIEC Z MI蔛EM! To

Re: Reakcja na inn tradycj

> No to tych zup nie przygotowujesz tradycyjnie. Wi阫szo舵 polskich niepostnych z > up robi si bowiem na wywarach mi阺nych Tylko mowimy o kraju, w ktorym przez wieksza czesc historii posty obejmowaly co najmniej 1/3 roku, czesto i 1/2. No i konsumpcja miesa w calej Europie byla znacznie

Re: jak Nie je禼 w nocy ??? Pom罂cie

苭iczenia kurcz 縪潮dek? Nie bardzo to sobie wyobra縜m- 縪潮dek nie ma mi甓ni poprzecznie pr笨kowanych (tych zale縩ych od naszej woli) a tylko mi甓nie g砤dkie, funkcjonuj眂e poza nasz 秝iadomo禼i. Dodatkowo ka縟a aktywno舵 fizyczna zwi阫sza t阾no i ci秐ienie kwi a to nie u砤twia zasypiania. Dla

Re: Nieretuszowane zdj阠ia VS

ptysiowa_7 napisa砤: > Zdj阠ia s super, Doutzen Kroes wygl眃a na nich 秝ietnie. Mi si podoba jej brzuch i r阠e z zarysem mi甓ni, na retuszowanych zdj阠iach tego zazwyczaj nie wida, cia砤 s g砤dkie jak namalowane. Ale og髄nie jej sylwetka mi si nie podoba, jak dla mnie jest zdecydowanie za

Re: biegunka spowodowana proszkami rozkurczowymi

Bzdury, no-spa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie a nie poprzecznie pr笨kowane! Czy tak trudno to zrozumie? Zreszt mam pi阠iolatk z ci笨y zagro縪nej, bra砤m no-sp w du縴ch dawkach a c髍ka nie mia砤 縜dnych problem體 z napi阠iem mi甓niowym, od pocz眛ku silna i prawid硂wo rozwijaj眂a si. Ciekawe jakie by

Re: Szukam bada dotycz眂ych nospy

No-spa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie przewodu pokarmowego i zwieracze np. p阠herzyka 矿砪iowego. Nijak nie mo縠 wywo砤 zaburze oddychania (mi甓nie szkieletowe poprzecznie pr笨kowane) ani zaburze logopedycznych (te mie秐ie poprzecznie pr笨kowane). A na zachodzie wycofali j, bo nijak nie dzia砤砤 na

Re: Wyzbywanie si egoizmu

痮潮dek Ci boli,bo hamujesz z硂舵.Przy u縴ciu mi甓ni g砤dkich przewodu pokarmowego naj砤twiej j wyhamowa.Ze z硂禼i te mo縠 szwankowa w眛roba.Jest nawet takie powiedzenie-w眛roba Ci si przewraca ze z硂禼i.Skurcze wp硑waj te na wydzielanie 矿砪i i ca硑 system trawienny siada. Nies硊sznie si

Re: z pr罂nego i Salomon...

aleksandra1357 napisa砤: > Mi si zdaje, tak sobie oczywi禼ie gdybam, 縠 b髄 skurczu mi甓ni g砤dkich jest > najwi阫szym b髄em i nie da si zada takiego b髄u z zewn眛rz, Skurcz powoduje silniejszy b髄, ni rozcinanie tych samych mi甓ni ?! -- Bazuna 2011 Moje dzieci

Re: Rower a kr阦os硊p

u縴wa si wi阫szej ilo禼i mi甓ni. Mylisz si, r阠e, ramiona, mi甓nie tu硂wia r體nie pracuj. A nogi, to ju zdecydowanie w wi阫szym zakresie ruchu. Nie m體i眂 ju o je糳zie po drogach mniej g砤dkich ni asfalt - tam pracuje ca砮 cia硂. A w przypadku jazdy g髍skiej, to nawet mo縩a sobie ca砶iem 砤dnie

Re: botoks wi阠ej wad ni walor體....

grzech_o_1 napisa: To napi阠ie i parali mi甓ni Widze, ze dalej sie nie rozumiemy ... Efekt zale縴 od tego, ile si wstrzykn瓿o ... Jesli ktos ma bruzdy wiod眂e od nosa do brody kt髍e nadaj mu wygl眃 smutnego clowna, i jesli si w te bruzdy wstrzyknie po par drobniutkich kropelek

Re: Dobry wiecz髍 i dobranoc

O jak milutko:) St阺kni砤m si ju za normalnymi lud糾i na normalnym forum:) Hmm co mnie boli kawa砮k duszy i mi甓nie g砤dkie mi阣zy 硂patkami;) a gryzie mnie fakt,縠 nic nie przychodzi od razu. -- kropelkowo.blogspot.com/ http://img182.imageshack.us/img182/3710/340ov3.gif Jest tylko jedno

Re: no-spa a no-spa forte

poniszcz, a na skurcze mi甓ni g砤dkich i tak mi nie pomo縠. Powiedzia, 縠 jak si b阣 powtarza takie nasilone, to m骿 gin da mi lek rozkurczowy na mi甓nie g砤dkie, nazwy nie pomn, bo nie potrzebowa砤m. Mo縠, skoro masz w眛pliwo禼i co do stosowania no-spy zwyk砮j, zamiast forte to przeczytaj ulotk

Re: celiakia- pytania

C髍ka mia砤 robione badania z krwi test IgA-EmA Ujemny Nie wykryto przeciwcia przeciw endomysium mi甓ni g砤dkich przewodu pokarmowego w kasie IgA mleko krowie r體nie ok dziecko by硂 na normalnej diecie takiej jak ma na co dzie. Takie badania zleci砤 pediatra w砤秐ie w kierunku celiaki

Re: L- arginina Skuteczna czy nie...

rezultacie krew p硑nie o wiele szybciej (czyli wi阫sze ci秐ienie). Podobnie jak do w昕a ogrodniczego zak砤da si zw昕on ko馽體k aby zwi阫szy ci秐ienie, tak samo ci秐ienie ro秐ie w uk砤dzie kr笨enie gdy zw昕amy naczynia krwiono秐e. Tlenek azotu wp硑wa na nerwy mi甓ni g砤dkich w ten spos骲 縠 je

Re: zakwasy - pomoc???

Owszem, tak jest w ulotce, ale zastanawia mnie, jak potas rozr罂nia kom髍ki mi甓ni g砤dkich od pr笨kowanych :-)

Re: du縜 nadczynno舵?

immunologicznego, mi甓nia sercowego, mi甓ni szkieletowych i g砤dkich, sk髍y, gruczo丑w dokrewnych (trzustki, jajnik體, j眃er nadnerczy, tarczycy...). (...) - - www.endokrynologiapediatryczna.pl/userfiles/pdfs/a_1394.pdf

Re: Gruczo krokowy

Furagin powoduje kurcze mi甓ni n骻 a wi阠 powoduje jakie dzia砤nia uboczne na inne mi甓nie, ni g砤dkie.Najlepiej poczekaj z kilka dni.Ja po Furaginie musia砤m bra Magnez z Witamina B6.

problemy z krzepliwo禼i?

jakie chore, 縠by na ka縟e "kichni阠ie" lekarze zapisywali tony pigu. I co to za gin, co daje takie tabsy przy kp? Bierz dziewczyno du縪 magnezu, on pomaga i na b髄 skurczy mi甓ni g砤dkich (macica) i zmniejsza krwawienie. Polecam w postaci chelat體 - najlepiej si wch砤niaj.

Re: Mycoplasma. Szumy uszne

, piek眂e oczy, pop阫ane naczynka. Do tego akurat sie przyzwyczai砮m. -zmiany sk髍ne ( wysypki, rumienie) <- tu akurat tak jakby tr眃zik na czole i brodzie, oczywi禼ie nigdy nie mia砮m problem體 ze sk髍. By砤 g砤dka jak pupa niemowlaka. - zapalenie mi甓nia serca <- to raczej nie. aczkolwiek odczuwam

Re: aljoszka

u ulotce pisze, ze: Salbutamol jest lekiem rozkurczaj眂ym oskrzela. Jego mechanizm dzia砤nia polega na pobudzeniu receptora adrenergicznego beta-2, co prowadzi do rozkurczu mi甓ni g砤dkich oskrzeli. Nigdzie nie pisze ani slowa, ze to steryd. Jesli uwazasz inaczej, to wrzuc linka...

miejscowy b髄 w 硑dce

Pisz "w", bo boli tylko jedno miejsce - z boku 硑dki, u g髍y, a b髄 jest umiejscowiony wewn眛rz mi甓nia. Boli od ok. miesi眂a. B髄 jest dziwny - rw眂y, k硊j眂y. Nie jest to b髄 siniaka. Boli co jaki czas, chyba codziennie. Zaboli, poboli i mija. Nie jest to b髄 jednostajny - jest

Nieoczekiwane wady odchudzania

nie bardzo szczup硂, ale normalnie, nie ma te jako dziko rozbudowanych mi甓ni. Uprawia step, aquaaerobik, tae-bo, zumb, functional i co tam jeszcze si硂wego. Tyle tylko, 縠... przerazi砤m si, kiedy zobaczy砤m w szatni jej biust. Ona ma wsz阣zie g砤dk, pr昕n sk髍 bez cellulitu etc., ale piersi

Re: czy wzi辨 nosp??? Jak to z ni jest???

Ale przecie no-spa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie, a obni縪ne napi阠ie mi甓niowe dotyczy mi甓ni szkieletowych. No-spa nie dzia砤 na mi甓nie szkieletowe.

Re: odki regeneruj眂e i chroni眂e tkank nerwow

Podobno masz zmiany zblizone do SM - sprawd t nalewk z nasion przegorzana kulistego. W Rosji to oficjalny surowiec do wyrobu lek體 w砤秐ie mi阣zy innymi na stwardnienie rozsiane i padaczk. Ona dzia砤 na nerwy, kt髍e steruj mi甓niami, nawet g砤dkimi. Pozdrowienia :-) Basia

Re: bol po orgazmie

stawia砤bym na skurcz mi甓ni g砤dkich:) -- Do you mind? I can't talk. I can either dance or die.

Re: Bolesne miesi眂zki i ketonal

Ja podaj mojej Galosp. Lek rozkurczowy mi甓ni g砤dkich, nie obci笨a 縪潮dka, Lidka dobrze si po nim czuje i nie ma problem體 z noramalnym funkcjonowaniem. A ja jestem spokojna, 縠 nie szprycuj j chemi.

Re: przepis na lasagne potrzebuje

Bia硑 sos: 3 硑縦i mas砤 stopi i doda 3 硑縦i m眐i, miesza, miesza a zrobi si g砤dka masa. Dola mleka - ja dodaj na oko - po troch, ca硑 czas miesza, kiedy mleko si wch硂nie doda kolejna porcj i tak do uzyskania w砤禼iwej konsystencji. Doda soli, pieprzu i KONIECZNIE ga砶

Cipkarium

u縴tek z mi甓ni. Nie pogardzi uk砤dami zbiorowymi. H jak hydrant - wystarczy jeden precyzyjny i zdecydowany ruch w pobli縰 zaworu, a natychmiast robi si mokra. I jak intelektualistka - penis nie wzbudza jej zainteresowania, bezm髗gi rekwizyt erotyczny tak縠 nie. Za to uwielbia wdawa si w powa縩e

Re: Pytanie typowej blondynki ;)

To totalne odpadki t硊szczowo mi阺ne zmielone na g砤dko i barwione na pomara馽zowo. Czego tak obrzydliwego nigdy nie pr骲owa砤m. Metka tatarska owszem, "硂sosiowa" nigdy. -- http://www.suwaczki.com/tickers/ex2bdf9h78s6bhic.png http://www.suwaczki.com/tickers/8unegzu3038a6lh1.png

Re: brzuch!!!

Najpierw 鎤iczenia mi甓ni sko秐ych brzucha, mo縠 pilates. Nie polecam brzuszk體, bo nie wiadomo w jakim stanie s mi甓nie g砤dkie. Brzuszki mog spowodowa, 縠 brzuch si jeszcze bardziej uwypukli.

Re: Czy to jest mo縧iwe?

Ja miewam takie ruchy w brzuchu z niedoboru magnezu, tak jak drgaj眂e powieki i czasem drgaj眂e inne mi甓nie. Widocznie g砤dkie mi甓nie, znaczy jelita czy co, te mi tak dygaj, bo par dni przyjmowania magnezowych tabletek pomaga.

Re: Klamka zapad砤 - w sobot sterylizujemy Frytk

podobno w砤秐ie sterylka powinna by po pierwszej rujce; a propos czczo - tu nie chodzi o wymioty, chodzi o to, 縠 pod narkoz wszystko przestaje w kocie pracowa, w潮cznie z mi甓niami g砤dkimi przewodu pokarmowego; je秎i znajduje si tam jaka tre舵, to po prostu zacznie gni. Dlatego operacje

Re: Zapowiadane sukienki s przepi阫ne!

> Chcia砤m powiedzie tylko, 縠 dzia砤lno舵 BiuBiu jest po縴teczna w wielu dziedz > inach. Mnie na przyk砤d sk硂ni砤 do 鎤icze mi甓ni brzucha :) Mi甓nie brzucha to mnie rozbola硑 jak to czyta砤m - ze 秏iechu - dzi阫i za rozja秐ienie pochmurnego dnia :) Summer city g砤dkie b阣zie z

Sezon na go砮 klaty czas zacz辨

Wczoraj, dzisiaj i w ostatnim tygodniu. Wsz阣zie widz go砮 klaty ( m阺kie ) 砤dne, 砤dniejsze, brzydkie, obrzydliwe, zaro秐iete, g砤dkie, g砤dziuszkie. Z mi甓niami, bez mi甓ni z dumnym piwnym mi阺niem. iec jak latarnie w nocy :) Ot tak sobie panowie, ch硂pcy, ch硂py wychodz z domu i 秝iec

Re: No-spa wcale nie taka oboj阾na !

kto ju tutaj wy縠j napisa, no-spa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie. Nijak si to ma do napi阠ia w mi甓niach poprzecznie pr笨kowanych, kt髍e buduj mi甓nie szkieletowe, kt髍ych dotyczy obni縪ne napi阠ie mi甓niowe. Trop chybiony. -- http://lb1f.lilypie.com/a5f6p2.png

Re: a gdy pies skacze na cz硂wieka?

. Jako widz, 縠 mu si mi甓nie napinaj i wtedy go przyciskam do ziemi. Z tego samego powodu akceptuj wchodzenie mi阣zy nogi, z takiej pozycji nie da si skoczy, a sporo ps體 lubi tak pieszczot. Dopieszczony pies si uspokaja. Ostatnio przecwiczylam to na hiperaktywnym kundlu, kt髍ego spotyka砤m raz

Re: Co najgorszego mo縠 si trafi na kaca?

mariuszg2 napisa: > Co Ty gadasz....mi甓nie g砤dkie odpowiadaj ze m阺kie doznanie rozkoszy....raz > jest skurcz a raz rozkurcz.... i to jest raj..... Pot阦a hydrauliki, woooot:DD -- Nikt nie b阣zie mi m體i jak mam 縴, bo nikt za mnie nie umrze.

Re: Co najgorszego mo縠 si trafi na kaca?

> > Hahahah:DDD > Rozkurcz to piek硂! > :DDD Co Ty gadasz....mi甓nie g砤dkie odpowiadaj ze m阺kie doznanie rozkoszy....raz jest skurcz a raz rozkurcz.... i to jest raj..... -- "Poca硊j mnie Hans, bo mo縠 nigdy nie b阣 mia砤 na to ochoty"

Re: Obni縪ne napi阠ie mi甓niowe

Nospa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie (czyli mi甓nie jelita, macicy) a nie poprzecznie pr笨kowane, (czyli mi甓nie plec體, brzucha czy ko馽zyn) wi阠 nie powinna mie wp硑wy bezpo秗edniego na dziecko. Natomiast po秗edni wp硑w mo縠 by o tyle, 縠 mniejsze napi阠ie macicy mo縠 mniej stymulowa p丑d swoim

Re: HMB? L-arginina? Inne cuda?

krwiono秐ych poprzez rozlu糿ienie ich mi甓ni g砤dkich oraz zmniejszenie „lepko禼i” 禼ian naczy. Dzi阫i temu z erekcj wszystko b阣zie w jak najlepszym porz眃ku :)

Genotyp 3a a biopsja

. Dodatni wynik przeciwcia p. mi甓niom g砤dkim SMA. -- - Patrz, Ko禼iuszko, na nas z nieba! - raz Polak skandowa i popatrzy na Ko禼iuszko, i si zwymiotowa

Re: leki wykrztu秐e czy przeciwkaszlowe?

Ja w og髄e odstawi砤bym leki na tym etapie. Je秎i mia硑 pom骳, to ju pomog硑. A by mo縠 obecnie to one szkodz. W skutkach ubocznych dipherganu wymieniony jest "skurcz mi甓ni g砤dkich oskrzeli, obrz阫 b硂ny 秎uzowej przewod體 nosowych" Nie zalecany dla dzieci poni縠j roku. www

Re: wyk砤dowca psychoterapeut?

z tekstu tylko z wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej. O t硊mieniu agresji 秝iadcz te objawy fizyczne,kt髍e autorka opisuje: B髄e 縪潮dka,wymioty,itd. Gdy miotaj nami silne uczucia z硂禼i,kt髍 t硊mimy, to naj砤twiej jest wyhamowa t z硂舵 przy u縴ciu mi甓ni g砤dkich 縪潮dka.Niestety,gdy to

Re: Do Kaaki: chlorowodorek papaweryny na kolki?

Specyfik w dobrze dobranej dawce mo縠 by bardzo skuteczny, bo zwiotcza mi甓nie g砤dkie. Ale mo縠 warto poszuka przyczyny problemu? Ten lek dzia砤 wy潮cznie objawowo. Wi阠ej nic nie napisz, bo do秝iadczenia z tym lekiem nie mam.

Re: dla ka縟ego-wa縩e

troch naciagane, bo n-spa dzia砤 na mi甓nie g砤dkie, a te na twarzoczaszce to mi甓nie pprzecznie pr笨kwane. Poza tym dlaczego dzia砤nie akurat u dzieci mia硂by sie utrzymywa wiele lat po urdzeniu?

Re: czy by硑by禼ie w stanie by z...

> A jak ten facet, kt髍y ma dziecko ma olbrzymie mi甓nie i perfekcyjnie ogolon > g砤dk g硂w? ;) A co Ty, J髗iu, zweryfikowa砮 teori o p蟪irokezach na rzecz teorii 硑sej pa硑? ;) -- Long live revolution! – cz硂wiek rzek Po naszemu Jakub, po tamtemu D縠k

Re: CO2 to samo zdrowie

> A oto w lapidarnym skr骳ie, co odkryli naukowcy pracuj眂y dla ch硂pak體 z CIA: > 1. Wzrost zawarto禼i CO2 w powietrzu znacz眂o obni縜 napi阠ie mi甓niowe w ca硑m > organizmie, zar體no mi甓ni pr笨kowanych jak i g砤dkich no i co was tak dziwi ? nies硑szeli禼ie 縠 jak kto jest zdenerwowany

Re: debridat-dzia砤 od razu?

przypadku r體noleg砮go stosowania z lekami dzia砤j眂ymi na kana硑 wapniowe (np. antagoni禼i kana丑w wapniowych) zmniejsza si dokom髍kowy nap硑w jon體 wapnia, co mo縠 prowadzi do hamowania skurczu mi甓ni g砤dkich jelit. Dzia砤nie niepo勘dane: Cz阺to: nudno禼i, wymioty, sucho舵 b硂n 秎uzowych jamy ustnej

Re: no i sprawa si..."ryp砤"...

To nie 縠bra ,to mi甓nie g砤dkie.W砤秐ie ko馽z kuracj Unidoxem Solutabem. -- http://i44.tinypic.com/mlis9.jpg

Re: 21 cm i co drugi weekend wolny

Tak- o mi甓nie g砤dkie m髗gowe. -- "Percepcja tego konfliktu interferuje z sieciow dyferencjacj w UE oraz w Chinach, gdzie nie nast眕i prze硂m nominalistyczny".

Re: dla ka縟ego-wa縩e

Wiadomo, 縠 Nospa to lek obni縜j眂y napi阠ie mi甓niowe, a wi阠 > przeciwdzia砤j眂y skurczom macicy. Ale napi阠ie mi甓niowe obni縜ne jest > tak縠 u nienarodzonych dzieci. Nie w spos骲 znaczny, lecz na tyle, by > rodzi硑 si z obni縪nym napi阠iem mi甓ni twarzy. Jedna sprawa- mi甓nie 縰chwy

Re: Co sadzicie? ruchy w 12-14 tc...

dr縠nia mi甓ni g砤dkich spowodowane niedoborami magnezu? :) I tak, s inne od pracy jelit, tu masz racj. -- Zap硂dnionych samic komar體 trzyma (te kt髍e gryz) USG w m阺kiej komara. N'eloigne nie mog by inni, kt髍zy nie 勘d硂. Kilka tryb體 dost阷ne s wi阠 nie zmniejszy. V0.93: wi阠ej hp i sp阫ania

Re: Lipcowo...

Hej, ahoooj!!!:)) Dzi阫uj bardzo za wyrazy, przekaza砤m 硂patce, ona wielce ucieszona :-D Z tym przemieszczeniem to po tym, jak mi to pokaza ortopeda wywnioskowa砤m, 縠 to tak, jakby dwie p硑ty tektoniczne si zderzy硑 i to si tak zros硂, nie na g砤dko, tylko tak pod k眛em. Pono nie ma to mie

Re: Laparoskopia - czy szybko dosz硑禼ie do siebi

niedro縩o禼i. Na zd阠iach z hsg wygl眃a硂 to na niedro縩o舵 ro縩, kt髍a jest praktycznie nie do usuni阠ia (w odr罂nieniu do obwodowej, kt髍 do舵 bezproblemowo si usuwa), dlatego strasznie si ba砤m wyniku laparo. No ale jak ju pisa砤m okaza硂 si, 縠 podczas hsg najprawdopodobniej mia砤m skurcz mi甓ni

Re: Cuda s niemo縧iwe - dlaczego ?

> 2. Je秎i hostia zamienia si w tkank serca, to trudno przyj辨, 縠 stoi za tym > jaka nieznana zasada fizyki Ty, a jakby "zamieni砤 si" w mi阺ie g砤dki, to by硂by 砤twiej cy trudniej?

Re: moze dlatego, ze nospe bierze 90% kobiet?

przez 硂縴sko przechodzi. I tu znowu wracamy do problemu pt jak dzia砤 chlorowodorek drotaweryny - dzia砤 spazmolitycznie na mi甓nie GDKIE przez hamowanie fosfodiesterazy IV (czyli dzia砤 g丑wnie na mi甓nie przewodu pokarmowego, uk砤du mocz-p砪, dr骻 矿砪iowych, znacznie mniej uk砤du kr笨enia, bo

Re: problemy z jelitami

Finocarbo jest suplementem diety zawieraj眂ym zio硂we wyci眊i , oraz w阦iel, mo縠 przynie舵 pewn ulg, ale nie jest lekiem. Natomiast Debretin jest lekiem wydawanym z przepisu lekarza, dzia砤 na motoryk jelit, jest o tyle skuteczniejszy od No-Spy, 縠 dzia砤 wybi髍czo na mi甓nie g砤dkie jelit , a

Maliny- nie tylko na przezi阞ienie!

potasu Zmniejszaj biegunk Powoduj z砤godzenie b髄體 menstruacyjnych S silnym antyoksydantem, wzmacniaj odporno舵 Posiadaj w砤禼iwo禼i antynowotworowe Li禼ie malin wykazuj dzia砤nie 禼i眊aj眂e, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne oraz powoduj delikatny rozkurcz mi甓ni g砤dkich jelit, naczy

Re: du縴 brzuch w 10 tyg.

W drugiej ci笨y brzuch mo縠 byc widoczny troch wcze秐iej - ale no bez przesady ;). A czy to po prostu nie wzd阠ia? W ci笨y w zwi眤ku z dzia砤niem hormon體 mo縠 zwalnia perystaltyka, rozkurczaj si mi甓nie g砤dkie...

Re: Kolana mnie bol :(

oraz os砤bienie wewn阾rznych mi甓ni ud. Ten czerowony na zdj阠iu ni縠j. http://www.chirurgie-hofer.at/s/cc_images/cache_2411204439.jpg?t=1326388617 Wewn阾rzna linia uda nie jest wtedy g砤dka, ma sk硂nno禼i do nier體no禼i, a nawet falbanek ze sk髍y, t硊szczu i tkanki 潮cznej. Swoj drog lekki X

Re: brzuch rano a wieczorem - 5 cm r罂nicy obwodu

鎤iczy mi甓nie sko秐e brzucha. Mo縧iwe 縠 to skutek rozej禼ia si mi甓ni g砤dkich brzucha (rectus diastase), nale縴 wzmacnia mi甓nie sko秐e, potem g砤dkie, cho mo縧iwe 縠 nigdy nie b阣 takie jak przed ci笨. I unika wzd赕. -- Moje ksi昕niczki

Pi眛a 苭iartka - czyli za co Warszawa kocha pod...

"mi甓nie g砤dkie, z kt髍ych zbudowane s narz眃y wewn阾rzne ssak體, maj zwart, a jednocze秐ie kruch konsystencj oraz wielkie bogactwo odcieni smakowych." spo秗骴 narz眃體, kt髍e wymienione s p蠹niej w tek禼ie, wi阫szo舵 to gruczo硑, wy潮cznie 縪潮dek jest mi甓niem.

Re: za縴wacie magnez ??

A magnez przyjmuje si po to, by zapobiega, ewentualnie minimalizowa skurcze mi甓ni, pewnie nied硊go zaczn Ci dokucza skurcze 硑dek i podeszw st髉. Mz dzia砤 chyba te z tego co pami阾am na mi甓nie g砤dkie macicy.

Re: czego by禼ie nigdy nie zjad硑?

痑dnych zwierz眛 l眃owych poza typowymi, ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem psa, kota, konia, owad體! 痑dnych podrob體, 縜dnych mi甓ni g砤dkich. 痑dnych produkt體 zwierz阠ych, przy wytwarzaniu kt髍ych zwierz阾a s traktowane bestialsko (tuczone na si酬, maltretowane, zabijane w okrutny spos骲

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - mi甓ni g砤dkich

Zdj阠ia - mi甓ni g砤dkich

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin