Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Szczepienie p/t昕cowi

czy znacie szczepionki p/t昕cowi? Kt髍a jest najbezpieczniejsza? Czy dziecko powinno dosta jakie odtrutki przed i po szczepieniu? Prosz, pom罂cie, bo strasznie boj si szczepienia, ale jeszcze bardziej t昕ca :( Szczepienie p. t昕cowi daje najwi阠ej powikla. Bro Bo縠 nie r骲 tego. A

Szczepienie - t昕ec!

Czy nasze przychodnie wykonuj bezp砤tne szczepienia przeciwko t昕cowi? Podejrzewam,ze wiele os骲 kt髍e pracowa硂 przy sprz眛aniu zalanych budynk體 mia bezpo秗edni kontakt z brudn wod.

Re: Szczepienie - t昕ec!

Wi阫szo舵 z nas mia砤 ostatnie szczepienie p- t昕cowi w szkole 秗edniej w 18 roku 縴cia, po 10 latach ka縟y powinien doszczepi si dawk przypominaj眂 i tak co 10 lat. W sytuacji zranienia podaje si zar體no dawk szczeponki oraz dla os骲 szczepionych dawniej ni 10 lat temu surowic p-t昕cow.

Re: Szczepienie - t昕ec!

> Czy nasze przychodnie wykonuj bezp砤tne szczepienia przeciwko t昕cowi? > Podejrzewam,ze wiele os骲 kt髍e pracowa硂 przy sprz眛aniu zalanych budynk體 > mia bezpo秗edni kontakt z brudn wod. Wykonuj. Id na fabryczn. Tylko nale縴 pami阾a, 縠 kontakt nie zranionej sk髍y z brudn

Re: Legitymacja szkolna z peselem

Sw骿 znam na pami赕,ale dla c髍ki numer mia砤m w ksi笨eczce zdrowia(bo chodzi硂 jeszcze o szczepienia na t昕ec ).

szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

Witam! Bartek ma na 10 dni zapisany Klacid - zapalenie zatok - we wtorek go ko馽zy a w 秗od mamy wcze秐iej rezerwowany termin obowi眤kowego szczepienia na t昕ec w 5 r. . Czy by禼ie szczepi硑, czy prze硂縴硑? Pani dr twierdzi, 縠 bez obaw mo縩a szczepi, ale ja wole jeszcze zasi阦n辨 Waszej rady

G硊pieje po szczepieniu na t昕ec

mam 18 G硊pieje po szczepieniu na t陑ec i jeszcze jakie choroby. Nie moge czyta ksi笨ki bo jestm rozkojarzony, czasami nie bardzo wiem co sie dzieje. Szybko sie denerwuje. znacie jakie spooby aby wr骳i do normy np antybiotyki lekarstwa ?

Re: s miejsca na 秝iecie, gdzie za szczepienie..

brak szczepienia na t昕ec (te nie odnawiam) mo縠 byc bardzo tragiczny-daleki znajomy zmar-przyczyna-skaleczenie od rowerka syna, po tygodniu ju go nie by硂-t昕ec+ powik砤nia po nim; dzieci szczepi si w砤snie z uwagi na wieksze zagrozenie skaleczeniami i urazami

szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 latek

Dosta砤m wezwanie do szczepienia dla mojego 5-letniego synka na B硂nice-t昕ec-krztusiec.Czy wiecie mo縠 jaka to szcsepionka chodzi mi o nazw. Czy jest to odplatna szcepionka?? Kole縜nka kt髍a by砤 juz do szczepienia twierdzi 縠 szczepionka to B硂nica - t昕ec- krztusiec + HIB i zap砤ci砤 60 z

Re: szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 lat

B硂nica, t昕ec, krztusiec -szczepionka DTaP - dawka przypominaj眂a Poliomyelitis -szczepionka OPV, doustna - dawka przypominaj眂a Obie s z tego co wiem bezp砤tne a na HIB to juz si chyba nie szczepi w tym wieku ko硂 2 roku 縴cia by砤 ostatnia dawka

Re: G硊pieje po szczepieniu na t昕ec

Pewno zbieg okoliczno禼i. Ale id do rodzinnego i powiedz o objawach, by mo縠 jeste jedn z niewielu os骲, kt髍a dotkn瓿y objawy uboczne. Ale to mija. -- Najtrudniej przyzna, 縠 nosi si w sobie diab砤 i umie chwyci go za gard硂 w momencie, gdy tylko si ruszy. Ryszard Kapu禼i駍ki

Re: spuchni阾a r阫a po zagojeniu rany

do lekarza i to na sygnale moze powsta zaka縠nie czy by砮 szczepiony przeciwko t昕cowi

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Witam,ja zaszczepi砤m dziecko normalnie...na wszystko,ale u nas nie by硂 nigdy jaki problem體 po sczepionkach,jak kto ma reakcje bardzo mocne to ju powinien porozmawia z lekarzem,tylko 縠 t昕ec jest powa縩 chorob i raczej zaleci szczepi.

Zaj禼ie w ci笨 a szczepienie przeciw t昕cowi?

Witam, staramy si z m昕em o dziecko. Niestety m笨 skaleczy si wczoraj i zosta zaszczepiony przeciwko t昕cowi. Czy bezpieczne b阣zie pocz阠ie dziecka w tym czasie, czy nale縴 poczeka z tym jaki czas? Je縠li tak, to jaki? Czy takie szczepienie rzutuje na zdrowie plemnik體? Prosz o rad.

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja nie szczepi na t昕ca, poniewa gdyby zaistnia砤 taka sytuacja,縠 dziecko by skaleczy硂 si i jest du縠 prawdopodobie駍two 縠 zachoruje na t昕ca, to wtedy jad do szpitala ,dostaje dziecko anatoksyn przeciwt昕cow i po sprawie,tak jak doro秎i,kt髍zy nie s szczepieni,albo byli w

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

po roku to w og髄e masz fajnie bo tylko jedna dawka wszystkiego. Ja starszaka szczepi砤m przeszli秏y gehenn poszczepienn. M硂dszy po porodzie dosta euvax tylko ale i to odbi硂 si nam czkawk. Teraz zaszczepi na t昕ec w kwietniu bo mamy dom z podw髍kiem w sumie prawie na wsi. -- Ola mama

szczepienie b硂nnica,t昕ec,

witam serdecznie mam pytanie o Wasze opinie gdyz wybieram sie na szczepienie z moja 20 miesieczna coreczka i dowiedzialam sie ze w przychodni mojej szczepia b硂nnica, t昕ec, ksztusiec, polio i hib wszystk oza jednym razem czy to poprawinie nie za duzo na raz???? cena to 134 zl dzeikuje za odp.

Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Nie wiem gdzie napisa i pr骲uj tu.W czerwcu planowa砤m zacz辨 starania jednak zapomnia砤m,縠 w砤snie w tym miesi眂u mam przyj辨 ostatni trzeci dawk szczepionki przeciw t昕cowi.Czy wiecie co na ten temat,czy mog si stara czy poczeka? -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

szczepienie b硂nnica t昕ec

Witam, moja czteroletnia c髍eczka ma byc szczepinoa przeciwko b硂nnicy i t昕cowi. Czy to szczepienie jest bolesne, czy sa jakie 秗odki znieczulaj眂e ma禼i ??

Re: pytanie do zwolenniczek szczepien

Ja mam. Doszczepiam si na t昕ec, bo jestem cz阺tym go禼iem w stajni, a prac mam urazogenn, musia砤bym upa舵 na g硂w, 縠by ryzykowa. Na gryp sie nie szczepi. -- Piersi nie obwisaj kiedy si starzejemy, one si relaksuj.

Re: pytanie do zwolenniczek szczepien

t昕ec, 矿硉aczk, a tak縠 koklusz i polio - podlegam pod niemiecki system zdrowia, Niemcy odswie縜j szczepienia u doroslych. A moja lekarka dodatkowo sama regularnie zleca sprawdzanie przeciwcia, wi阠 mam do舵 秝ie縠 wyniki potwierdzaj眂e odpowiedni stan wszystkich przeciwcia. -- Come and

Re: s miejsca na 秝iecie, gdzie za szczepienie..

wi阫szo舵 szczepionych doros硑ch zako馽zy砤 swoje szczepienia maj眂 max 18 lat. te szczepionki ju nie dzia砤j. T昕ec powinno si podobno ponawia co 5 lat. Kto si tak szczepi? Inne daj odporno舵 na 5-10 lat - czy jaki doros硑 si doszczepia? Wi阠 nie gadajcie o grupowej odporno禼i. -- Marta

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja w temacie. U nas by硑 powa縩e powik砤nia po szczepieniu na polio,wi阠ej nie szczepilismy.C髍ka(11lat) ma w efekcie dwie dawki t昕ca (DT)a synek (4 lata) na razie jedn bo koszmarnie j zni髎 (m.in.przez ponad dwa miesi眂e bardzo przeszkadza zacz瓿y mu szwy ubraniowe wi阠 walczyli秏y o

Szczepienie p/t昕cowi

nadziej 縠 trafi na lekarzy kt髍zy b阣 po mojej stronie. Ale b阣 chcia砤 zaszczepi dzieci p/t昕cowi, poniewa tak nakazuje mi rozs眃ek. I tu moje pytanie: czy znacie szczepionki p/t昕cowi? Kt髍a jest najbezpieczniejsza? Czy dziecko powinno dosta jakie odtrutki przed i po szczepieniu? Prosz

Re: Chyba mam problem - jak zwykle przyrosty

U nas by砤 krew i biegunka dzie po szczepionce blonnica t昕ec krztusiec, ale lekarka nie by砤 pewna czy to reakcja poszczepienna czy na szczepienie nie na硂縴砤 si infekcja.

Re: tripacel czy infanrix po 5 roku zycia?

alinalen napisa砤: > ja szczepi砤m boostrix polio, To jest ta 4w1? Ja chc najpierw zaszczepi przeciwko b硂nicy, t昕cowi i krztu禼owi, a za jaki czas domi甓niowo polio.

Re: szczepienie w 6 tygodniu

), nast阷nie Hib, a w nast阷nej kolejno禼i b阣zie b硂nica-t昕ec-krztusiec (Infanrix DTPa). Moim zdaniem najwa縩iejsze jest nie przeci笨anie ma砮go organizmu zbyt du勘 ilo禼i szczepionek na raz i dok砤dne sprawdzanie sk砤d體 szczepionek. Poza tym 縜dnych szczepie dodatkowych.

Szczepienia -t昕ec

stwierdzi砤 , ze mam zaszczepi w przychodni (jutro- sobota ) , jak nie zaszczepi DT to mam przyjecha do nich i zaszczepi sam t昕ec. Osobi禼ie nie chcia砤bym szczepi , bo siostra ma砮go poci眊a nosem , a poza tym W OGOLE nie mia砤m zamiaru szczepi p髃i co . Poniewa , w秗骴 Was s osoby kt髍e nie

Re: Szczepienie - t昕ec!

> Jak si skaleczy, to si chyba anatoksyn podaje ze szczepionk. > Sam szczepionk podaje si profilaktycznie. No tak niby, ale tezec bez rany jest zjawiskiem nieznanym...

Re: Szczepienie - t昕ec!

Jak si skaleczy, to si chyba anatoksyn podaje ze szczepionk. Sam szczepionk podaje si profilaktycznie. -- tak wielu mesjaszy wie wszystko o wszystkim, no to czemu ich wizje sk丑caj wyznawc體 tak?

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Mo縠sz te ola trzeci seri i stara si bezstresowo. I powt髍zy szczepienie po narodzinach.

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

No w砤秐ie nie wiem czy nie zrezygnuje z tego szczepienia bo odk砤da stara nie chc,poniewa planuj by dziecko urodzi硂 si na wiosn,a jak mi nie daj Bo縠 ka勘 odczeka 3 miesi眂e to kaplica!!! -- Dwa wspania砮 硂buzy i Anio砮k

Szczepienie przeciwko t昕cowi a planowana ci笨a

Prosz o rad - planujemy dziecko, ale zanim zajd w ci笨 chcialabym si zaszczepi przeciwko t昕cowi (bylam szczepiona 16 lat temu). Nie wiem, jaki okres powinien uplyn辨 mi阣zy przyj阠iem szczepionki a rozpocz阠iem stara o dziecko. Lekarz poradzil mi, 縠bym wzi阬a chocia dwie z trzech

Re: Starania a szczepienie przeciw t昕cowi?

Ja mia砤m w marcu trzeci seri na 矿硉aczk A+B, t昕ec i bonic. Moja ginka powiedzia砤, 縠 w zasadzie nie ma przeciwskaza co do stara, jednak skoro jest to 秝iadoma decyzja to radzi砤by odczeka 1 miesi眂, bo co by nie m體i jest to zaburzenie r體nowagi immunologicznej w organizmie. S to

Re: Epidemia odry w Berlinie.

sprawdza poziom przeciwcia i doszczepia. Ludzie doro秎i powinni co 8-10 lat szczepi si przeciwko t昕cowi i b硂nicy. Nie oznacza to jednak, ze 10 lat po ostatnim szczepieniu s juz nieodporni a 3 dni przed up硑wem 8 lat w 100% bezpieczni. Ponadtto istnieje co takiego jak odporno舵 秗odowiskowa.

Re: skaleczenie a mo縧iwo舵 zara縠nia

T昕ec jutro do lekarza i szczepienie przeciwko t昕cowi

Re: Od sp9tcu

Jak to nie jest szkodliwe? M骿 brat po szczepieniu na t昕ec wyl眃owa na tydzie w szpitalu.

szczepienie b硂nnica,t昕ec, ksztusiec, polio i hib

witam serdecznie mam pytanie o Wasze opinie gdyz wybieram sie na szczepienie z moja 20 miesieczna coreczka i dowiedzialam sie ze w przychodni mojej szczepia b硂nnica, t昕ec, ksztusiec, polio i hib wszystk oza jednym razem czy to poprawinie nie za duzo na raz???? cena to 134 zl dzeikuje za odp.

Re: Szczepienia -t昕ec

Nie ma jakiejkowiek innej metody zapobiegania przed rozwojem t昕ca ni szczepienia. Fakt, 縠 nie w ka縟ym przypadku si rozwija nie powinien zmyli czujno禼i. Wa縩e jest to, 縠 nie istnieje metoda leczenia t昕ca. W pe硁i rozwini阾y powoduje 秏ier. Tak縠 lokalizacja, jak jest twarz, nale縴 do

Re: Szczepienia -t昕ec

ewentualnym t昕cem. Rozumiem , 縠 je秎i kiedykolwiek trafimy gdzie z jak倍 rana mog nie wyrazi zgody na zaszczepienie dziecka. Chcia砤m wiedzie czy jako mo縩a zabezpieczy dziecko przed t昕cem je秎i nie by硂 szczepione , bo ostatecznie gorsze chyba jest rozbicie kolana na podw髍ku gdzie szanse na

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Nie chc by z硑m doradc, ale w moim wypadku po ok.4 tyg. od podania szczepionki p/t昕cowi zacz瓿y pojawia si pierwsze symptomy Hashi. B酬dnie interpretowane przez wiele miesi阠y powala硑 mnie jak k硂d. U mojego m昕a za po szczepieniu p/矿硉aczce.

Re: co dla przeciwniczek szczepie

To si nie szczep. Zw砤szcza przeciwko t昕cowi. Szybko ci po縠gnamy. Bez 縜lu, przyznaj.

Re: Za秝iadczenie o szczepieniu przeciwko t昕cowi

oj, nie mam poj阠ia... ale powinni禼ie dosta swoje karty szczepie ze szko硑 ju w lutym, albo nawet i wczesniej. ja dosta砤m zaraz po szczepieniu przeciwko t昕cowi. najlepiej b阣zie jak zadzwonisz jutro do swojej szko i si zapytasz co z tymi kartami :)

Re: Za秝iadczenie o szczepieniu przeciwko t昕cowi

kart szczepie dosta砤 z liceum od piel阦niarki, a przynajmniej powinna dosta =) no chyba 縠 sama j przenios砤 do o秗odka zdrowia... a gdzie by砤 szczepiona przeciwko t昕cowi? je秎i w szkole to twoja karta jest w szkole, je秎i w o秗odku to twoja karta jest w o秗odku zdrowia :)

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Wysz硂 tak,縠 szczepili mnie dopiero przedwczoraj przeciwko samemu t昕cowi (na tym koniec :]),rodzinny stwierdzi,縠 mi tarczycy to nie zniszczy,mam przesta si 'zamartwia'. Z innej strony od kilku dni bol mnie stawy/mi甓nie ,niestety 5 dni temu wyczerpa si Euthyrox, dr wypisze recept (po

Re: Szczepienia -t昕ec

A mocno sobie rozci瓿o? I czy zwykle paprz mu si takie rany? Przychodnie cz阺to lubi przesadzi ze szczepieniami... Moim skromnym zdaniem, jakby nie by硂, je秎i faktycznie dziecko jest nara縪ne na jak倍 infekcj, to sanepid powinien 砤skawie to wzi辨 pod uwag, chyba 縠 kasa tak im za秎epi砤

Re: szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

ja prze硂縴砤m, mimo wezwa ze strony przychodni. Ale u nas nie zgadza si na razie kardiolog czego pediatra nie przyjmuje do wiadomo禼i

Re: Szczepienie przec.b硂nicy i t昕cowi a hashi

Krychas2, ja w砤秐ie zrezygnowa砤m z wyjazdu do Indii... Nie wiem, czy dobrze zrobi砤m.. Nie bardzo chcia砤m tam jecha, ale jedzie m骿 facet i chcia砤m do niego do潮czy za miesi眂. Tam to 矿硉aczka a i b raczej konieczna + polio, dur brzuszny, t昕ec + b硂nica. Te cztery ostatnie niby

szczepienia

Gdzie w Tarnobrzegu mozna wykonac profilaktyczne szczepienia np na t昕ec dla doros硑ch

Re: autyzm poszczepienny

bezpieczne. Ale wszystko przed tob. > Firmy farmaceutyczne tez maja niez硑 zaro > bek na szczepieniach. Firmy farmaceutyczne zarobi na tobie du縪 wi阠ej, kiedy ci dziecko b阣zie schodzi na t昕ec. > sprzedawa tu swojej d硊go zdobywanej wiedzy 痚by komu "sprzedac tak wiedz" to

Re: szczepienie na t昕ec w 5 r.. a antybiotyk

ja bym na pewno od硂縴砤 - szczepienie obci笨aj眂e, a synek os砤biony po chorobie. pozdrawiam -- Je秎i starzenie si polega na tym, 縠 coraz wi阠ej rzeczy ma si w D.U.P.I.E, to ja jestem m硂da, ale jak縠 stara ;)/by mua

Re: s miejsca na 秝iecie, gdzie za szczepienie..

Wiekszo舵 doros硑ch nie by砤 szczepiona na r罂yczk, 秝ink, odr, osp wietrzn. I je przechorowali jako dzieci. Wi阠 odporno舵 maj. Wa縩e, 縠by doszczepia przypominaj眂o tych, kt髍zy szczepieni juz byli i nie chorowali, bo oni b阣a nara縠ni na zachorowanie, a tak縠 b阣 stanowi potencjalny

Re: DT prawdopodobnie pilnie b阣zie potrzebny

Nasz Mini 砤pali秏y trzy dni. Jedzonko, klatka 砤pka, kici kici... Kot owszem, dawa si nawet pomizia - ale przed ! klatk. W ko馽u m笨 ubra polar, z砤pa kot za kark i wrzuci do klatki... Co prawda musia si szczepi na t昕ec, ale kota mamy :)

Re: Gro糿a moda w Polsce: rodzice nie szczepi dz

szczepienia na 2 czy 3 rok 縴cia. T昕cem w wi阫szo禼i przypadk體 zara縜my si na skutek zranie w kontakcie z ziemi, po jakie licho wi阠 szczepi ju 1,5 miesi阠zniaka co on po ogr骴ku pe硓a, to szczepienie r體nie wi阠 wypada硂by przesun辨 i dostosowa do obecnych warunk體. Krztusiec - szczepionka bardzo

Re: co dla przeciwniczek szczepie

Oszo硂m szczepionkowy si znalaz, we najedz si tych szczepionek. Przeciwko t昕cowi szczepi砤m si wiele razy, dzi阫i za trosk.

Re: tripacel czy infanrix po 5 roku zycia?

alinalen napisa砤: > a dlaczego nie jest polecana? wg ulotki producenta jest od 4 r jako szczepieni > e przypominaj眂e Nie wiem dlaczego nie jest polecana, ale ja wol zaszczepi najpierw na b硂nic, t昕ec, krztusiec, a dopiero p蠹niej na polio. Nie chc serwowa na jednej wizycie

T昕ec-szczepienie

martwie sie czy nie trzeba by硂 nalegac na to szczepienie...Jak my秎icie? Mo縠 moje obawy s na wyrost? -- Niewa縩a jest d硊go舵 縴cia ale jego jako舵... Pozdrawiam cieplutko Beata

Re: Pyt. do rodzic體 kt髍zy nie szczepili dzieci

konieczno禼i stosowania procedur medycznych i tak wypada硂by szczepi... T昕ec - stoimy na stanowisku - razem z pediatr i neurologiem, 縠 w przypadku zagra縜j眂ym b阣zie trzeba poda szczepienie i surowic (tak jak standard u doros硑ch). Gdyby c髍ka nie mia砤 'historii" poszczepiennych by砤bym

Szczepienie b硂nica t昕ec w 6 r..

Drogie e-Mamy Moja c髍cia dosta砤 wezwanie na szczepienie przypominaj眂e b硂nica, t昕ec w 6 r.. C髍ka ma 5,5 lat wi阠 ju najwy縮za pora na to szczepienie, ale jednocze秐ie lekarka zalecia砤 jej wzi辨 jak najszybciej szczepionk uodporniaj眂 Ribomunyl, poniewa ma砤 ci眊le 砤pie infekcje

Re: szczepienie na t昕ec, jak zapobiec powiklanio

Moim skromnym zdaniem odpowiedzialny neurolog nie powinien si zgodzi na szczepienie na cokolwiek. Na t昕ec nie trzeba szczepi, bo mo縩a to zrobi ju po fakcie, to znaczy po skaleczeniu. W kwestii odleg砮j wsi - zawsze mo縠sz zabra szczepionk ze sob, je秎i gdziesz wyje縟縜sz, i ewentualnie

Re: szczepienie - B硂nica-T昕ec-Krztusiec - 5 lat

B硂nica, t昕ec, krztusiec -szczepionka DTaP - dawka przypominaj眂a Poliomyelitis -szczepionka OPV, - dawka przypominaj眂a - doustna - bezp砤tna albo zastrzyk (ale wtedy trzeba zap砤ci za szczepionk, ja p砤ci砤m 50,00z). Tak by硂 u mnie w przychodni.

Re: pytanie do zwolenniczek szczepien

Ja mam na t昕ec. I na gru糽ic (jakie 10 lat temu mia砤m dawk przypominaj眂 a pr骲a wykonana 2 lata temu wykaza砤 縠 nadal jestem odporna). M骿 m笨, ky髍y do niedawna sporo podr罂owa po 秝iecie, ma aktualne wszystkie kt髍e wymieni砤 i jeszcze gru糽ic, dur brzuszny i co tam jeszcze. Oboje

szczepienie b硂nica-t昕ec-krztusiec

czy po tym szczepieniu moga wyst眕i jakie skutki uboczne? m骿 3,5 miesi阠zny dzidziu by szczepiony tydzie temu, a dzi kaszle, ma katar. mo縧iwe, 縠 po tym?

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

szczepi砤m, moja lekarka powiedzia砤, 縠 nie jest to szczepienie obci笨aj眂e organizm.

wczesna ci笨a a szczepienie na t昕ec

Witam! To m骿 pierwszy post tu na forum. Mam powa縩 w眛pliwo舵, licz na podpowied lub chocia podtrzymanie na duchu :) To jest m骿 8cs, pech chcia, 縠 w dniu oko硂owulacyjnym (niedziel) oparzy砤m si wrz眛kiem i dosta砤m AT na t昕ec i argosulfan do smarowania. Dzi dodatkowo mam podwy縮zon

Re: Pyt. do rodzic體 kt髍zy nie szczepili dzieci

perspektywie mieli秏y wyjazd do rodziny pod ukrai駍k granic; ciotka by砤 tam dyrektork szpitala, gru糽ica ma si dobrze. Zreszt w og髄e ba砤bym si nie szczepi. Cho鎎y taki t昕ec - przecie dzieci grzebi w ziemi, a wiesz jakie to paskudne chor骲sko? -- Rad nie rad, nie chc zdrad, na pohybel 硓om

Re: autyzm poszczepienny

do rejonu endemicznego polio. Po kontakcie z dzieckiem z posocznic meningokokow bro Bo縠 nie podawaj profilaktyki antybiotykowej! I nie szczep na t昕ec, niech uwa縜 na skaleczenia... Dalej taka odwa縩a jeste? -- "ch硂p co nie b w wojsku do dup...a Ale m骿 m眤 by, co sobie chwali, nauczy si

Szczepienie przeciw b硂nicy i t昕cowi

M骿 13-letni syn zosta niepotrzebnie zaszczepiony przeciwko b硂nicy i t昕cowi - w marcu i grudniu 2007. Jakie mog by tego konsekwencje?

A co ze szczepieniem na t昕ec?

Mam w眛pliwo舵 czy ma砮go nie powinnam zaszczepi chocia na t昕ec. Ja z tych nieszczepi眂ych.... Jakie jest wasze zdanie? Co wy zrobi硑禼ie?

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

a tak apropo bo ktos tu wczesniej napisal,nie mapojedynczej szczepionki na t陑ec??s硑szalam ze kiedys na pewno by砤.

Re: Opieka zdrowotna w innych krajach

I jest kalendarz szczepi, ale nie chce mi si analizowa r罂nic. Doros硑ch szczepi si na t昕ec. -- Twoj najwy縮z si潮 mo縠 by B骻, albo Jezus Chrystus; dla mnie to naprawd nie ma wi阫szego znaczenia. Nie pomagaj眂 sobie wzajem nie b阣zie dla nas nadziei... 痽j w fantastycznym 秐ie.

Re: szczepienie b硂nnica,t昕ec,

Ja szczepi砤m King Infanrixem kosztowa te ok. 130 z. Te na wszystkie te choroby. Czy teraz bym tak zrobi砤? Chyba nie, bo naczyta砤m si o tych szepionkach skojarzonych, 縠 s gorzej znoszone przez maluchy (bo to w ko馽u na tak wiele chor骲). Uwaga tylko na te bezp砤tne szepionki na

Re: Szczepi硑禼ie na pneumokoki?

t昕ec i tak w szpitalu podaj surowic aby nie zarazi si t昕cem przy g酬bszych ranach a pacjenta nawet nie pytaj czy byl szczepiony czy nie, wiec szczepionka te jest bez sensu. Na wzw b nikt z naszego pokolenia szczepiony nie by i jako nikt nie umiera po wizycie u fryzjera. Ja mialam operacje bez

Re: szczepienie b硂nnica,t昕ec,

Witam, my wlasnie jestesmy po 3 dawkach szczepionki skojarzonej Infanrix IPV + Hib i jestem zadowolona tzn nie bylo u mojego synka zadych reakcji ubocznych, nawet temperatury czy opuchnietej nozki. Fakt jest to koszt ok 130 zl za jedna szczepionke, ale z tego co slyszalam to po tych darmowych roz

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

o ile dobrze pamietam jest dostepna szczepionka na tezec,ale konserwowana jest rtecia musialabys to sprawdzic, bo nie jestem na 100% pewna

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

moi obaj synkowie bardzo 糽e znosili szczepienia np. potworny niepok骿, brak snu przez ponad dob, histeryczny krzyk trwaj眂y kilka godzin, gwa硉owne marzni阠ie itp. ale szczepi砤m. korzy禼i mimo wszystko przewy縮zaj skutki uboczne, kt髍e zosta硑 zniwelowane przez odpowiednie preparaty

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

a jak to robicie ze szczepicie na co chcecie???Ja nie znalaz砤m w 硂dzi lekarza,kt髍y zaszczepi砨y na co chce,wiec nie szczepie w cale ,c髍ka ma trzy lata,mia砤 powa縩e powik砤nia po pierwszej dtp

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja pisa砤m, bo swego czasu nie mog砤m znale兼 zadnej, byc moze ta, o kt髍ej piszesz by砤 i jest tylko, ze ja na ni nie trafi砤m. A jesli z rtecia to i tak odpada.

Re: Od sp9tcu

kol.3 napisa砤: > Jak to nie jest szkodliwe? M骿 brat po szczepieniu na t昕ec wyl眃owa na tydzi > e w szpitalu. mo縩a o szczeg蟪y co si dzia硂 jakie objawy w jakich okoliczno禼iach sie szczepi czy by硑 zdrowy ?

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja po konsultacjach z homeopatk id do przychodni i lekko obra縪nej naszej pediatrze m體i,縠 chcia砤m zaszczepi to i to.Przy naszych zaleg硂禼iach jest szcz甓liwa ,縠 chc zaszczepi cokolwiek:P. Ju si przyzwyczai砤 i nawet nie dyskutuje:)).

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

Ja tez mam problem, bo boje sie szczepi i powiedzia砤m sobie 縠 nie b阣e szczepi,ale faktycznie jestem na etapie rozmy秎a o szczepieniu na t陑ec synka 6 lat,kt髍y mia powik砤nia poszczepienne (oczywi禼ie zdiagnozowane przeze mnie po latach podczas

Re: wywalili mnie z grupy

Chcia砤m tylko nie秏ia硂 zauwa縴, 縠 nie ma szczepienia p/t昕cowi w 1. dobie 縴cia - dopiero w 2 m-cu. Noworodki szczepione s na WZW (WIRUSOWE zapalenie w眛roby, nie 矿硉aczka, kt髍 "straszysz") i gru糽ic. Dodatkowo - je縠li zachodzi jakiekolwiek prawdopodobie駍two, 縠 dziecko urodzi

Wysokie crp po szczepieniu

W czwartek c髍ka by砤 szczepiona na b硂nice-t昕ec-krztusiec i pneumokoki. Dosta砤 gor眂zk. W sobot zosta砤 zabrana do szpitala, bo straci砤 przytomno舵. W szpitalu zrobiono badania - crp by硂 wysokie -22 i podwy縮zone leukocyty. W moczu ketony sugeruj眂e odwodnienie. C髍ka dosta砤 antybiotyk. Czy

Re: wywalili mnie z grupy

szczepienia p/ko odrze i t昕cowi mog硑by uratowa wiele istnie (przynajmniej na pocz眛ku, bo na HIV szczepionki nie ma, a chorobowo舵- bardzo du縜). -- "Bywasz piek眂ym jadem troll體 na internetowym forum Wiwat Polonia Frustrata, wiwat to psychopata Jam nieudacznik, grafoman i 秏ie" Strachy na

Re: A co ze szczepieniem na t昕ec?

jak po roku jedna dawka wszystkiego???? Ja nie moge p骿舵 do nasei poradni bo nie bylam tam dwa lata,a co co szczepien to dostalam skierowanie do poradni konsultacyjnej,oczywiscie nie poszlam,wiec nie zaszczepi mi tu jej nanic,a karta szczepien jest nadal w tej poradni.A czy lekarz homeopata-pediat

Re: zranienie w stop a t昕ec

Wyluzuj. Wiele razy skaleczy砤m si przy d硊baniu w ziemi i nie zawsze mia砤m mo縧iwo舵 porz眃nego umycia od razu. I nie by砤m wtedy szczepiona. Przecie gdyby od czego takiego od razu 砤pa硂 si t昕ec, to ludzko舵 dawno by wymar砤. Nawiasem m體i眂, skalecze nie nale縴 szczelnie zakleja

Re: T昕ec-szczepienie

mojemu czterolatkowi na chirurgi podali po tym jak przewr骳i si i przegryz nz wylot doln warg.by jakie 2,5 roku po szczepieniu -- trzechbudrys體 www.niegrzecznedzieci.prv.pl/

Re: Maroko Magiczne Po硊dnie Rainbow

W styczniu to pewnie i upa丑w nie by硂- a powiedz mi czy szczepi砤 si dodatkow na co ?? wiem, 縠 niby zalecaj na podstaowe- WZW, t昕ec itp., ale szczepionki na to raczej s d硊goletnie, na ca砮 縴cie. 10 lat temu robi砤m poziom czego tam i wysz硂 縠 jest wysoki i nie musz sie doszczepia. A

Re: Dosta砤m wezwanie na zaleg砮 szczepienie....

te dosta砤m wezwanie, znaczy moja c髍ka, bo na ni zaadresowali :D Wzywaj ja do stawienia si na szczepienie na b硂nnic, t昕ec, krztusiec, polio. To jest to szczepienie mi阣zy 5 a 6 rokiem 縴cia. List przyszed miesi眂 przed pi眛ymi urodzinami. Ja b阣 odwleka to szczepienie do lata, a niech

Re: Zielona kupka...czy to mo縧iwe 縠 po szczepie

C髍ka mia砤 w 秗od szczepienie przypominaj眂e (5 r.) b硂nica, t昕ec, krztusiec i polio. Temperatury nie by硂, ale na drugi dzie c髍ka robi砤 bardzo lu糿e kupki, gwa硉owne, 4 czy 5 za ca硑 dzie, min瓿o po podaniu wieczorem smecty. Wi眤a砤m to ze szczepieniem, bo nic si w diecie nie zmieni硂

Re: Czym szczepicie dzieci po 5 roku?

C髍ka by砤 szczepiona dwiema szczepionkami - przeciwko polio IPV (podsk髍na, zabita), przeciwko b硂nicy-t昕cowi-krztu禼owi - Tripacell. Obie bezp砤tne.

szczepienie b硂nica/t昕ec/krztusiec

lena99 napisa砤: Witam, Mam do wyboru 2 szczepionki - Infanrix lub Tripacel. Nie wiem jednak, czym one si r罂ni. Mo縠 kto ma jakie info, przede wszystkim kt髍a bezpieczniejsza? Pozdrawiam, Lena

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - szczepienie na t昕ec

Zdj阠ia - szczepienie na t昕ec

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin