Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Nie wiem gdzie napisa i pr骲uj tu.W czerwcu planowa砤m zacz辨 starania jednak zapomnia砤m,縠 w砤snie w tym miesi眂u mam przyj辨 ostatni trzeci dawk szczepionki przeciw t昕cowi.Czy wiecie co na ten temat,czy mog si stara czy poczeka? -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

W Polsce na szcz甓cie jest inaczej

W 6. roku 縴cia podaje si pierwsz dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi oraz przeciw polio. W 10. roku 縴cia podaje si dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw odrze, 秝ince i r罂yczce. W 14. roku 縴cia podaje si drug dawk przypominaj眂 szczepionki przeciw

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Mo縠sz te ola trzeci seri i stara si bezstresowo. I powt髍zy szczepienie po narodzinach.

Re: WZW typu B - kto si szczepi?

A mia砤 jedno szczepienie czy wi阠ej? Ja chyba b阣 musia砤 3x przed operacj, ale czytam w necie teraz 縠 przed operacj powinno si zaszczepi tak縠 przeciw t昕cowi, co mnie zaskoczy硂, bo lekarz m體i tylko o 矿硉aczce.

znieczulenie lignokain,szczep.przeciw.t昕cowa

Witam drogie mamy,zwracam sie do was z pytaniem,odno秐ie tego,czy po znieczuleniu lignokain,i po szczepionce przeciw t昕cowej mo縩a nadal karmi piersi? Wczoraj mia砤m ma硑 wypadek,moja c髍cia prawie roczna jest mocno przywi眤ana do piersi,a 縠 lekarze nie do ko馽a potrafili mi odpowiedzie na

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

No w砤秐ie nie wiem czy nie zrezygnuje z tego szczepienia bo odk砤da stara nie chc,poniewa planuj by dziecko urodzi硂 si na wiosn,a jak mi nie daj Bo縠 ka勘 odczeka 3 miesi眂e to kaplica!!! -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Ja mia砤m w marcu trzeci seri na 矿硉aczk A+B, t昕ec i bonic. Moja ginka powiedzia砤, 縠 w zasadzie nie ma przeciwskaza co do stara, jednak skoro jest to 秝iadoma decyzja to radzi砤by odczeka 1 miesi眂, bo co by nie m體i jest to zaburzenie r體nowagi immunologicznej w organizmie. S to

Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

M骿 13-letni syn zosta niepotrzebnie zaszczepiony przeciwko b硂nicy i t昕cowi - w marcu i grudniu 2007. Jakie mog by tego konsekwencje?

Zaj禼ie w ci笨 a szczepienie przeciw t昕cowi?

Witam, staramy si z m昕em o dziecko. Niestety m笨 skaleczy si wczoraj i zosta zaszczepiony przeciwko t昕cowi. Czy bezpieczne b阣zie pocz阠ie dziecka w tym czasie, czy nale縴 poczeka z tym jaki czas? Je縠li tak, to jaki? Czy takie szczepienie rzutuje na zdrowie plemnik體? Prosz o rad.

Re: Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

To faktycznie jako bez sensu, jak do tego dosz硂 ciekaw jestem? My秎, 縠 to niczym specjalnie nie grozi.

Re: Niedoczynno禼 tarczycy i przytarczyc

W pa糳zierniku m骿 lekarz zleci mi szczepienie przeciw: T昕cowi, B硂nicy, Krztu禼owi. Ta szczepionka jest wa縩a 10 lat i po tym terminie mam przypomniec si o nast阷n. -- gamra

szczepienie przeciw t昕cowi a ci笨a?

Witam Czy szczepienie przeciwko tezcowi moze zaszkodzic ciazy? Mialam wypadek i musialam sie zaszczepic a podejrzewam ze moge byc w ciazy. Pozdrawiam, Kurczaczek

Re: Ba秐iowa Tajlandia z Rainbow

by砤m na prze硂mie marca i lutego i nie szczepi砤m si. Ju wcze秐iej szczepilam sie przeciw wzw a i b oraz przeciw t昕cowi. Inne szczepienia nie. O tej porze roku i komary nie sa tam zbyt aktywne. My nie spotka硑秏y 縜dnego. Ale profilaktyka antymalaryczna nie zaszkodzi.

Szczepionkowe ludob骿stwo

-prof-marii-doroty-majewskiej-do.html" target="_blank" rel="nofollow">vaccgenocide.blogspot.com/2011/06/list-prof-marii-doroty-majewskiej-do.html Urywek tekstu du縠j wagi. "Polskie niemowl阾a w pierwszych 18 miesi眂ach 縴cia otrzymuj 16 obowi眤kowych szczepie przeciw 10 chorobom: gru糽icy, 矿硉aczce B, b硂nicy, krztu禼owi, t昕cowi

Re: w禼ieklizna czy nie?

Lekarz potrzebny na pewno,w砤秐ie to przerabiamy ,moje haszcze si gryz硑,m笨 ich rozdziela i suka niechc眂y zamiast psa dziabn瓿a m昕a ,szczepienie przeciw t昕cowi i antybiotyk ,te nie mieli秏y szczepienia bo mi schron nie dos砤 za秝iadczenia ,panika m笨 ze szpitala dzwoni do schronu ,lekarz

Re: Jednak krztusiec.

.Szczepionka przeciw krztu禼owi jest skojarzona ze szczepionk przeciw b硂nicy i t昕cowi i wyst阷uje jako szczepionka DTP

Re: ci笨a w Turcji-testy na r罂yczk

Hmm co inna przychodnia to inny test. Ja nie mia砤m testu na r罂yczk, ale w obu ci笨ach mia砤m szczepienie przeciw t昕cowi, w t硊maczeniu, 縠 trzeba i 縠 to wa縩e dla dziecka! I nie pomaga硂 t硊maczenie, 縠 komplet szczepie, tak縠 wszystkie dawki na t昕ec mia砤m w PL. W Tr z ka縟 przeprowadzk

Re: Prosz

medycznego uzasadnienia! Szczepienia na t昕ec: kiedy i czy warto “Jak mo縠 wywo砤 szczepionka przeciw t昕cowi odporno舵?, gdy zachorowanie naturalnie nie daje odporno禼i?” – NVIC “Szczepienie przeciw t昕cowi nie spos骲 uchroni od choroby, poniewa organizm cz硂wieka nie mo縩a

Re: Skaleczenie brudnym narz阣ziem

T昕ec rozwija si w g酬bokich ranach, bo jest beztlenowcem. Zadrapania wystarczy przemy mo縧iwie gor眂 wod z myd砮m. Kiedy nie szczepiono przeciw t昕cowi, a krwawi眂e zadrapania by硑 na porz眃ku dziennym, zw砤szcza u dzieci szalej眂ych na podw髍ku. Czy縝y wychowa si w zupe硁ie sterylnych

Re: Ugryzienie przez bezpa駍kiego (?) psa

Je秎i nie dosz硂 do przerwania ci眊硂禼i sk髍y szanse na z砤panie choroby odzwierz阠ej s niskie. Jednak dla w砤snego spokoju lepiej uda si do lekarza i pokaza mu miejsce ugryzienia, aby to on zadecydowa o ew. podaniu surowicy przeciw t昕cowej oraz szczepienia przeciw w禼iekli糿ie. Pami阾aj

Re: to wszystko prawda, dzis ambona jest

, 縠 inni si szczepi. Tak samo jest z innymi szczepionkami, w tym 秝ink, odr i r罂yczk. A tak縠 gru糽ic, b硂nic, krztu禼em, tyfusem, WZW typu B. Jak niech chcesz si szczepi przeciw t昕cowi - twoja sprawa, szkoda tylko 縠 ja b阣 wsp蟪p砤ci za leczenie, ale to 秏iertelna choroba, mo縠 nie

Re: to wszystko prawda, dzis ambona jest

, 縠 inni si szczepi. Tak samo jest z innymi szczepionkami, w tym 秝ink, odr i r罂yczk. A tak縠 gru糽ic, b硂nic, krztu禼em, tyfusem, WZW typu B. Jak niech chcesz si szczepi przeciw t昕cowi - twoja sprawa, szkoda tylko 縠 ja b阣 wsp蟪p砤ci za leczenie, ale to 秏iertelna choroba, mo縠 nie

Re: Pyt. do rodzic體 kt髍zy nie szczepili dzieci

kazali nam si zg硂si 2 tygodnie p蠹niej. Zamierza砤m si nie zgodzi na 縴w doustn szczepionk przeciw polio w 6 roku 縴cia (i w razie potrzeby dop砤ci za inn), ale okaza硂 si, 縠 nasza przychodnia i tak szczepi zabit. Nie szczepi nic poza obowi眤kowymi, ale ja d硊go karmi i nie wysy砤m do

szczepienia 5-latka

kt髍ymi szczepionkami szczepi硑禼ie 5-latk體 przeciw b硂nnicy,t昕cowi, krztu禼owi i polio. Czy decyduj眂 si na Tripacel i Imovax szczepi硑禼ie jednego dnia czy rozk砤da硑禼ie w czasie?

Re: Rusza sezon na szczepienia przeciw grypie

. Szczepienie przeciw ospie, r罂yczce, t昕cowi etc. jest dla Ciebie to縮ame ze szczepionk na gryp? Wypowiada砤m si tu ju w temacie szczepie dzieci, jest pakiet o kt髍y ka縟y rodzic powinien zadba, z tym nie ma polemiki. Wszystkie inne nie s konieczne, o mega obsesji rodzic體 nie wspomn. Nap阣 firm

Re: Zdrowotne mity: wiecznie 縴we!

Od skaleczenia na palcu sz砤 mi przez ca砮 przedrami czerwona linia - co godzin wyd硊縜砤 si o oko硂 5 cm. W przychodni zalecili natychmiastowe szczepienie przeciw t昕cowi. Po kilku godzinach linia znik砤. Wi阠 pr阦a pr阣ze nier體na :-)

Re: Pytanie do antyszczepionkowc體:

> A jaki jest lek odpowiadajacy szczepionce???? > Bo zdaje sie, ze szczepi sie glownie przeciw wirusom. Gru糽ica, t昕ec, b硂nica, koklusz, modne ostatnio pneumo i meningokoki, plus cholera i d縰ma. Zaiste, zaniedbywalne pierdo硑. C罂, kolejny raz zb砤糿i砤 si niewiedz. A wystarczy硂

Dawka przypominaj眂a- szczepienie

m骿 synek ko馽zy w tym roku 5 lat, niedawno dowiedzielismy si , 縠 musi by szczepiony tzw. dawka uzupe硁iaj眂a przeciw t昕cowi i co tam jeszcze ( nie pami阾am). Mieszkamy teraz poza granicami kraju i tutejszy pediatra twierdzi 縠 dziecko ma wszystkie obowi眤kowe szczepienia. Czy kt髍as z Mam

Re: Tajlandia-Kambod縜-Wietnam z Rainbow Tours

Wprawdzie do wyjazdu mam jeszcze troch czasu ale zastanawia mnie kwestia szczepie. Mamy podstawowe- 矿硉aczka typu B + t昕ec. Szczepili禼ie si przed tym wyjazdem na cokolwiek? Chcia砤m w砤秐ie zam體i co przeciw komarom i jak przeczyta砤m na stronie muggi o mo縧iwych chorobach to zacz瓿am si

Re: Nowodworska s硊縝a zdrowia

縜dnej szczepionki przeciw t昕cowi bo niby po co ? Chirurg do kt髍ego trafia dziecko nast阷nego dnia tak縠 nie uwa縜 by dziecko musia硂 mie szczepienie a nawet nie dostaje antybiotyku jedyne co to ok砤dy z sody. Wizyty s u tego chirurga co 2 dob, uwa縜 縠 wszystko jest dobrze, a rana ju okropnie

Re: Ugryzienie przez psa.

Je秎i nie by砤 szczepiona przeciw t昕cowi, to chyba powinna to zrobi. Dzisiejsze szczepionki przeciw w禼iekli糿ie maj na og蟪 dwuletni skuteczno舵 - ale trzeba szczepi psy co roku, bo takie s przepisy.

Re: wyniki

A czy kto wie o co chodzi z tym za秝iadczeniem o szczepieniu przeciw t昕cowi?

Re: Szczepienie dziecka w wieku 6-8 tygodni

Witam, nie rozumiem co Pani ma na my秎i pisz眂 "2 wk硊cia", "3 wk硊cia" - czy szczepienia obowi眤kowe czy zalecane. W 6-8 tyg.. dziecko powinno by zaszczepione przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi, Haemophilus influenzae, WZW B. Ze szczepie zalecanych warto w tym wieku

Re: szczepienia

Rozmawia砤m z dwoma lekarzami,jeden by za szczepieniem,drugi wr阠z przeciwnie.Bardziej przekonuj眂y by ten,kt髍y odradzi.Najwi阫szy interes w szczepieniach maj firmy farmaceutyczne.Gdybym mia砤 wyb髍,zaszczepi砤 bym tylko przeciw 矿硉aczce i t昕cowi.

Re: kiedy nie szczepic dziecka?

poszczepienn. Oczywi禼ie ostateczna decyzja zale縴 od pediatry, kt髍y ZNA dziecko. A przy okazji- szczepienia nie ko馽z si w momencie uko馽zenia 18/19 lat. My wszyscy jeste秏y zaszczepieni ( na mniej wi阠ej 8-10 lat) szczepionk przeciw T昕cowi, B硂nicy, Krztu禼owi ( dla doros硑ch) i Polio. Nie podaj nazwy

Szczepionkowe ludob骿stwo

Szczepionkowe ludob骿stwo Bill Gates o konieczno禼i redukcji populacji przy pomocy szczepie i “leczenia” AIDS 06 stycznia 2013 roku ukaza砤 si publikacja dr Christofera Shade na temat metabolizmu i skutk體 obecno禼i rt阠i w 縴wym organizmie Wg FDA aluminium znajduje si w

Re: czy pediatra wypisa砤 dorb recept na szczep

dla mnie jest ok. lekarka ma racj. pentaxim to szczeiionka przeciw b硂nicy , t昕cowi , krztu禼cowi, polio i hib. natomiast Twoje dziecko teraz ma szczepienie typu MMR, czyli odra-秝inka-r髗yczka. i ono jest bezp砤tne. na rotarix dziecko ju za du縠. natomiast przy takiej dawce szczepionek ja

Re: Rana k硊ta , gw蠹d

lodowy92 napisa: > Witam 2,5 3 dni temu przebilem sobie palec na wylot gwozdziem , ile taka rana > bedzie sie goic? abym mogl sprawnie chodzic znow By砮 u lekarza ? Kiedy ostatnio szczepi砮 si przeciw t昕cowi ?

Re: szczepienia

my szczepi硑秏y si normalnie tak jak w kalendarzu szczepie- ani neurolog ani pediatra nie widzieli 縜dnych przeciwwskaza. Po trzeciej potr骿nej szczepionce(b硂n.t昕ec.krztu.polio)w 6 miesi眂u nast眕i u c髍ki ma硑 regres w rozwoju ale po oko硂 2 tygodniach wszystko wr骳i硂 do normy, przez ten

Re: jak liczy msc dziecka?

Mlodemu idzie 4 miesi眂 (zaczety nie sko馽zony) - mozna tak powidzie innymi s硂wy ma 3 skonczone, a dokladnie 3 miesiace i 3 tygodnie. > np. kiedy pojsc na szczepienie czteromiesieczne? Masz na mysli przeciw blonicy, krztuscowi i i t昕cowi? W Polsce szczepi sie na prze硂mie 3 i 4 miesiaca

Re: Polio dla pi阠iolatka jest doustne czy domi甓

a przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi co dziecko dosta硂? Nie mo縩a da DTP z polio w jednym domi甓niowo? pogubi砤m si troch bo mi w przychodni powiedzia硑, 縠 dwa wk硊cia czyli DTPi polio domi甓niowe-sprawdzam plan szczepie i jak byk doustnie.....no chyba 縠 lepiej da domi甓niowo to nie

Re: o?

Jak to? Miko砤ja szczepili przeciw t昕cowi. Baaardzo charakterystyczny w眛ek.

Re: p蟪pasiec - jakie jest ryzyko zara縠nia dziec

I jeszcze jedno: moje dzieci maj zostac zaszczepione przeciw t昕cowi w najbli縮zych dniach - czy to ze ja przechodze chorob wirusowa, mog眂 ich zarazi - nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia?

Re: D硊gi lot czarterem (10-12h)

Poszukaj szczepie w innym miejscu, ja p砤ci砤m za swoje co ok. 500z za 矿硉aczke A i B, polio, t昕ec i krztusiec. Je縠li 1000z to za 2 osoby to ok :) My秎, 縠 warto si zaszczepi, po przyj阠iu 3 szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu masz odporno舵 na ca砮 縴cie. Mog da jeszcze jedn

Re: szczepionka p. Heinego-Medina

to jest nic, bo jak pisze bosmanowa nie zaszczepi砤 dziecka tak縠 przeciw b硂nicy, krztu禼owi, zapaleniu opon m髗gowych, zapaleniu w眛roby typu B, gru糽icy i t昕cowi. Teraz wystarczy, 縠 dzieci skaleczy si na placu zabaw, zapapra ran i nieszcz甓cie gotowe - ale t昕ec to wymys koncern體

Re: szczepienia acelularne ze free? -poczytajcie

a jaka wam szczepili szczepionka przeciw polio i przeciw hib i w jakim odst阷ie czasowym do b硂nnicy+t昕ec+ksztusiec

Dr Mrukowicz mija si z prawd

"Aleksandra Szy吵o: Panie doktorze, ile obowi眤kowych szczepionek podawanych w Polsce dzieciom zawiera rt赕? Dr Jacek Mrukowicz: Dziecko do pi眛ego roku 縴cia dostaje jedn tak szczepionk. To jest ta przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi produkowana przez firm Biomed. P蠹niej s jeszcze

Szczepienie 5-latka.Pytanie do Pani doktor

ale zastanawiam si co b阣zie je秎i termin szczepienia przeciw B硂nnicy-T昕cowi-Krztu禼owi i Polio zbiegnie si z dniem przyj阠ia przez syna szczepionki Broncho-Vaxom? Czy mo縠 przyj辨 to i to tego samego dnia? Ile dni musia硂 by by przerwy mi阣zy podaniem tych szczepionek-je秎i taka potrzeba

Re: Szczepionka przeciw w禼iekli糿ie

jeste禼ie pewne 縠 te zastrzyki o jakich piszecie (po ugryzieniu) to "szczepienie" przeciw w禼iekli糿ie..?? czy mo縠 zastrzyki przeciw m. in. t昕cowi... emka.. rzucaj si, bo widz, 縠 na zdrowie to ci wychodzi.. ale mnie twoje "okoliczno禼i" nie przekonuj do znajomo禼i tematu....

Re: Wychodzi, 縠 przeciwwskaza nie ma

zaleci mi szczepienie przeciw grypie, ile nie odradzi, kiedy spyta砤m. No ale zaszczepi musia砤bym si w sierpniu. Nast阷ne okienko czasowe otworzy mi si gdzie w marcu, mo縠 w lutym. Tak, ja od prof. Brydak te oczu oderwa nie mog, 秝ietna jest.

Re: co ze szczepieniami u dziecka z CMV?

II i III dawk szczepie ( szczepionka przeciwko b硂nicy, t昕cowi, krztu禼owi acelularna, wirusowemu zapaleniu w眛roby typu B ) zaszczepiony dopiero w體czas gdy wynik CMV z moczu by ujemny. Jeste秏y na podstawie skierowania od rodzinnego lekarza zarejestrowani w przyszpitalnej poradni chor骲

niepotrzebna i nieprzydatna ustawa o stanie kl阺ki

縴wio硂wej powinna zosta natychmiast zniesiona - po co nam w systemie prawnym niepotrzebne i nieprzydatne buble prawne /spadek po rz眃ach Millera do kosza/, kto zarz眃zi, przeprowadzi i zap砤ci za szczepienia ludno禼i na terenach zalanych przeciw; t昕cowi, durowi i wzw typu A - na razie g丑wny

Re: Szczepienie w ciazy na ksztusiec i blonice

szczepionki przeciw krztu禼owi (czy raczej kombinowanej przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi), to nie ma 縜dnych powod體, 縠by uwa縜, 縠by szkodzi砤 kobietom w ci笨y, czy samej ci笨y. Poniewa jednak danych jest stosunkowo niewiele, zaleca si dwa r罂ne podej禼ia, w zale縩o禼i od sytuacji

Re: Szczepienie

Ale bzdura. Ma obowi眤ek zaszczepi dziecko przeciw b硂nicy, t昕cowi i ksztu禼owi, bo jest na to w砤秐ie termin i zg硂si砤 si do szczepienia. To, 縠 chcesz odroczy szczepienie na MMR, to Twoja decyzja i ona musi j uszanowa. Oczywi禼ie, 縠 mo縩a szczepi p蠹niej, niekt髍e dzieci maj

Re: Syna nie zaszczepi砤 na odr. Sanepid ukara.

uzasadni przyk砤dem tego, co spotka硂 rodzin zmar砮go dwa dni po podaniu mu szczepionki przeciw b硂nicy i t昕cowi TD-Pur Novartis, 18-letniego Tomasza Gaickiego . NOP r體nie nie zosta zarejestrowany mimo skargi z硂縪nej przez jego ojca do stacji sanitarno-epidemiologicznej, a rodzina ma problemy z

Szczepionka 5 w 1

Przedwczoraj szczepi砤m synka Infanrix IPV + Hib (przeciw b硂nicy, t昕cowi, krztu禼owi i in.) - czy to normalne, 縠 od wczoraj strasznie mu je糳zi w brzuszku i ma硑 puszcza du縪 b眂zk體? Nie wiem, czy znowu zjad砤m co, co mu mog硂 zaszkodzi, czy to ta szczepionka... Wczoraj nie by硂 kupki

Re: nie chc zaszczepi dziecka

Je秎i boisz si powik砤, bo Twoje dziecko ma problemy neurologiczne, to wybierz si do neurologa i popro o szczepionk tylko przeciw b硂nicy i t昕cowi - s takie. I musi Ci wystawi za秝iadczenie, 縠 dziecko nie mo縠 by zaszczepione tradycyjn szczepionk ze wzgl阣u na... Szkoda, 縠 lekarze

Re: t昕ec

.m., PENTAXIM te tyle samo i DTaP Szczepionka SSI tak samo. Wniosek jak dla mnie. Trzeba szczepi tym co jest na t昕ec, bo dla ka縟ego du縠go i ma砮go taka sama dawka jest. Szczepionka przeciw t昕cowi tetanus toxoid vaccinum J07AM Dzia砤nie: Jedyn form szczepionki przeciw t昕cowi jest toksoid (anatoksyna

du縜 nagroda !!!!

to dosta du縜 nagrod !!! mam nadzieje 縠 nasz rodak by w kraju szczepiony przeciw t昕cowi !!! Cho tak na spotkaniu z dziewczyn - pytanie z kim spa砮 ? Pogryz mnie ten co napad na bank ! Troche nie pasuje ! Ale mo縠 laska poleci na to ? POWODZENIA !

Re: Zuzio wielo髎emkowa

odp砤tne. S to szczepionki acelularne (DTPa). Tradycyjne, bezp砤tne szczepionki (DTP) przeciw b硂nicy t昕cowi i krztu禼owi zawieraj pe硁okom髍kowe zarazki krztu禼a. Szczepionki acelularne za - krztusiec bezkom髍kowy. Dzi阫i temu rzadziej wyst阷uj po nich reakcje poszczepienne, np. wysoka temperatura

Re: Poczeka, czy i舵 do innego lekarza?

Czy by砤 szczepiona przeciw t昕cowi ( szczepionka na 5 lat ) ? je縠li zadrapanie by硂 spowodowane jaim zabrudzonym np. drutem mog硂 doj禼 do zaka縠nia

Szczepionka Infanrix

Czy kt髍a z mam szczepi砤 swoje dwumiesi阠zne niemowle t szepionk? Jest to 5-cio sk砤dnikowa szczepionka, kt髍 si szczepi zamiast podstawowej - przeciw blonicy, t昕cowi i krztu禼owi. Jest p砤tna i podobno lepsza. Prosz Was o opini.

Do friend-Bzdury piszesz!ad.T昕ec

w odchody innych pos體,ludzi i inne rzeczy (fekalia,padlin). Czy konieczna jest profilaktyka przeciwt昕cowa? Tak, je縠li od ostatniego szczepienia przeciw t昕cowi min瓿o 5 lat. Po oczyszczeniu lub zszyciu rany trzeba przyj辨 zastrzyk przeciwt昕cowy. T昕ec jest chorob o ci昕kim, cz阺to

Re: szczepienia

tygrysiatko1 napisa砤: > nie ma leku na t昕ec, kt髍y w razie z砤pania jest 秏iertelny... jedynie chroni > szczepionka... popatrz ilu dzieciom nic si nie sta硂 od szczepionek... dla mni > e nie szczepienie to proszenie si o nieszcz甓cie i idiotyzm... Powiedz to rodzicom dziecka np. z

Re: Szczepienia

Prosz sie na mnie nie gniewa, ale gdy czytam 縠 zastanawiacie sie nad szczepieniem dziecka przeciw t昕cowi to robi mi si s砤bo. Prosz sobie poczyta co to jest TEN T石EC i czym grozi nie- szczepienie a dopiero potem powiedzie NIE B蔇 SZCZEPI. Moje dziecko gdy mia硂 3 latka wbi硂 sobie w

Re: Do tych co nie szczepi...

Teraz w PL z tych popularnych to tylko szczepionka przeciw b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi zawiera tiomersal. Co nie ma znaczenia, bo on i tak nie szkodzi.

Dr Mrukowicz do rodzic體, kt髍zy odmawiaj szcz...

tylko kwesti czasu powr髏 秏iertelnych pandemii - ja jeszcze pami阾am akcj szczepie przeciw Czarnej Ospie, gdy we Wroc砤wiu wybuch砤 ta gro糿a epidemia. Owszem by硑 wtedy ofiary, ale niewielkie w por體naniu. Podobnie by硂 te w Polsce z pandemi choroby Heinego-Medina, kt髍a poczyni砤 niesamowite

37 tydzie i urgryzienie przez psa

Mam pytanie jak w temacie. Ugryz mnie pies( szczepiony-podobno) i od lekarza dosta砤m szczepionk przeciw t昕cowi i rad 縠by ran przemywa wod utlenion oraz zapewnienie, 縠 wszystko powinno by dobrze.Czy rzeczywi禼ie to wystarczy i jak to wszystko ma si do porodu. Z g髍y dzi阫uj za

Re: Szczepionka przeciw tezcowi w ciazy.

Meryana, ja tak縠 mia砤m szczepienie w ci笨y, nawet dwie dawki. Nie pami阾am dok砤dnie tc, bo tak jak Ty d硊go z tym zwleka砤m, t硊macz眂 ginowi, 縠 mia砤m ca潮 seri szczepie przeciw t昕cowi. To szczepienie, kt髍e powinna mie jest z my秎 o dziecku, kt髍e jest nara縪ne na zachorowanie w

Re: Pomocy!GWOZDZ W NODZE!

Koniecznie id do chirurga 縠by ci to wyczy禼i, jesli nie by砤 szczepiona przeciw t昕cowi o tym powiedz, bo przez cos takiego jak zardzewia硑 gw蠹d 砤two go z砤pa.

Re: Szczepienia ???

Iberia ma racj 縠 ju za p蠹no o tym my秎e I ma racj 縠 縜dne nie s wymagane Ale, zalecane s szczepienia przeciw 矿硉aczce typu A i B i t昕cowi. W przypadku d硊giego (nie wakacyjnego) pobytu, szczeg髄nie na po硊dniu Egiptu, zalecane s szczepienia przeciw b硂nicy, durowi brzusznemu

szczepienie 5-latki z mpdz i epi

witam, mam pytanie czy jest szczepionka skojarzona przeciw b硂nicy, t昕cowi , krztu禼owi, polio i pneumokokom. C髍eczka wcze秐iej by砤 szczepiona wg. kalendarza, w trzecim roku 縴cia pojawi硑 si problemy neurologiczne, teraz przysz硂 nam wezwanie na szczepienie, wizyt u neurologa mamy w kwietniu

Re: T昕ec

DPT (przeciw b > onicy, kokluszowi, t昕cowi) s jak 1 - 1750, podczas gdy mo縧iwo舵 秏ierci z po > wodu zachorowania na koklusz jest jak 1 - 5 000 000. To ja ju wol mie przez 1 dzie obola潮 r阫, ni ryzykowa niedotlenieniem m髗gu. S硑sza砤 kiedy dziecko z "pianiem koguta

Czy Szczepienia rzeczywi禼ie pomagaj?

post阷owania, gdy nie wymaga ani wysi砶u, ani aktywno禼i. Przy uodpornieniu czynnym aplikuje si os砤bione zarazki, aby organizm na ich bazie wytworzy przeciwcia砤. T form stosuje si we wszystkich szczepieniach profilaktycznych, jak na przyk砤d przeciwko chorobie Heinego-Medina, ospie, t昕cowi itd.. W

przeklejone przez moderatora

. por體nanie statystyk (u縴waj眂 skr髏u my秎owego) o szczepionych i nieszczepionych. a nie pos硊giwanie si wynikami jednej z tych grup, straszenie liczbami, kt髍e bez por體nania ze statystykami odnosz眂ymi si do drugiej grupy nie maj 縜dnego znaczenia w merytorycznej dyskusji (na zasadzie: "po tym leku

Re: toksyczne szczepienia

nie jestem antyszczepionkowcem, uwa縜m, 縠 s potrzebne, ale nie przeciw wszystkiemu, np. krztusiec- skoro i tak dzieci choruj, to po co szczepi???? t昕ec- ok, b硂nica, ale uwa縜m, 縠 przeciwko gru糽icy zamiast w 1. dobie mozna by zaszczepi np. roczne dziecko, chyba 縠 np. kto z rodziny

Re: Szczepionka przeciwt昕cowa w bardzo wczesnej

Ja niby te mia砤bym wzi辨 nast阷n dawk za miesi眂 i nast阷n za p蟪 roku. Je秎i b阣 w ci笨y to te nie b阣 si dalej szczepi. Trudno, nie uzyskam odporno禼i przeciw t昕cowi na 10 lat.

Re: Uwierzy硑by禼ie bez sprawdzenia?

by砤 male駅a, po prostu jeden kie wbi si nieco g酬biej. Nie wiem czy zastrzyk p/t昕cowy jest konieczny w sytuacji, gdy wszystkie dzieci s szczepione profilaktycznie przeciw tej chorobie.

Re: Pikieta przeciwko obowi眤kowym szczepieniom

t昕cowi. Bo akurat ten brak mo縩a uzupe硁i jednorazowo antytoksyn (nie anatoksyn bo to co innego). G丑wnym problemem tego dziecka by brak jakichkolwiek podstawowych szczepie p-ko chorobom zaka糿ym wieku dzieci阠ego (odra, 秝inka, r罂yczka, b硂nica, krztusiec, WZW typu B). W tej sytuacji ka縟a rana na

Re: Odporno舵 na t昕ca. Pilne pytanie!!!

"ludzi szczepienia przeciw t昕cowi nale勘 do szczepie obowi眤kowych, bezp砤tnych. Aby uchroni osob doros潮 przed zachorowaniem, konieczne jest powtarzanie podawania dawek tej szczepionki w odpowiednich odst阷ach czasu w ci眊u ca砮go 縴cia, nie rzadziej ni co 10 lat." czyli je秎i

Re: Zanacie pediatr kt髍y nie namawia na szczepi

pochodz z ma砮j miejscowo禼i - ostatnie szczepienie synek mia w 6-7 na WZW, z racji ONM neurolodzy kazali odroczy szczepienia - teraz dosta砤m wezwanie na kolejn dawk przeciw b硂nica, t昕ec itp. Powiedzia砤m 縠 nie pozwol narazie szczepi ze wzg na niskie napi阠ie - zgodnie z zaleceniami

Re: Moguo byc gorzi

podczas szlifowania tarcza ulega znacznemu rozgrzaniu i staje si sterylna. Ran zakwalifikowa砨ym do rodzaju nieudolne pr骲y amputacji ko馽zyny i poczeka na rozw骿 wypadk體. Antytoksyn zawsze mo縩a poda, a niemal wszyscy byli秏y w przesz硂禼i szczepieni przeciw t昕cowi

Re: co si mog硂 sta i co b阣zie dalej

wiu...zaczn od szczepie nawet zaleca sie szczepienia w II i III trymestrze: przeciw t昕cowi - je秎i od ostatniego szczepienia min瓿o wi阠ej ni 10 lat lub ci昕arna nie by砤 w przesz硂禼i szczepiona przeciw t昕cowi przeciw grypie - najskuteczniejsz metod unikni阠ia choroby i zapobiegni阠ia

Re: Sanepid: rodzice nie chc szczepi dzieci z n

szczepionek jest prawdopodobie駍two wyst眕ienia powik砤, czasami eufemistycznie zwanych efektami ubocznymi. Mo縧iwo禼i wyst眕ienia reakcji ubocznych po podaniu szczepionki DPT (przeciw b硂nicy, kokluszowi, t昕cowi) s jak 1 - 1750, podczas gdy mo縧iwo舵 秏ierci z powodu zachorowania na koklusz jest jak 1 - 5

odra,t昕ec...

wbi砤m sobie gw蠹d w stop. Nie powiedzia砤m mamie, kt髍a zobaczy砤 dopiero spuchni阾, sin nog po mojej wieczornej k眕ieli. Pojecha硑秏y do szpitala, tam stwierdzili t昕ec, dali zastrzyk w ty砮k z anatoksyny i przemyli rivanolem. Wniosek? Szczepienie przeciw t昕cowi nie chroni przed nim, a

Re: Ugryz mnie pies, czy nie jest a p蠹no na wiz

nogu mi背em poharatane wpad砮m kiedy do wetka powiedzia砮m Andrzej popatrz oczywi禼ie nie boj si wiadomo czego Andrzej powiedzia no faktycznie wiadomo 縠 jak ugryzie w砤sny pies wa縩iejsze s szczepienia przeciw t昕cowi

Re: Powik砤nie po szczepieniu:(

Ja boj si w砤秐ie szczepionki przeciw odrze. Konrad jest dzieckie z tzw obci笨eniem neurologicznym i nie powinien by szczepiony "縴wymi" szczepionkami. Szczepionk przeciw b硂nnicy, t昕cowi ksztu禼owi mia zmienion na Infanrix. Tutaj nie ma bezpiecznego zamiennika. -- Monika Ola (28

Re: T昕ec

. Pani Majewska? Co do t昕ca - przyjmuj眂 Twoj argumentacj, nie ma tak縠 po co szczepi np. przeciwko odkleszczowemu zapaleniu m髗gu. Te nie przenosi si z cz硂wieka na cz硂wieka. Powiedz to np. le秐ikom. > Mo縧iwo禼i wyst眕ienia reakcji ubocznych po podaniu szczepionki DPT (przeciw b > onicy

Tiomersal

. Thiomersal jest jednak na tyle skutecznym 秗odkiem (szczeg髄nie przeciw bakteriom Staphylococcus), 縠 ci眊le jest stosowany w szczepionkach przeciw dyfterytowi, t昕cowi oraz w rzadkich preparatach przeciwko jadom czarnej wdowy czy w昕a koralowego. iatowa organizacja zdrowia nie przedstawi砤 縜dnego dowodu

Przypominaj眂e szczepienie na polio i krztusiec...

natchn背 mnie w眛ek o szczepieniu i odtrutce na szczepionk przeciw 秝ince. A jest co na polio i krztusiec, b硂nice i t昕ec? Podaje si po czy przed, co i w jakiej potencji, jak d硊go? Moja 5latka b阣zie mia砤 wkr髏ce dawk przypominaj眂. Nigdy nie mia砤 縜dnych odczyn體 i komplikacji po

Re: szczepienia

Nie wiem czy co si nie zmieni硂 ale szczepiono w szko砤ch , przychodzi砤 piel阦niarka i szczepi砤 i wysy砤li te powiadomienia do domu. Dziwi sie osobi禼ie je縠li kto nie szczepi si przeciw t昕cowi i innych obowi眤kowym szczepionkom. Miesi眂 temu u nas w miasteczku prawie zmar硂 dziecko 1

Re: rehabilitacja asymetria mi甓niowa...

Szczepienia mamy za sob, wi阠 mo縠 pos硊筷 si cz甓ciowo cytatem, bo pami赕 zawodzi:) Tradycyjne, bezp砤tne szczepionki przeciw b硂nicy t昕cowi i krztu禼owi zawieraj pe硁okom髍kowe zarazki krztu禼a. Szczepionki acelularne za - krztusiec bezkom髍kowy. Dzi阫i temu rzadziej wyst阷uj po nich

Re: ma舵 Emla

To prawda. Niekt髍e zastrzyki bol mniej inne bardziej. Np. szczepienie przeciw t昕cowi jest bolesne samo w sobie, nawet je秎i znieczuli si sk髍. Ale z Eml zawsze tego b髄u jest troch mniej. bognarek

Re: ruchy antyszczepionkowe maj charakter zbrodn

sercem za indywidualizacj szczepie i starann kontrol zdrowia dziecka przed szczepieniem. R體nie mocno jestem przeciw bredzeniu o spiskach Big Pharmy, o lekarzach, kt髍zy masowo nie szczepi, bo s dopuszczeni do tajnej wiedzy; o tym, jak to p蟪 roku po szczepieniu dziecko nagle zachorowa硂 na

Re: Znacie lekarza przeciwnika szczepien na 秎眘k

choroba cz阺to ko馽zy砤 si 秏ierci, obecnie praktycznie nie wyst阷uje dzi阫i szczepieniom ochronnym (w Polsce stosowane s szczepienia szczepionkami skojarzonymi Di-Per-Te, kt髍e s硊勘 tak縠 do uodparniania przeciw b硂nicy i t昕cowi)." -- szcz甓liwa mama Oliwki ( 08.03.2005) i Jasia ( 21.05.2007)

Re: Kleszcze, nieprzyjemne prze縴cia.

Ja mia砤m ostatnio kleszcza,z砤pa砤m na placu zabaw,na szcz甓cie moja c髍ka nie mia砤,musia砤m te jecha do chirurga,profilaktycznie wzi瓿am antybiotyk i dosta砤m szczepienie przeciw t昕cowi.Jest taki preparat dla dzieci z ziaji na komary i kleszcze,nie wiem na ile skuteczny ale ja ma潮 tym psikam

Re: szczepionki MMR II

.T.COQ (DTP, Sanofi) – 0,01 % THIM • DTP (Biomed, Krak體) – 0,01 % THIM • TETRAct-HIB (DTP+Hib) (Sanofi) – 0,01% THIM • D – Szczepionka b硂nicza (Biomed) – 0.01% THIM • DT – Szczepionka b硂niczo-t昕cowa (Biomed) – 0,01% THIM • DTP &ndash

Re: szczepionki

kaakaa napisa砤: > Dzi阫i za info o szczepionce t昕ec+polio+b硂nica. Nie wiedzia砤m, 縠 taka jest > na rynku. Jednak mnie nie satysfakcjonuje, bo nie zgadam sie moralnie z > technologi produkcji szczepionki przeciw polio w zastrzyku. A swoj drog, > uwa縜m, 縠 moim dzieciom

Re: Nie truj dziecka szczepionkami.Dyrdyma硑 czy

chorych na stwardnienie rozsiane i 3126 os骲 zdrowych. Okaza硂 si, 縠 szczepienie przeciw t昕cowi obni縜硂 o 33 proc. ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane. Zdaniem autor體 najnowszej publikacji sugeruje to, 縠 szczepienie przeciw t昕cowi mo縠 zapobiega lub op蠹nia rozw骿 SM. Potwierdzeniem dla

Re: ruchy antyszczepionkowe maj charakter zbrodn

"wszyscy mundrale kt髍zy chc tworzy parasol ochronny dla dzieci, kt髍e nie mog by szczepione sa zobowi眤ani do przeprowadzenia bada na obecno舵 przeciwcia bakcyli, kt髍e sa odpowiedzialne za gro糿e chorobyy zaka糿e i uzupe硁ienie szczepie przeciw tym na kt髍e odporno禼i juz nie maj

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - szczepienia przeciw t昕cowi

Zdj阠ia - szczepienia przeciw t昕cowi

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin