Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Leczenie t昕yczki.

Leczenie t昕yczki utajonej sprowadza si g丑wnie do indywidualnego przyjmowania magnezu oraz w砤禼iwej terapii psychologicznej. Zapotrzebowanie dobowe na magnez dla osoby doros砮j wynosi 6 mg/kg. masy cia砤. Korzystne jest kojarzenie preparat體 magnezowych z witamin B6 dzia砤j眂 w charakterze

Re: nawroty objaw體 w trakcie leczenia

Podobno tak mo縠 by przy leczeniu t昕yczki: najpierw poprawa, potem powr髏 objaw體. Nie bierzesz za ma硂 magnezu? S硑sza砤m o 6mg na 1 kg masy cia砤. Cierpliwo禼i, b阣zie lepiej na pewno!

Re: dobry specjalista od ?昕yczki -neurolog/

Witam, czy uda硂 si Pani znale兼 neurologa we Wroc砤wiu, kt髍y leczy t昕yczk? R體nie poszukuj bez skutku...

gastrolog i neurolog z tr骿miasta

w tamtym roku ale ze wzgl阣u na nadczynno禼 polekow musia砤m zrezygnowa,musz si zaj辨 jelitami i t昕yczka ,tylko jak tu wyj舵 z t昕yczki je秎i by by砤 jak sie ma biegunki. I tu mam pytanie do dziewczyn z Tr骿miasta o dobrego gastrologa kt髍y leczy celiaki i neurologa od t昕yczki. U mnie w

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

T昕yczka cz阺to wsp蟪towarzyszy innym chorobom. Dlatego warto po秝i阠i, czas i pieni眃ze 縠by ju na pocz眛ku dobrze si zdiagnozowa i rozpocz辨 w砤禼iwie leczenie.

Re: Magnez i 縠lazo - jakie suplementy najlepsze?

Magnez stosuje si profilaktycznie lub leczniczo. 400 to dawka lecznicza w砤禼iwa przy leczeniu t昕yczki. Na forum cz阺to si zapomina. -- inteligentny-projekt.pl kazdystudent.pl

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

>Pewien endokrynolog mi powiedzia 縠 tezyczka b阣zie > mi towarzyszy do ko馽a 縴cia Nie daj sobie wcisn辨 takiego kitu!! Bo to jest bzdura, sama mia砤m objawy t昕yczki z kt髍ej wysz砤m, ale jeszcze raz prosz zr骲 dla siebie badania tarczycy. U mnie t昕yczka jako powik砤nie z powodu

Re: Nowa na forum

witaj, mam przeleczon borelioz + koinfekcje (leczenie na prze硂mie 2010/2011), a tak縠 ostatnio (dopiero teraz) neurolog badaniem potwierdzi砤 u mnie t昕yczk. Czy u ciebie te chodzi o t昕yczk opart na niedoborze magnezu? Z czasu choroby pami阾am ten dokuczliwy objaw permanentnego mrowienia

Re: Szukam dobrego endo prywatnie- Koszalin lub L

ja te ze S硊pska jestem ,wiem 縠 du縪 pacjent體 z naszego miasta leczy si w L阞orku u doktora Koss, bo niestety do jedynej pani doktor w naszym mie禼ie ci昕ko si dosta ale mo縠 to lepiej ja leczy砤m si kilka lat i nie by砤m zadowolona ,coraz wi阠ej os骲 nawet jej sta硑ch pacjent體 rezygnuje

Re: Interpretacja wynik體

Pindzia, przypominam, 縠 pomi阣zy 4 a 16 r. 縴cia leczono mnie na epilepsj wi阠 neurologa odwiedza砤m do舵 regularnie i oczywi禼ie badano mnie neurologicznie. Na pewno mia砤m objaw Lusta bo bardzo dobrze pami阾am, 縠 nie cierpia砤m tego badania. Pozosta硑ch dw骳h objaw體 t昕yczki nigdy u mnie nie

nawroty objaw體 w trakcie leczenia

mimo brania zalecanych dawek Mg wszystko wam wraca硂? Strasznie mnie to przybi硂 bo zacz瓿am si zastanawia czy oby na pewno to tylko t昕yczka skoro leczenie nie do ko馽a pomaga... Dodam, 縠 odstawi砤m kaw (kt髍ej pi砤m ogromne ilo禼i przez ostatnich kilka lat)...

Re: T昕yczka-Renta?

A czemu nie bierzesz magnezu i witaminy D3? Nie mam t昕yczki, ale znam dobrze w眛ek nadter - magnez, wap i D3 bardzo si 潮cz, je秎i bierzesz takie ilo禼i wapnia bez magnezu i D3 to tylko pog酬biasz swoj chorob! Czy kto Ci prowadzi? Mo縠 warto wsi倍 w poci眊 i pojecha do Warszawy do dr

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

Dzi阫uj za rady:) magnez 硑kam jedn tabl. W dzie i dwie na noc, razem ok. 390 mg. Ale fakt o wapniu zapomnia砤m. Pani dr od t昕yczki zaleca砤 1000mg, ale skupi砤m si bardziej na hashi ni na t昕yczce. W砤禼iwie sama nie wiem kt髍e objawy mog硑by by od t昕yczki a kt髍e od tarczycy. Tym bardziej

Re: Prosz o pomoc , pierwszy dzie leczenia

To leczenie mam od Dr. Toru駍kiej, powiedzia砤 po pr骲ie t昕yczkowej 縠 nie jest to jaka bardzo silna t昕yczka, ale ewidentne jest. Dlaczego a tyle wapnia ? Wap mam w normie.

Re: zawroty g硂wy, dr阾wienie ko馽zyn- tarczyca?

Wtam. natder napisz do mnie na poczt azilla@vp.pl. Tez lecz sie na t昕yczk w W-wie. pozdrawiam

Re: Czy to t昕yczka utajona?

My秎, 縠 to mo縠 by t昕yczka i my秎, 縠 mo縠sz mie problem tarczycowy bo to zazwyczaj idzie w parze. TSH w tzw. normie o niczym nie 秝iadczy. Na problemach tarczycowych lekarze znaj si tak jak na t昕yczce - nawet bardzo do秝iadczeni neurolodzy nie potrafi jej zdiagnozowa. Mnie leczono na

Re: Nietypowe objawy Hashimoto

Muktprega1, bardzo dzi阫uj za odpowied :-) Nawet nie wiecie jak bardzo jestem Wam wszystkim wdzi阠zna za okazan mi pomoc. Lekarze traktuj mnie jak hipochondryka. Gdyby nie to forum, to nadal leczyliby mnie lekami na nadci秐ienie, kt髍ych w og髄e nie potrzebowa砤m. Mam problemy z r體nowag

Re: Mam t昕yczk. Co dalej?

w moim przypadku stwierdzono 縠 t昕yczka jest spowodowana brakiem wit D, my秎a砤m, 縠 wystarczy mi jej uzupe硁ianie. Teraz zn體 t硊macz sobie, 縠 na pewno jaka bakteria lub paso縴t wtargn瓿y do mojego organizmu. A mo縠 to ju hipochondria? Czy Ty tez pr骲owa砤 pocz眛kowo leczy si tylko

T昕yczka - dobry lekarz w Krakowie

秝iadczy tylko o braku wiedzy i bezsilno禼i lekarzy, u kt髍ych by砮m. Czy kto zna w Krakowie b眃 okolicy dobrego lekarza, wiedz眂ego co to t昕yczka utajona i potrafi眂ego skutecznie to leczy?? Marcin

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

lekarzach, kt髍zy zgodnie potwierdzali nerwic i nerwic leczono, ale leczenie nie przynosi硂 efekt體, wi阠 zacze砤m swoje objawy wpisywa w internet i wtedy pojawi砤 mi si nazwa T石YCZKA. Jeszcze tego samego dnia zrobi砤m sobie prywatnie pr骲 t昕yczkow. kt髍a wysz砤 bardzo dodatnia. Nast阷nie wszelkie

Azitrox-skutki uboczne

Czy kto z Was odczuwa b眃 odczuwa jakie skutki uboczne w trakcie leczenia Azitroxem? Chodzi mi g丑wnie o osoby z t昕yczk/lub niedoborem magnezu...

W眛ek ewahum

si czu砤m. Chodzi砤m po r罂nych lekarzach, kt髍zy zgodnie potwierdzali nerwic i nerwic leczono, ale leczenie nie przynosi硂 efekt體, wi阠 zacze砤m swoje objawy wpisywa w internet i wtedy pojawi砤 mi si nazwa T石YCZKA. Jeszcze tego samego dnia zrobi砤m sobie prywatnie pr骲 t昕yczkow. kt髍a

Re: Prosz o pomoc , pierwszy dzie leczenia

L阫i i napady paniki z hiperwentylacj s jednym z objaw體 t昕yczki.ow Ale r體nie dobrze mo縠 to by objaw nerwicy. T昕yczk leczy si dwutorowo - farmakologia w celu uzupe硁ienia objaw體 + psychoterapia. Radzi砤bym nie ignorowa tego drugiego tropu. D3 sugerowa砤bym 7000j. codziennie. Magnezu 6

Re: Jak nie urok...:(

Biedactwo z ciebie, nie ma co, jak nie tarczyca, t昕yczka czy oczy, to lamblie. Ech!, Ale mo縠 w ko馽u si wyja秐i czemu samo tarczycowe leczenie nie dawa硂 dot眃 rezultat體, jakie ja na przyk砤d bym si ciebie spodziewa砤. -- inteligentny-projekt.pl kazdystudent.pl

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

No c罂, ja mam bardzo ograniczone zaufanie do endokrynolog體. U nas leczy si wg bardzo przestarza硑ch standard體. Przede wszystkim endo lecz na podst. TSH, kt髍e tak naprawd nie jest miarodajnym wyznacznikiem sytuacji hormonalnej organizmu. Mo縠sz sie sprzecza - albo wrzuci wyniki bada a my

Re: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

Dzi阫ujemy :) Ja tak jak pisa砤m - zrobi sobie to badania jak b阣 bardziej "縴wa", endokrynolog podpowiada 縠by na razie da spok骿 i zaj辨 si hormonami a jak ureguluj i objawy nie znikn背 to zajm si t昕yczk. Mo縠 i co w tym jest, bo z tego co czyta砤m wiele os骲 mia砤 podobne

Re: Bardzo prosze o pomoc

T昕yczka jest typowym objawem zdewastowanego organizmu w skutek b酬d體 縴wieniowych. Zajmuj si przyczynowym leczeniem takich przypadk體. maniekpi@interia.pl tel.533 919 695.

Re: BARDZO prosz o interpretacj wynik體

Hiperwentylacja jest oznak t昕yczki utajonej! P骿d prywatnie na pr骲 t昕yczkow, z leczeniem ju ogarniemy jako na forum, zreszt skoro nawet s硑nna dr Toru駍ka pakuje w t昕yczkowych pacjent體 psychotropy to mo縩a ju tylko p砤ka nad stanem Polskiej medycyny... P.S. Z tym Slowmagiem to 8

Re: Mam t昕yczk. Co dalej?

T昕yczk leczy si dwutorowo - farmakologia + psychoterapia (潮cznie z lekami na depresj/nerwic). Samo leczenie farmakologiczne nie pomaga. Ja korzystam z psychoterapii od ponad p蟪 roku, bardzo sobie chwal. Nauczy砤m si radzi sobie z emocjami i stresem. Polecam. -- forum

Re: niejasne wyniki bada - prosz o opinie

Nie trzeba mie wynik體 nie w normie aby mie t昕yczk. Krew nie odzwierciedla rzeczywistych zasob體 magnezu. Akurat w przypadku magnezu badanie go we krwi jest bardzo ma硂 miarodajne. Magnez wa縩y jest dla mi甓ni, a nikt nie bada ile magnezu jest w mi甓niach. T昕yczk leczy si oddzielnie

sd - lekarz, pilnie potrzebny

Dzie dobry, przejrza砤m ju miliard post體 nt. diagnostyki, diety, objaw體, jestem przekonana, 縠 za moje samopoczucie odpowiada niedoczynno舵 (i/lub t昕yczka utajona - magnez bardzo mi pom骻) niestety dzisiejsza wizyta u lekarza okaza砤 si nietrafiona, nie znam nikogo, kt m骻砨y poleci mi

Re: Obrz阫 powieki i parestezje buzi

I mnie skojarzy硂 si z t昕yczk dlatego przedwczoraj przekopa砤m ju forum t昕yczkowe. Macie na my秎i t昕yczk jawn czy utajon? Bo mnie bardziej pasuje ta utajona. Jest sens robi t pr骲 t昕yczkow czy p髃i co zaj辨 si suplementacj? By砤m przecie kilka razy u neurologa, pracowa砤m na

Re: Nietypowe objawy Hashimoto

, bardzo nisko magnez, jaki masz poziom D3? Zajrzyj prosz do w眛ku o t昕yczce kt髍a r體nie by砤 moim udzia砮m. T昕yczka to nie 縜dna nowa choroba a stan niedobor體 na lini - d3, wap, magnez i daje naprawd popali i jest cz阺ty przy Hashimoto w砤秐ie ze wzgl阣u na te klasyczne nidobory w naszej

Czy to t昕yczka utajona?

badanie. Mia si dowiedzie i dosta砤m skierowanie na kolejnej wizycie. Dzi dzwoni砤m tam by si zarejestrowa lecz nie ma w砤禼iwej osoby i mam dzwoni po 11 listopada, wtedy dostan termin badania. Wiem, 縠 przy t昕yczce bierze si WitD3, magnez i wap, ale ja si zastanawiam czy ju zacz辨 bra (mimo

Re: Czy to t昕yczka?

Choroby tarczycy cz阺to id w parze z t昕yczk a ta z kolei prowadzi pod r阫 nerwic. Pr骲a t昕yczkowa jak najbardziej wskazana, potwierdzi albo wykluczy schorzenie. Leczenie nerwicy polecam z ca砮go serca, sama korzystam z pomocy psychoterapeuty od kilku miesi阠y - jestem innym cz硂wiekiem

Re: T昕yczka-Renta?

Podstawowy tekst do przeczytania: emg-neurolog.pl/pages/tezyczka/ Mysle, ze jestes zle leczona. Lekarze przy t昕yczce patrz na kurcze ale psychiczna czarna dziura w kt髍 si spada w ma硂 kogo obchodzi. Takie jest moje osobiste do秝iadczenie. To nie depresja to banalne zaburzenia biochemiczne

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

Przeczyta砤m wszystko o t昕yczce i jak widz wcale to wszystko nie jest takie proste, g丑wnie dlatego, 縠 nie ma odpowiednich lekarzy, kt髍zy potrafi zaj辨 si tym problemem. Mo縠 ma kto namiary na neurologa w Krakowie, kt髍y wie co to t昕yczka. Je縠li nie znajd lekarza to b阣 prosi was o

Re: Ci眊硑 b髄 od miesi眂a....hashimoto?

Ale ja nie napisa砤m, 縠 to nie od tarczycy. T昕yczka jest powik砤niem niedoczynno禼i tarczycy, wynikaj眂ym ze s砤bego wch砤niania magnezu. Tak podobnie jak jest jak anemi, niedoborem b12, niedob髍 d3. W niedoczynno禼i wiele rzeczy 糽e si wch砤nia. Trzeba leczy t昕yczk, ale i tarczycy si

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

W takim razie wymu pr骲 te縴czkow na neurologu, poni縠j masz posty Natderki, kt髍a przetar砤 szlak w sprawie t昕yczki: forum.gazeta.pl/forum/w,24712,144724172,144724172,Tezyczka_dzieki_Natder_Objawy_.html forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka_utajona_.html W Polsce specjalistk od t昕yczki

Re: Interpretacja wynik體

Nadter, jeste moj idolk! Wczoraj w nocy przeczyta砤m CA Tw骿 w眛ek, swoimi problemami 縪潮dkowymi natchn瓿a mnie do wzi阠ia wapnia na co, co mia硂 by gryp 縪潮dkow i pomog硂! Mam do Ciebie pytanie: czy przed leczeniem t昕yczki mia砤 kt髍y z tych objaw體: objaw Chvostka, objaw Lusta

Re: T昕yczka-Renta?

Zgadzam si z Pindzi. Wap, magnez i D3 s konieczne przy problemach zwi眤anych z t昕yczk. Ja jaki czas suplementowa砤m sam D3 i magnez w do舵 du縴ch ilo禼iach i mia砤m bardzo silne skurcze i drgawki. Po 2-3 tygodniach za縴wania wapnia wszystko si 砤dnie uspokoi硂. Mo縠 u Ciebie pom骻砨y

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

Nie dziwi si, 縠 jeste z砤, ale teraz otwiera si przed Tob pole do leczenia i poprawy samopoczucia:) Niskie hormony, niska wit D, prawdopodobie駍two t昕yczki. Tutaj mo縩a dzia砤. -- forum.gazeta.pl/forum/w,94641,110766235,110766235,przeciwciala_w_normie_tarczyca_jak_u_dziecka.html

Re: Regresing, regresing, regresing.

. On, malarz pokojowy po podstaw體ce po rocznej szkole regresingu(zjazdy w weekendy) Leszka d硂 lepiej wie ni wszyscy lekarze czym jest t昕yczka i jak j leczy. Ulatowski jeste w砤禼iwym reprezentantem regreser體, brawo!!!

Re: Informacja prawna podana przez Leszka d硂

), co powoduje zaburzenie r體nowagi fizjologicznej (homeostazy) niezb阣nej do zachowania zdrowia. Dalsze nieprzerwane kontynuowanie oddechu „regresingowego” powoduje pojawienie si zasadowicy (alkalozy) oddechowej, a nast阷nie ostrych stan體 chorobowych jak t昕yczka, spazmofilia

Re: Niedoczynno舵 nadnerczy i Hashi, jak to leczy

jeszcze przytarczyc bo gdzie po drodze by砤 te t昕yczka, wi阠 chyba bym musia砤 zamieszka w laboratorium i co zrobi z tymi badaniami, ustawi sobie gospodark hormonaln tabletkami, je秎i to wszystko zmienia硂 si jak w kalejdoskopie? Sterydy s be, lekarze s be, pacjenci s be.....moja pani

Re: POMOCY - sunia b阣zie rodzi

T昕yczka to raczej po porodzie. Stara, to rzeczywi禼ie jeste naiwna (bez obrazy) skoro da砤 faszerowa psa lekami, bez zrobienia mu wymazu z ucha (da硂by to dok砤dny obraz, co i czym leczy)

Re: Mam t昕yczk. Co dalej?

Ja te mam niski poziom d3 i mam k硂pot z podniesieniem poziomu witaminy pomimo suplementacji du縴mi dawkami. Przyczyn t昕yczki nale縴 szuka w niedoborach i stresie. Przez kilka miesi阠y leczy砤m si wapniem, magnezem i d3 - objawy nie ust阷owa硑. Na psychoterapi trafi砤m z zupe硁ie innego powodu

Re: Prosz o pomoc , pierwszy dzie leczenia

Z阞y mam super zdrowe , do dentysty chodz okazjonalnie , kolana ok, do niedawna jeszcze biega砤m po 8 km co drugi dzie dop髃i t昕yczka mnie nie dopad砤 :( a mo縠sz cos napisa na temat leczenia psychotropami, moze masz namiary do jakiego dobrego lekarza psychiatry z okolic stolicy. Wzi瓿am magne

Re: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej

fenyloetyloamina0422 napisa砤: Ale jako tak przysz硑 mi do g硂wy objawy t昕y > czkowe, pewnie sprawdz jak powr骳 do 縴wych. No w砤秐ie, co i mnie to tak wygl眃a u mnie, trzeba tu pogrzebac, podobno natder ma watek o t昕yczce, gdzie mi mign背. > Jak zdiagnozowa砤 u siebie ZZSK? Oj

Re: Interpretacja wynik體

Mo縠 by tak, 縠 boreliozy ju u Ciebie nie ma, tylko tarczyca jest do leczenia. Leczenie tarczycy jest konieczne do zdrowej i szcz甓liwej ci笨y i do pozbycia si objaw體 z testu :) I poczytaj jeszcze o t昕yczce utajonej. Ona te daje objawy zbli縪ne do niekt髍ych z boreliozy.

Re: Je秎i nie choroba z Lyme.. to co?

U mnie rzeczywi禼ie najwi阫szy problem przy t昕yczce to 硑dki, pomaga suplementacja witaminy D. Co do boreliozy to mnie osobi禼ie kilka lat leczyli na nerwic a gdyby kto si wcze秐iej zainteresowa by mo縠 teraz nie by砤bym w takim stanie w jakim jestem...Rozk砤dam bezradnie r阠e na wiedz

Re: magnez "w砤snej roboty"

Wg zapotrzebowania z Wiki tak, ale te normy (jak to bywa, co wiemy np. o TSH) nie s do ko馽a dobre. Mo縧iwe, 縠 zapotrzebowanie jest wi阫sze. Wszystko zale縴 od tego, co jemy, pijemy, ile stresu mamy. U mnie codziennie jest inne. A je秎i kto chce na powa縩ie leczy depresj albo t昕yczk to

Re: Terapia Laelii

Harry a jak u Ciebie z hormonami? Najlbli縮z przyjaci蟪k t昕yczki s problemy hormonalne zwi眤ane z tarczyc. Druga kole縜nka - borelioza. Robi砮 p.cia砤 ANA/ANA2? Co do leczenia t昕yczki to we wszystkich opracowaniach pisz o leczeniu dwoma torami: jedno to leczenie farmakologiczne, drugie

Re: dodam jeszcze...

Serce dokucza wszystkim kt髍zy maja chora tarczyc. Z mojego do秝iadczenia wynika, 縠 nadmiar hormon體 (naturalnych) nie powoduje a tak du縠go dyskomfortu ni ich niedob髍. O t昕yczce i jej leczeniu by硂 ju w Twoim w眛ku, przestudiuj go od pocz眛ku i zobaczysz, 縠 ju pokazywa硑秏y Ci ten

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

wskaza, bo tsh 3,3 jest w normie i endokrynolog wie co robi skoro nie przepisa leczenia euthyroxem. A na moje ale ft4 by硂 poni縠j normy,odpowied no ale tsh jest w 駉rmie...Diagnoza-nerwica i mniej czyta w internecie a wi阠ej s硊cha lekarzy niech oni si martwi co mi jest.. T昕yczk r體nie mi

Re: Objawy t昕yczki utajonej.

, zaburzenia naczynioruchowe w obr阞ie ko馽zyn), neurologiczne (objaw Chwostka, objaw Trousseau, wyg髍owane odruchy 禼i阦niste), elektrofizjologiczne (obraz spontanicznych wy砤dowa wieloiglicowych potencja丑w). T昕yczka utajona jest zjawiskiem spotykanym cz阺to, lecz r體nie cz阺to nie rozpoznawanym. Wynika to

Re: mortimerka46

Eeee, nie przesadzajcie, nie wynik硂 to jakiej misji, ja tylko szuka砤m pomocy dla samej siebie :) A mortimerce radz odwiedzi specjalist i prowadzi leczenie pod okiem DOBREGO specjalisty od t昕yczki, wydaje mi si, ze wap i magnez w dawkach jakie stosujemy b阣zie dla Ciebie du縪, du縪 za

Re: zawroty g硂wy, dr阾wienie ko馽zyn- tarczyca?

Ciekawe jak b阣zie w trakcie i po odstawieniu...Doktor T. zapowiedzia砤, 縠 odstawimy, jak pr骲a t昕yczkowa wyjdzie ujemna. C罂, by砤m sceptyczna do tego, ale co by硂 robi...ze mn si miesi眂 temu nie da硂 normalnie rozmawia :/ Nie wiem czy gdzie opisywa砤 swoj histori...masz t昕yczk czy

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

Przegl眃aj眂 r罂ne strony i fora w tym temacie trafi砤m na powi眤anie t昕yczki z niedoczynno禼i tarczycy. Przecie ja t昕yczk mia砤m zdiagnozowan w wieku 20-tu lat czyli 22 lata temu i nikt nigdy nie zleci mi 縜dnego leczenia. Ot po prostu powiedziano mi 縠 mam t昕yczk i tyle. Wtedy internetu

Re: Regresing i regresja - dla m眃rych

REGRESING wywo硊je t昕yczk - twierdzi to nawet sam mistrz. Mistrz wywo硊je t昕yczk w czasie sesji potem sam mistrz twierdzi ,縠 trzeba leczy t昕yczk nast阷nymi sesjami regresingu ( za ka縟 sesj min 70 z ) Mistrz twierdzi ,縠 z砮 prze縴cia pacjentowi trzeba trzeba przypomina przez sesj

Re: iekaj眂a wydzielina

縠lazo, nie daj sobie wm體i, 縠 toi jest to samo) witamina b12 witamina d3 (koszt d3 oko硂 45-120 z, zale縴 od labu, poszukaj gdzie taniej) parathormon Do tego badania w kierunku t昕yczki: wap, magnez i najlepiej poczytaj o t昕yczce, czy masz jej objawy: forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka

Re: I ja chyba mam t t昕yczk

magdak75 napisa砤: > tego 縠 wap i d3 mo縩a razem nie wiedzia砤m , ale 縠 magnez z daleka od wapnia > to mi Pani doktor powiedzia砤 > m骿 schemat leczenia > MagneB6 max 2X2tab rano i w po硊dnie > MagneB6 fast 1 saszetka na noc > Devikap 6 kr rano > Calcium Sandoz Forte 1

Re: pro禸a o interpretacj wynik體

A czy mog砤by spisa swoje spostrze縠nia i opisa jak si leczysz z t昕yczki w tym w眛ku: forum.gazeta.pl/forum/w,24712,144724172,144724172,Tezyczka_dzieki_Natder_Objawy_.html Bardzo by si to przyda硂 innym t昕yczkowym niedoczynnym :) -- forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka_utajona_.html

Re: pro禸a o interpretacj wynik體

Wit. D do podniesienia koniecznie, mam nadziej 縠 硑kasz du勘 dawk do wapnia? Zbadaj ferrytyn je秎i jeszcze nie bada砤 bo anemia z niedoboru 縠laza to najlepsza kole縜nka niedoczynno禼i i tak samo jak ona daje popali :) Kto Ci leczy z t昕yczki? -- forum.gazeta.pl/forum/f,246288,Tezyczka_utajona_.html

Insulinooporno舵, hiperinsulinemia, PCO (?)

insulinooporno舵 mnie totalnie dobi砤, zawsze by砤m szczup砤 a teraz si tak porobi硂 no... nie wiem jak ja zrzuc te 30 kg. Mam nadziej, 縠 dobre samopoczucie wynikaj眂e ze zwi阫szenia dawki ethyroxu i leczenia t昕yczki utrzyma si jak najd硊縠j. Wtedy b阣 mia砤 si酬 dzia砤 do tej pory by硂 to nierealne:)

Re: nietypowe wyniki :-(

"badania Ca, K, P i Mg zrobi砤m po lekturze w眛k體 dot. t昕yczki, jako 縠 stale > mam problem z 砤tw m阠zliwo禼i i bolesno禼i mi甓ni - ale wyniki mam pi阫ne w > tym zakresie, wi阠 raczej nie t阣y droga..." Mo縧iwe, 縠 t阣y :) Prawid硂wy poziom wapnia i magnezu o niczym nie

Re: moja historia

Mam to samo, dr阾wienie r眐 i n骻, tylko u mnie po pi阠iu miesi眂ach od "ugryzienia" i leczenia. Zacz阬i diagnostyk w kierunku SM, szpital oddzia neurologiczny, p蠹niej rezonanse g硂wy i kr阦os硊pa, badanie emg- t昕yczka, i lekarz wpad 縠 to przez borelioz.Western blot potwierdzi, u

Re: Ci笨a ....ju jest;)

powinn > i Ci przynajmniej oznaczy wap i fosfor w surowicy. Na razie chyba nie masz na > pad體 jawnej t昕yczki, gdzie wapno podaje si w kropl體ce i/lub do縴lnie- wtedy > warto mie takie za秝iadczenie przy sobie, 縠 w razie napadu nale縴 Ci natychm > iast poda wapno. Objaw體 t昕yczki

Re: Regresing - ostrze縠nie c.d.

tydodnie i... nic, tylko by砤 t昕yczka. Raz silniejsza, raz prawie nijaka. I wreszcie pewnego dmnia pu禼i mi szok porodowy. " gdyby wyci眊n背 z tego wniosek to by nie proponowa nabytej przez regresing t昕yczki leczy nast阷nymi sesjami. I jeszcze jedno ZACHOWAJ MNIE PANIE BO疎 ,ABYM JU NIGDY NIE

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

wapniem powinna trwa 3 tygodnie, potem na kolejne 3 tygodnie zmniejszamy dawk o po硂w, czyli mo縩a np. wap bra tylko raz - rano a magnez te raz - przed snem. Po takiej kuracji robimy przerw i obserwujemy jak zachowuje si nasz organizm. W praktyce leczenie t昕yczki mo縠 trwa do roku - w

Re: Regresing szkodliwo舵 - pozyskiwanie 秗odk體

dayandthenight W砤秐ie po stosowanym regresingu my秎enie i poj阠ia si zmieniaj . Podobnie jest u Ciebie Regresingowcy stosuj regresing a ty chcesz aby bada na temat regresingu im dostarczy klient. Regresing wywo硊je t昕yczk a ty rozumujesz odwrotnie. Wniosek : Przypuszczam i 縴jesz z

Re: Informacja prawna podana przez Leszka d硂

Chc Pa駍twu ukaza dolegliwo舵 zwan spazmofili widzian oczami ludzi nie uwik砤nych w 縜dne ideologie pseudo-religijne lub nast阷stwa paramedycznych praktyk takich jak regresing. Nast阷nie podaj linki, pod kt髍ymi mo縩a pozna dwa rodzaje t昕yczki dzi阫i opracowaniom naukowc體

Re: wyniki

Ambber, to wcale nie musi by co innego. TSH masz wysokie jak na kobiet w wieku rozrodczym (tak?), a fT4 masz poni縠j po硂wy normy. To mo縠 by za nisko dla kobiety w sile wieku. Poni縠j po硂wy normy zwykle jest za nisko. Moim zdaniem warto zrobi usg tarczycy, poszuka dobrego endo, leczy

Re: Pro禸a o pomoc w interpretacji wynik體.

Zacznij od tyroksyny. Jak poziom hormon體 b阣zie ok, jak podci眊niesz niedobory (t昕yczka!!! leczy si j r體nolegle do leczenia depresji i nerwicy!!!) - i nadal b阣zie Ci dokucza kiepskie samopoczucie psychiczne to wtedy jestem na tak odno秐ie lek體 wspomagaj眂ych psychik. I gwarantuj Ci, 縠 po

Re: Tarczyca przyczyn?

- 縠bym obserwowa砤 organizm. Nie widz 縜dnych tragicznych objaw體, jak po Euth. Czyli jednak laktoza mnie "mordowa砤". Dosta砤m 2 skierowania do szpital (od innych lekarzy) z powodu zaburze metabolicznych i z powodu podejrzenia t昕yczki. Lecz sprawy ginekol. niestety ale kilkoma

Re: mam problem :(

a je秎i t昕yczka to jak si j leczy?? i w og髄e jest szansa 縠 to si wszystko w ko馽u uspokoi???? ja ju powoli zaczynam my秎e 縠 m骿 organizm tak jest wybrakowany je秎i chodzi o witaminy 縠 cia硂 w taki spos骲 reaguje bo ju nie ma z czego czerpa sama nie wiem...boj si 縠 b阣zie gorzej i 縠

Re: Zbigniew Ulatowski

naukowc體 czym jest hiperwentylacja i t昕yczka. Lepiej od nich wie, jak leczy chorob tj. t昕yczk. Jednak to co g硂si on i Leszek d硂 jest sprzeczne z tym m體i lekarze. Wyb髍 nale縴 do Was, mo縠cie uwierzy medycynie akademickiej albo malarzowi pokojowemu, ja wiem komu wierz ;)

Re: pro禸a o interpretacj wynik體

leczona w szpitalu, albo przynajmniej dok砤dnie zdiagnozowana i ustawiona pod k眛em lek體, bo w zwyk硑m leczeniu ambulatoryjnym b阣 si miota i nic z tego nie b阣zie. podsumowuj眂 - z r罂nych bada wysz硂 mi 縠 mam: t昕yczk, colitis ulterosa (objawowo wygl眃a, dedykowane leki pomagaj, wycinkowo

Re: Ci笨a ....ale jak?...

chloe-chloe mimo wszystko mam nadziej 縠 te moje przytarczyce ocala硑 w dobrym stanie;) Mia砤m juz podejrzenia co do t昕yczki lecz pani endo ca砶owicie zlekcewa縴砤 objawy i nie chcia砤 zlecic bada aby j diagnozowac.. Wit D3 przyjmuj ca硑 czas nieprzerwanie mimo i lekarz kaza砤 j odstawic

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

lucyna_maj napisa砤: > No w砤秐ie si zastanawiam co mog砤bym sobie jeszcze zdiagnozowa. U neurologa > by砤m jest ok, u gastronomia by砤m jest ok (lecz dyspepsj). By砤m dzi u inte > rnisty z uwagi na ko砤tania i z pro禸 o przepisanie bada. Dosta砤m tylko ferr > ytyn, magnez

Re: Grzybica czy borelioza?

Czy makrolidy mog przyjmowa osoby z problemami sercowymi? Dotychczas bra砤m Duomox i Unidox ale ze wzgl阣u na problemu 縪潮dkowe lekarz zamieni doxy na Azitrox 500. Na rozpisce jak dosta砤m od lekarza widnieje informacja 縠 je秎i pacjent jest leczony makrolidami powinien raz w miesi眂u robi

Re: niedobory, t昕yczka

Iwona, napisz prosz jakie masz/mia砤 objawy i jak jeste leczona. T昕yczk zdiagnozowali Ci w ci笨y? Ja po badaniu mia砤m wybroczyny na ca砮j r阠e od po硂wy ramienia w d蟪 潮cznie z d硂ni. Ale to chyba nie jest regu砤 wi阠 nie chc nikogo straszy;) Mam bardzo kruche naczynia. -- forum

Re: Najwi阫si uzdrowiciele oszu禼i

Zbigniew Ulatowski nie posiada r體nie 縜dnych uprawnie do leczenia t昕yczki, cho w poprzednim po禼ie sugeruje, 縠 je posiada dlatego, 縠 nurkuje;) Og髄nie nie polecam tego osobnika w 縜dnych kwestiach zdrowotnych czy te rodzinnych, nie przekre秎am go natomiast jako malarza pokojowego poniewa

Re: Hashimoto-obserwujemy. Prosz o interpretacj

Ale Novo co najwy縠j uwypukli problemy, kt髍e ju od dawna s i wymagaj zaj阠ia si nimi. Przy wprowadzaniu T3 s w zasadzie tylko dwa: niedob髍 縠laza i za niski kortyzol, mo縩a je od siebie odr罂ni i zacz辨 leczy. A one i tak by硑by coraz g酬bsze bez leczenia, a Ty nie mia砤by poj阠ia "

Re: Pro禸a o pomoc w interpretacji wynik體.

Jeszcze raz dzieki wielkie za pomoc :) muktpega1 - sklaniam sie ku twej ostatniej wypowiedzi, 縠 niedoczynno舵 sypie caly organizm. W moim wypadku witamina D poleciala, a to podwyzsza Parathormon, pojawila si t昕yczka i k蟪ko si zamyka. Mam wi阠 w zwi眤ku z tym pytanie. Czy ty bierzesz jakie

Re: czy to niedoczynno舵 tarczycy???

wracaj. Leczenie t昕yczki podobno trwa ok. roku - do dw骳h lat ale ja bior pod rozwag, 縠 chorowa砤m wcze秐iej na t昕yczk jawn prawdopodobnie ca砮 縴cie (trzy ataki t昕yczkowe zdiagnozowane jako padaczkowe w dzieci駍twie plus dwa razy zatrucie ci笨owe ju w doros硑m 縴ciu) i powoli godz si z my秎

Re: zimowe l阫i

Wsp蟪czuj tej cholernej t昕yczki. No i sama widzisz, jak niskie masz poziomy wolnych hormon體... Moim skromnym daj sobie spok骿 z p-cia砤mi, chyba 縠 planujesz leczy je sterydami w razie podniesionego poziomu. Dodaj hormon體 i intensywnie za縴waj D, a na pewno wkr髏ce poczujesz si lepiej. To

Re: Regresing, regresing, regresing.

dayandthenight Jak縠 si mylisz. Wszystko jestem wstanie udowodni, a ty nadal afirmujesz, chyba nie秝iadomie. Pisa砮, 縠 stosuj眂 oddech ko硂wy, holotropowy, Raicha itp nie dochodzi do hiperwentylacji. To dlaczego regreserzy wcze秐iej cytowani pisz na swoich stronach, 縠 t昕yczk nale縴 leczy

Re: do krycha

, dosta砤m prawie szcz阫o禼isku - m笨 ok砤da > mnie lodem." To jest atak t昕yczki, proponuj bardzo uwa縩ie przyjrze si poziomowi wit. d3, parathormonu, magnezu i wapnia. Albo szybko poszuka neurologa, kt髍y wykonuje w swoim gabinecie pr骲 t昕yczkow i potrafi j zdiagnozowa i leczy

Re: Regresing - ostrze縠nie i opinie

wskazuje na obecno舵 t昕yczki, lecz nie na jej rodzaj. Pr骲 ischemiczn przeprowadzamy wprowadzaj眂 elektrod ig硂w w pierwszy mi阺ie mi阣zykostny, zak砤daj眂 opask uciskow na 10 minut na ramieniu (prowokacja ischemii) i do潮czaj眂 w ostatnich dw骳h minutach hiperwentylacj. Po 10 minutach zdejmujemy

Re: Gdzie znajd w眛ek o t陑yczce ?

powoduje dok砤dnie to samo :) Niewielka cz甓 wpis體 zachowa砤 si tu: forum.gazeta.pl/forum/w,24776,145461113,145461113,Do_Tuasiaczek.html Objawy t昕yczki: forum.gazeta.pl/forum/w,24712,144724172,144724172,Tezyczka_dzieki_Natder_Objawy_.html I m骿 w眛ek z informacj jak wpad砤m na to, 縠 mam t昕yczk i

mortimerka46

Ja Ciebie bardzo dobrze rozumiem, co ja si tutaj nawymy秎am czytaj眂 "leczenie" zaordynowane przez lekarzy endokrynolog體 i "nabo縰j" a mi r阠e odpadaj. Nieraz domownicy zagl眃aj - co si dzieje, a to tylko reakcja na..... Pami阾ajcie, ze pierwsz osob, kt髍a spenetrowa砤

Re: Terapia Laelii

Aha - dodam tylko, 縠 wcze秐iej odstawi砤m tylko witamin d3 (po prostu mi si sko馽zy砤) a slow mag i calperos bior tak jak wcze秐iej. Tak縠 kluczowym dla leczenia t昕yczki (przynajmniej u mnie) - jest odpowiednio wysoka dawka witaminy d3. Teraz zwi阫szy砤m calperos do 3 tabletek dziennie, slow

Re: Tarczyca i inne problemy - w眛ek tooom88

Tomku, Przede wszystkim masz problem z tarczyc i to tarczyca mo縠 by odpowiedzialna za wszystkie Twoje objawy. Naprawd. Dawka Euthyrox 25 przy wysokim TSH i kawale ch硂pa jest po prostu malutka. Znajomy zaczyna leczenie tarczycy z TSH podobnym do Twojego, doszed szybko do dawki 100, a po 3

Re: Wysoki poziom androgen體, tarczyca, poronieni

Ja korzystam z terapii z zupe硁ie innego powodu ale bardzo sobie chwal. Nie doceniamy roli naszej psychiki i jej wp硑wu na nasz fizyczno舵. O tym, 縠 przepracowanie ze specjalist problem體 powoduje cz阺to wycofanie si objaw體 kt髍ych wcze秐iej nikt nie umia zdiagnozowa i leczy. Po sobie

Re: Waga witaminy D

korzy禼i w badaniach klinicznych. W tym artykule jest jeszcze kilka dziwnych zda. Nie mog uwierzy w ZEROWE st昕enia wit D3 Przecie wtedy t昕yczka by砤by murowana. Mo縠 chodzi硂 o st昕enia poza zakresem czu硂禼i metody? Twierdznie,縠 wit D trudno jest przedawkowa wydaje mnie si pochopne. S硑sza砮m

Taka sytuacja... wyniki grudzie 2014

Leczenie antylambliowe zako馽zone. Mieszkanie zdezynfekowane - ci眊le wszystko prasuj. Mam nadziej, 縠 nawrotu nie b阣zie. Jutro ko馽zymy 56-dniow diet bezcukrow, ale nie zamierzam szale. My秎a砤m, 縠 troch schudn, a tu nic. No trudno. Pojawi si jednak inny problem. Jakie 2 tyg temu

Re: Regresing- choroba duszy i cia砤

Panie Janie, napisa Pan: "4. Jest tak jak Pan pisze: „dolegliwo禼i jakie opisywane s pasuj bez w眛pienia do t昕yczki”. Pasuj, s nawet tak cz阺to okre秎ane przez samych regreser體 (bo taka terminologia zosta砤 przyj阾a), ale t昕yczk o jakiej Pisza lekarze nie s. 痚by to

Re: Interpretacja wynik體

No to wr骳i砤m z wakacji (niestety) ;) Jecha砤m z dusz na ramieniu bo zn體 wybrali秏y mocno s硂neczny kierunek. W styczniu na Djerbie po dw骳h, trzech godzinach na s硂馽u niestety pojawia硂 si u mnie uczulenie na s硂馽e. Zaserowowa砤m sobie na czas wyjazdu podstawow dawk w leczeniu t昕yczki

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - t昕yczka leczenie

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin