Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Jestem w trakcie bada kontrolnych. Odebra砤m dzi wyniki badania moczu, czekam jeszcze na wyniki badania krwi i potem do lekarza. W badaniu moczu wszystkie parametry s w normie opr骳z ci昕aru w砤禼iwego. Jest napisane, 縠 norma to 1,02 do 1,030. A ja mam 1,012. Czy kto wie, co to mo縠 oznacza

Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

W砤秐ie odebra砤m wyniki bada mojego synka (3mc) i ci昕ar w砤禼iwy moczu jest poni縠j normy, a mianowicie 1,004. Czy kto wie co to oznacza? Nie wiem czy mam si martwi czy nie, a nie chce niepotrzebnie chodzi do lekarza, bo i tak tych wizyt jest masa. Ju mia砤m tak sytuacj z podwy縮zon

niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, Po badaniu moczu okaza硂 si, 縠 wszystkie parametry s ok tylko obni縪ny ci昕ar w砤禼iwy moczu 1,012 wyczyta砤m, ze to mo縧iwy problem z zag阺zczaniem przez nerki moczu przejrza砤m stare wyniki i na przestrzeni 1,5 roku na 7 wynik體 3 w normie 4 obni縪ny ci昕ar (naprzemian- nie ma jakiej

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

a czy opr骳z niskiego ci昕aru w砤禼iwego moczu, masz jeszcze jakie inne problemy zdrowotne, czy tak sobie na si酬 wyszukujesz? -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

To mnie troch uspokoi硑禼ie, bo jak sprawdza潮m w Internecie to by潮 mowa, 縠 taki ci昕ar mo縠oznacza problemy z nerkami:(

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Taki ci昕ar u niemowl眛 wyst阷uje i nie jest powodem do niepokoju (konsultowane z nefrologiem).

Re: wyniki bada

A du縪 pijesz? - podwy縮zony ci昕ar w砤禼iwy to za g阺ty mocz.

badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

Witam, Na badaniu 12/07 wyszed mi niski ci昕ar w砤禼iwy moczu 1010 badanie to powt髍zy砤m dzisiaj bo si wystraszy砤m (u lekarza jeszcze nie by砤m, wizyt mam w przysz硑m tygodniu we czwartek) i znowu ci昕ar wyszed 1010. Dodam 縠 du縪 pij ale wczoraj stara砤m si pi mniej ni przed tym badaniem

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

ci昕ar w砤禼iwy moczu w granicach 1010 - 1012 g/l, niezale縩y od stopnia nawodnienia jest charakterystyczny dla przewlek砮j niewydolno禼i nerek czy przewlek硑ch nefropatiach 秗骴mi笨szowych . Nigdy w 縴ciu nie mia砤m tak ci昕ko jak teraz, 縴j ze 秝iadomo禼i 縠 Synek umrze z powodu tych nerek, to

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

dzi阫i dziewczyny w ci笨y w tym czasie nie by砤m badania dosy cz阺te- jakie drobne infekcje, z dwa razy robi砤m do alergologa w komplecie wynik體 dolegliwo禼i niestety mam ale ju od d硊縮zego czasu- ci眊砮 b髄e g硂wy, zm阠zenie, senno舵 do tego choruj na astm i mam bardzo niskie ci秐ienie krwi

zbyt niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

odebra砤m wyniki badania moczu mojego 1,5 rocznego synka; zaniepokoi mnie ci昕ar w砤禼iwy: >=1005; wiem, 縠 norma wynosi pow. 1016; dodam, 縠 ma硑 bardzo du縪 pije, szczeg髄nie w nocy, przez co du縪 siusia; czy to wystarczaj眂y pow骴, aby ci昕ar by tak niski? A mo縠 to jaka choroba? Z g髍y

ci昕ar w砤禼iwy moczu

mam kolejne pytanie wiem ju 縠 wyniki moczu mojej c髍ki s dobre ale pono ma bardzo du縴 ci昕ar w砤禼iwy. Czy mog co zrobi w domu 縠by to poprawi? (wynik to 1026)

Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Dziewczyny robi砤m c髍ce og髄ne badanie moczu wszystko jest ok tylko ci昕ar w砤禼iwy jest ni縮zy ni normy m體i czyli c髍ka ma 1,005 a normy to 1,023-1,035. Czekam na wasze opinie czy to mo縠 o czym 秝iadczy. Pozdrawiam

niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, Zwracam si z takim problemem: w badaiu og髄nym moczu mojej 6 miesi阠znej c髍ki wychodzi niski ci昕ar w砤禼iwy tj. poni縠j 1.005 i ph 7 inne parametry s w normie. Badanie powtarza砤m ju 5 razy i zawsze wymienione wy縠j parametry s takie. Zrobi砤m c髍ce posiew moczu i usg ze wskazania

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

wydaje mi si 縠 niski ci昕ar w砤禼iwy jest wtedy gdy dziecko du縪 pije i mocz jest bardzo rozc阠zony...? A ona ma taki sam ci昕ar jak du縪 pije i jak ma硂 pije, wi阠 ju sama nie wiem. A w rodzinie mamy chorych na nerki dlatego tak si martwi, czy wszystko w porz眃ku.

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Moja 3-letnia c髍ka jest w trakcie leczenia furagin stanu zapalnego,pisa砤m w po禼ie"prosz zerknijcie".No i po 2 dniach badali秏y mocz, wynik mam dzisiaj i erytrocyty wysz硑 ju tylko pojedy馽ze, ufff ale martwi mnie ci昕ar w砤禼iwy 1.005 i ph. 7.0 niewiem czy mam mie powody do

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Jotka bardzo Ci dziekuj uspokoi砤m si. A tak w og髄e to c髍ka ma 3 miesiace. Pozdr jotka_aa napisa砤: > Witam, my秎e, 縠 nie masz si czym martwi.Oczywi禼ie niski ci昕ar w砤禼iwy > moczu mo縠 秝iadczy o tym, i nerki trac zdolno舵 do zag阺zczania moczu, ale > nie przy takim niskim

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

przeczytaj zacytowane zdanie dok砤dnie i od samego pocz眛ku. z naciskiem na sta硑 ci昕ar w砤禼iwy. u ciebie nie jest on STA, tylko zmienny. rzeczywi禼ie, warto by wybra砤 si do psychologa, bo sama si nakr阠asz. -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg ka縟ego dnia ro秐ie

Re: Niski ci昕ar w砤禼iwy moczu!!!!!!!!

Witam, my秎e, 縠 nie masz si czym martwi.Oczywi禼ie niski ci昕ar w砤禼iwy moczu mo縠 秝iadczy o tym, i nerki trac zdolno舵 do zag阺zczania moczu, ale nie przy takim niskim ci昕arze moczu jaki poda砤 i nie u niemowl眛.Ci昕ar moczu b阣zie obni縪ny je秎i poprzedniego dnia wieczorem dziecko

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

Ja mam ca潮 ci笨 niski, poni縠j normy - a to 1007, a to 1008, czy 1005. Taka moja uroda, reszta wynik體 w normie, po prostu pij, jak smok. Nikt z racji tych wynik體 nie raczy podnie舵 縜dnego alarmu, ja te nie widz powodu.

Re: badanie moczu niski ci昕ar w砤禼iwy

kobieto, skorzystaj z gugla, chocia w podstawowej kwestii!! mediweb.pl/medicaltest/wyswietl.php?id=154 -- http://images44.fotosik.pl/266/58ea10722a7ca480m.jpg ka縟ego dnia ro秐ie ilo舵 ludzi mog眂ych poca硂wa mnie w to co powy縠j.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Moja c髍ka mia砤 ( ma ? ) zawsez b. niski ci陑ar w砤禼iwy moczu . Warto禼i oscylowa硂 wok蟪 1000 . Wynik 1010 by uznawany przez mojego pediatr za zadawalaj眂y :) Niski ci昕ar moczu jest objawem np. mocz體ki prostej ale warto禼i przy tej chorobie s poni縠j 1000. Wszystko zale縴 jeszcze od tego

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Hmmm u nas nefrolog m體i 縠 jest to bardzo ale to bardzo wa縩y parametr. Okre秎a on zdolno舵 zag阺zczania moczu oraz m體i jak tak naprawd pracuj neki. Mamy zrobione z 180 bada og髄nych moczu (ma硑 ma rok a badania robimy 2 razy w tygodniu) i zawsze babka podkre秎a ci昕ar w砤禼iwy. Pozdrawiam

ci昕ar w砤禼iwy moczu a ci笨a

Jaki jest ci昕ar w砤禼iwy moczu, jak si jest w ci笨y? Bo jest to podobno jeden z niezawodnych objaw體 ci笨y. Dzi阫i za odp.

og髄ne badanie moczu-podwy縮zony ci昕ar w砤禼iwy

W og髄nym badaniu moczu mojego 7 miesi阠znego synka wysz硂 縠 ci陑ar w砤禼iwy wynosi 1,020g/ml.Pani doktor prosz napisa co to oznacza?Dodam jeszcze 縠 synek urodzi si z powi阫szon miedniczk nerkow i powi阫szenie utrzymuje si do dzi mimo 縠 inne badania(cystografia,scyntygrafia)nie wykaza硑

wyniki moczu : sluz, prosze o interpretacje

idziemy na morfologie, USG brzucha i oddac mocz na posiew. Badanie og髄ne moczu (A01) Ci昕ar w砤禼iwy 1,015 g/ml (1,012 — 1,026) PH 7,0 5,0 (8,0) Leukocyty nieobecny Azotyny nieobecny Bia砶o nieobecny Glukoza nieobecny Cia砤 ketonowe nieobecny Urobilinogen nieobecny Bilirubina

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

No w砤秐ie male駍two za ma硂 pije, mocz jest zag阺zczony i nereczki si wtedy bardzo m阠z.

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

A nam ostatnio wyszed ci昕ar w砤禼iwy mm. Czy kto wie co to oznacza

Re: zbyt niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Co to znaczy "bardzo duzo pije"? -- http://zum.org.pl/img/banners/zum-234x60.jpg Forum dla Rodzic體 dzieci z wadami dr骻 moczowych Ocen przedszkole Twojej pociechy

Re: zbyt niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

dzi阫uj za odp, "bardzo du縪 pije" tzn. ok 1 litra wody noc, w dzie normalnie tzn w ilo禼iach bardzo rozs眃nych; morfologia ok, pozosta砮 parametry moczu ok, cukru w moczu brak, poziom glukozy we krwi w normie; dodam, 縠 starszy syn te du縪 pi b阣眂 w jego wieku, ale na pewno nie a

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

M骿 Emil dot眃 mia zaniski ci昕ar 1000-1005, ale ostatnio wysz硂 1020 i lekarka powiedzia砤 縠 jest wko馽u OK. Mo縠 twoja dzidzia ma硂 pije? Pozdrawiam Sylwia mama Emilka

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

drobia縟縠k. wypijesz wiecej wody i ci昕ar w砤禼iwy si zmniejsza. -- www.flatcoatedretriever.prv.pl

Re: z眀kowanie czy infekcja uk砤du oddechowego?

Kaszel jest niewielki i jak najbardziej mo縠 by od z眀kowania. Niepokoj眂y jest wynik moczu! M阾ny, azotyny, bakterie, moczany! Dbaj o to by dziecko du縪 pi硂 (du縴 ci昕ar w砤禼iwy moczu) i zr骲 jeszcze raz mocz + posiew.

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

Drobiazg. Najwa縩iejsze w badaniu moczu to brak bia砶a, cukru, baketrii. -- Monika Ola (28.11.2003) Konrad (13.11.2005)

niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

U 11 miesi阠zniaka wynosi 1010 g/l. Lekarz sugeruje chorob nerek, jako, 縠 warto舵 jest za niska, zleci dodatkowe badania (posiew). U starszego synka (3lata) badanie da硂 dok砤dnie t sam warto舵. Czy te mam go dalej bada??? Inny lekarz nie zleci mu dalszych bada. Macie jakie do秝iadczen

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

ineze w ciazy masz zwiekszona diureze i stad niski ciezar wlasciwy moczu - mocz jest bardziej "rozcienczony" nie ma sie czym przejmowac, a swoja droga co za laboratorium gdzie wyniki podaja pacjentowi telefonicznie ;) od ich oceny jest w koncu lekarz :) -- "I LOOK INTO YOUR EYES

ci昕ar w砤禼iwy moczu

Dzwoni砤m do laboratorium bo robi砤m badanie moczu dziecka. Wyniki dobre tylko pani mi powiedzia砤, ze jedynie ci陑ar w砤禼iwy za niski.Zdaje sie jesli nie przer阠i砤m: norma 1010, a tam jest 1005. Nigdy nie zwraca砤m na to uwagi. TO chyba "drobiazg", czy nie? -- Czy縝y pan, taki

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

Ale kojarzy mi sie co, 縠 glukoz bada si te ukuciem w paluszek i aparat natychmiast pokazuje poziom, tylko nie wiem gdzie mo縩a zrobi takie badanie - w mojej przychodni nie. -- Czy縝y pan, taki wielki uczony, wierzy, 縠 podkowa przynosi szcz甓cie? - Nie - ale powiedziano mi, 縠 podkowa przy

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

tylko picie od dawna, dw骳h lekarzy zaleca硂 analiz moczu conajmniej ze 3 godzin bez picia(robi砤m te wcze秐iej) czy jako tak a jeden krew- kurcze my秎, 縠 to moja nadgorliwo舵 wi阠 szkoda mi jej ku. Apetyt ma, na wadze nie traci, a to picie to obserwuj眂 Ol takie raczej "

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

wiem ale jako zwr骳enie uwagi przez pani na to spowodowa硂, 縠 wola砤m si upewni. Dzi阫uj -- Czy縝y pan, taki wielki uczony, wierzy, 縠 podkowa przynosi szcz甓cie? - Nie - ale powiedziano mi, 縠 podkowa przynosi szcz甓cie tak縠 tym, kt髍zy w to nie wierz.

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

i tak jesli wszystko inne jest w normie nie przejmowalabym sie tym, na ciezar wlasciwy ma wplyw to np czy mocz byl poranny czy nie i takie tam, to na prawde nie jest dramat gdyby norma byla wielokrotnie wyzsza wtedy by sie mozna bylo przejac moze tak jak piszesz mala duzo pije i dlatego tak jest

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

i w砤禼iwie badanie wysz硂 po硂wicznie. Powt髍ka (w砤秐ie niby tak gdzie dobrze pobieraj) sie nie uda砤-nie wbili sie. Fakt, by砤 du縪 mniejsza. Chyba musz dla w砤snego spokoju zrobi -- Czy縝y pan, taki wielki uczony, wierzy, 縠 podkowa przynosi szcz甓cie? - Nie - ale powiedziano mi, 縠

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

Elza to badanie Oli. Ju od dawna martwi si, tym, 縠 du縪 pije pisa砤m ju gdzies dzisiaj nawet. Jako nie mog zebra sie, 縠by jej zrobi badanie krwi bo w眛pi 縠by to by砤 cukrzyca ale... A zadzwoni砤m w砤秐ie z pytaniem o ten nieszcz阺ny cukier-robi砤m prywatnie bo nie chcia硂 mi sie do le

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

mojemu pobierali raz na zelazo z zyly i nie bylo wielkiego dramatu, wiesz, ja to chyba gorzej wspominam niz sam misiek, on szybko zapomnial, ale rzeznia fakt byla troche bo nie pobierali ani igla i strzykawka ani motylkiem tylko wkluly sama igle i do probowki ta krew wylatywala, w sumie dla dziec

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu

wiesz mozna z palca ale sa jakies nowe wytyczne i do krzywej z palca sie nie powinno robic... moze to nadmierne picie z tego powodu ze masz np sucho w domu, przyczyna moze byc prozaiczna, chociaz wiesz jesli badanie krwi z zyly ma wykluczyc cukrzyce to ja bym zrobila, dla swietego spokoju, to mal

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Z硂gi, tak kamienie, ale i piasek, st眃 mo縠 te Ca. I taki ci陑ki mocz. Skonsultowa砤bym to z lekarzem.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

u 11 miesi阠zniaka mocz pobieam do woreczka. U 3-latka jak Pan B骻 przykaza: po umyciu , 秗odkowy strumyczek.

Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Hej dziewczyny!!! Wczoraj by砤m z malutkim u nefrologa. Szczeg髄n uwag zwraca ona na ci昕ar moczu. Co prawda wiem 縠 na stronie refl.mocz. s umieszczone normy odno秐ie moczu, ale z czystej ciekawo禼i jaki ci昕ar najcz甓ciej maj wasze dzieci. dodam 縠 m骿 ma硑 za 3 dni sko馽zy rok. pono to

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

mo縠 winna jest z砤 technika pobierania go.Powinien to by 秗odkowy strumie moczu.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Dla 秝i阾ego spokoju zr骲 jeszcze jutro badanie og髄ne moczu. A ucho lekarz ogl眃a?

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

W砤秐ie nie ma ZUM mocz ja硂wy, a 秎ady bia砶a , leuk 3-6, w osadzie CA++, z硂gi. Z tego co si doczyta砤m to z硂gi 秝iadcz o kamieniach. Sama ju nie wiem.

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Zazwyczaj trudno jest uzyska kwa秐y odczyn w tak rozcie馽zonym moczu (bo to prawie woda i odczyn te neutralny). Ci昕ar ostatnio mieli禼ie du縪 wy縮zy, wi阠 tym bym si nie przejmowa砤. Na razie tak zostawcie, najwa縩iejsze jest swierdzenie, czy te erytrocyty by硑 spraw incydentaln, czy

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Mala ma niski ci昕ar bo ma硂 pije i mocz jest nierozcie馽zony, jak si uporasz z problemem karmienia to zobaczysz ,縠 to si zmieni a mo縠 nie chce ssa dlatego 縠 ma alergi pokarmow. Dzieci tak cz阺to reaguj w takich sytuacjach

Re: Pani dr. prosze o interpretacj badania moczu

Witam, zar體no w czasie gor眂zki jak i s砤bego nawodnienia organizmu w moczu mog pojawi si ketony, mocz ma du縴 ci昕ar w砤禼iwy co potwierdza niewystarczaj眂e nawodnienie. W razie w眛pliwo禼i warto powt髍zy badanie w stanie zdrowia. Pozdrawiam serdecznie

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Myszol wlasnie mial 1005, ale jakos nikt nie robi z tego wielkiego halo ;-) -- Forum Reflux moczowy, ZUM, wady dr骻 moczowych

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Dzi阫uj za adres i jak ju si skontaktuj na maila z drem igielskim dam zna co i jak. Pozdrawiam.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

www.med.wroc.pl/laboratoria/normy.htm#31 obni縪ny ci昕ar jest przy hiperkalcemii(u ma硑ch dzieci cz阺to spowodowana jest przyjmowaniem za du縴ch dawek wit d3)

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

M骿 synek jak by niemowl阠iem to zawsze mia niski ci昕ar moczu. Ale on nie jest dobrym por體naniem, bo mia refluks. Wyr髎 na szcz阠ie z tego. Teraz pije za ma硂 i ci昕ar mamy dla odmiany za du縴, np 1027, 1028. -- Pozdrawiamy Magda i Pawe砮k (07.11.2003)

b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Witam, dzisiejszy wynik bad og髄nego moczu wskaza u mojej c髍eczki ci昕ar gatunkowy: 1000; pH oboj阾ny; dodatkowo poj. sluz; leukocyky 2-4. Bardzo si martwie tym ci昕arem gatunkowym.. czy ktos sie spotka z takim wynikiem?? C髍ka ma 5 miesi阠y, karmiona jest piersi, od tygodnia pije

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

1027 to jeszcze norma. Jak dla ma砮go dziecka, sporo siusiaj眂ego, z regu硑, to sporo. Ale zalezy, czy pojawia si toto cz阺to i jakie sa inne parametry.

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

To prawda, 縠 z powodu diety mocz ma taki a nie inny c.w., bo jednak to same p硑nne jedzonko. Ale napisa砤m ci o swoich w眛pliwo禼iach dlatego, 縠 pisa砤 o niech阠i ma砮j do ssania, a pomimo tego ten ci昕ar si nie podni髎. U mojej Julki mocz r體nie jest wodnisty, ale ona siusia bardzo du縪

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

M骿 synek kiedy cz阺to mia taki rozwodniony mocz. Lekarz m體i, 縠 taki mo縠 by - cz阺to laby podaj normy w砤秐ie od takiej wysoko禼i. Teraz z kolei mamy mocz zazwyczaj za ci昕ki - ma硑 za ma硂 pije:( Zwylke troch powy縠j normy. Ale on potrafi wypi nieca硑 kubek p硑nu na dob:((( Ph to

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

u nas tez najnizsza wartosc to 1005 w upaly i jak mloda byla na cycu tylko. generalnie, pamietam ze co-jest-grane zawsze bradzo mocno zwaraca uwage na ciezar moczu. i bardzo dobrze:) bo to wazny parametr

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Gdzie na forum jest m骿 post dotycz眂y w砤秐ie niskiego c.w. moczu, poniewa mam podobny problem. Podobny, gdy ci昕ar r體nie jest zwykle ok. 1005-1010, ale moja Julka bardzo du縪 pije. Robi砤m jej szereg bada, aby wykluczy choroby nerek, no i jest ok. Ale wcze秐iej konsultowa砤m si drog

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

tak wyrokowa, tymbardziej, ze rozumiem ca砤 reszta wyniku by砤 ok? Jaki to strumie moczu faktycznie nie ma najmniejszego znaczenia, a posiew niewiele pomo縠 w takiej sytuacji. Mozesz co jaki czas skontrolowac dzieciom mocz og髄ny. Jak Ci to b阣zie martwi podejd z wynikami, ale do specjalisty.

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

Srednio najcz甓ciej (90% przypadk體) 1,015. Czasami bywa 縠 1,010 lub 1,020 ale to rzadko. U nas nefrolog jak i urolog (leczymy si w CZD) zwracaj szczeg髄n uwag na w砤秐ie ci昕ar, PH, oraz krew (krw. bia砮 jak i czerwone) dzi阫i dziewczyny za odpowiedzi troch mnie uspokoi硑禼ie. mo縠 nie

Re: Ci昕ar w砤禼iwy moczu

To pocz眛ek i niech sie dalej martwi, co zrobi i co mo縠 si okazac norm. Wiem, 縠 dzieci z nieprawid硂wym wydalaniem wapnia sa jednak jeszcze inaczej diagnozowane. Ale "jedna jask蟪ka wiosny nie czyni" ;-)

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

No to wtym samym czasie nasze dzieciaczki przesz硑 trzydni體k! Dobrze, 縠 to tylko to. Ja te robi砤m badanie moczu, bo by砤 gor眂zka. Przepraszam, 縠 dopiero odpisuj, ale nie mog砤m wcze秐iej usi倍 do kompa (mam w domu ma硑 zawr髏 g硂wy zwi眤any z remontem). Adres do dra: m.smigielski@czd.pl

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Tak te sobie my秎a砤m,縠 te parametry takie przez diet mleczn i p硑nn (pier), ale pewno禼i nie mam.Cho zacz瓿am jej rozszerza diet jaie 4 tygodnie temu to ci昕ar nadal taki sam. Na razie tego "innego" jedzonka jest ma硂, wi阠 mo縠 nie by zmian w parametrach moczu. A je秎i

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

dzi阫i, dziewczyny za odzew! Moje ch硂paki nie pij za wiele, wt D3 dostaj co 2-gi dzie 1-2 krople, tym bardziej zdziwi mnie niski wynik, w砤禼iwe na dolnej granicy. Gdzie wyczyta砤m 縠 1010 to w砤秐ie dolna granica prawid硂wego ci昕aru. Na razie czekamy na wynik bada posiewu ma砮go, a z

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

U nas od pocz眛ku ci昕ar moczu 1000 -1005 pH 6 i nafrolog na to nic nie m體i. 痚czywi禼ie dieta niemowl阠ia sk砤da si przedewszystkim z p硑n體 wi阠 mo縠 to dlatego??? Ale teraz m骿 synek je inne posi砶i bardziej g阺te, a ci昕ar dalej niski. Tyle, 縠 my mamy wade nerki i moczowodu wi阠 pewnie tu

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Matylda, a jak dzisiaj z gor眂zk? A mo縠 to by砤 trzydni體ka? Nie ma wysypki? I jeszcze jedno - 1005 to naprawd nie tak bardzo nisko, mie禼i si w granicach normy, a o badaniach i konsultacji napisa砤m ci tylko dlatego, 縠 wiem jak bardzo si denerwujesz i chcesz co zrobi, aby nie przeoczy nic

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

U takich maluch體 to normalne, 縠 ci昕ar jest niski. Dzieci w tym wieku maj przecie diet sk砤daj眂 si g丑wnie z p硑n體. Ph 7 to jeszcze niezasadowe, ale oboj阾ne czyli jednak bli縠j zasadowego ni kwa秐ego, to te mo縠 by zwi眤ane z diet bo, w ko馽u dziecko je tylko mleko :) Je秎i posiewy

Re: niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Bardzo dzi阫uj za wszytkie wypowiedzi. Jestem du縪 spokojniejsza kiedy kto mnie utwierdzi w przekonaniu, 縠 nie jest 糽e,a mo縠 nawet wszystko w porz眃ku. Dzieki emily za wskazanie przydatnych bada i bardzo bym prosi砤 o kontakt do dra igilskiego. Ma砤 ma niski ci昕ar nawet gdy ma硂 je ale

mocz przed badaniem urodymanicznym!

klarowno舵 czysty odczyn 5,00 ci昕ar w砤禼iwy 1,025 bia砶o 30mg/dl cukier nieobecny urobilinogen w normie bilirubina 1mg/dl nitrite + leukocyty 25 Leu/ul erytrocyty 10 Ery/ul ketony nieobecne Osad moczu nablonki p砤skie do 10 wpw Leukocyty do 10wpw erytrocyty cz甓.wy硊g. 1-3 wpw bakterie liczne 秎uz

Re: b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

dzi badanie powt髍zy砤m.. ci昕ar w砤禼iwy wyni髎 1010 :); pH nadal oboj阾ne.. by砤m u pediatry (troch mnie wy秏ia砤 縠 tak panikuj) przepisa砤 dadatkowo witC. Dzi阫uje za odpowiedzi, pozdrawiam.

do Pani Doktor- pro禸a o interpretacj wynik體

Witam Pani Doktor, Prosz o interpretacj wynik體 bada dla prawie rocznego ch硂pca: Morfologia Erytrocyty 5,2 mln/ul Hemoglobina 13,2 g/dl Neutrofile 16,1 Limfocyty 72,1 Rozmaz mikroskopowy Gran zasadoch硂nne 2 Badanie og髄ne moczu ci昕ar w砤禼iwy 1,009 g/ml Osad moczu: nab硂nki p砤skie

Re: b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

u tak malego dziecka, karmionego piersia, raczej nie martwilabym sie tym ciezarem wlasciwym. Zwlaszcza, ze reszta parametrow nie jest zla. Mocz jest najgestszy po nocnej przerwie w jego oddawaniu, a u parumiesiecznego malucha takiej przerwy nie ma (siusia przeciez rowno cala dobe :) ). Jesli

Re: b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Istnieje prawdopodobie駍two, 縠 mocz by po prostu bardzo rozwodniony (zwa縴wszy na diet ma砮j - w ko馽u to same p硑ny). Jaki czas temu zada砤m podobne pytanie na forum, poniewa u mojej c髍ki mocz ma zwykle niski c.w. (1005-1010). Zrobi砤m od tej pory szereg bada, kt髍e nie wykaza硑 nic

Re: b. niski ci昕ar w砤禼iwy moczu

Niekt髍ym trudno zrozumie niepokoje matki i to, 縠 czasem nawet z b砤hego powodu panikuje... Ale taka ju nasza natura. A 1010 to ju ca砶iem przyzwoicie, wi阠 my秎, 縠 mo縠sz si uspokoi i ew. za jaki czas powt髍zy badanie og髄ne (cho鎎y dla sprawdzenia odczynu). Pozdrawiam i 縴cz zdr體ka!

Re: wielomocz - help!

- bo w tych przypadkach mocz ma wysoki ci昕ar w砤禼iwy, jest mocno zag阺zczony. Je秎i mia砤by to by mocz體ka to sika si prawie wod- mocz jest praktycznie bezbarwny, z bardzo niskim ci昕arem w砤禼iwym. Mia砤 biegunki mog砤 by odwodniona. Nic dziwnego, 縠 przy przewlek硑ch biegunkach ratowa硑 Ci

Podwy縮zone limfocyty w rozmazie u 4,5 latka.

badania. W morfologii nie ma odchyle. Niepokoi mnie jednak rozmaz manualny: Gran. pa砮czkowate - 1 (norma 3-6) Gran. segmentowane - 38 (norma 25-50) Gran. kwasoch硂nne - 1 (norma 1-5) Limfocyty - 55 (norma 25-50). Obni縪ny jest tak縠 ci昕ar w砤禼iwy moczu - 1,011 (norma 1,015 - 1,030) Obecnie dziecko

Re: Kibel prawd ci powie :-D

nikodem123 napisa: > Najbardziej mnie roz秏ieszy, gdy taki medyczny kibel przy ci昕arze w砤禼iwym mo > czu 1,013 - krzyknie: masz niewydolno舵 nerek! > Ci昕ar w砤禼iwy moczu 1,013 nie musi oznacza niewydolno禼i nerek. > Bia砶o w moczu nie musi oznacza niewydolno禼i nerek. >

Re: E.Coli 10^4 i ma砮 przybieranie na wadze

Witam, mocz og髄ny - badanie dobre (jedynie ci昕ar w砤禼iwy moczu poni縠j normy), morfologia dobra. Mocz pobierany do woreczka, po uprzednim podmyciu i zdezynfekowaniu rivanolem. Pozdrawiam

Re: Przewlek硑 krwinkomocz po zum

Pomyli砤m si: PH-7, a ci昕ar w砤禼iwy moczu jest zazwyczaj niski 1009-1012.

Analiza moczu 13 miesi阠y prosz o interpretacj

U 13 miesi阠znej c髍ki w badaniu moczu wysz硑 Erytrocyty 秝ie縠 i wy硊gowane 3-5 wpw. , ci昕ar w砤禼iwy 1.0040, nab硂nki wielok眛ne - p砤skie - pojedyncze, leukocyty - 0-2, pojedyncze bakterie, poza tym wszystko w normie. Czy wyniki s z砮 (wiem, 縠 mog砤m 糽e pobra)? Czy wskazany jest posiew?

Podsikiwanie plus moczenie senne u trzylatki

C髍a - 3 lata - od ok. 2 miesi阠y w砤禼iwie ka縟orazowo popuszcza mocz i dopiero wtedy p阣zi do ubikacji. Wcze秐iej problemu nie by硂, ewentualne sporadyczne wpadki, odpieluchowana z dnia na dzie w wieku ok. 2,2-2,3. Badanie og髄ne moczu nie wykazuje 縜dnych niepokoj眂ych zmian, 秎adowe

wynik badania moczu

Witam:) bardzo prosz o interpretacj wyniku moczu przejrzysto舵- przejrzysty barwa 矿硉a glukoza, bia砶o, bilirubina -ujemny ph- 6,0 ci昕ar w砤禼iwy- 1027 -norma (do 1030) leukocyty 秎ad erytrocyty, azotyny, ketony, kwas askorb.- norma urobilinogen 0,20 norma OSAD: nab硂nki p砤skie- poj

Re: ci昕ar w砤禼iwy moczu a ci笨a

Najcz甓ciej wzrasta jego ci昕ar, ale to nie jest 縜den objaw ci笨y bo w wielu chorobach uk砤du moczowego te waga moczu wzrasta. -- Fasolka

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - mocz- ci昕ar w砤禼iwy

Zdj阠ia - mocz- ci昕ar w砤禼iwy

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin