Sortowanie wynik體: wg trafno禼i wg daty

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

domowe niejako dok砤da硑 si do tworzenia dochodu g髍nika (czy te m昕a pracuj眂ego legalnie w ka縟ym innym zawodzie), dlatego cz甓 tych sk砤dek i lata pracy powinny by przepisywane na niepracuj眂 縪n po 秏ierci m昕a (albo w drug stron - na niepracuj眂ego m昕a po 秏ierci 縪ny). Wtedy wdowa, kt髍a

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

Wsp蟪czuj ka縟ej wdowie, 秏ier m昕a albo dziecka to najgorsze koszmary, jakie jestem sobie w stanie wyobrazi. Natomiast rent po m昕u uwa縜m troch za prze縴tek, bardziej przyda砨y si program aktywizuj眂y te kobiety zawodowo (ale sensowny, a nie kurs w潮czania komputera albo podstawowego

Re: Ma晨enstwa w bliskiej rodzinie

Ja znam kilka przypadk體, kiedy to brat ozeni si z wdow po swoim bracie. Powody pewnie by硑 r罂ne, z tego co mi babcia na秝ietla砤 to by硂 albo zado舵uczynienie za 秏ier m昕a, by wdowa nie musia砤 sie wyprowadzac, a dzieci nie cierpia硑 biedy, albo sprawy majatkowe. S眘iedzi mojej babci byli

Re: Co pozytywnego, czyli o nudnych dobro czyni

Moja, o dziwo, te禼iowa:) Bardzo wierz眂a, ale absolutnie nie dewotka. Pomaga starszym ludziom (maj眂 nota bene lat 82). Pomaga partnerce swojej szwagierki , kt髍a po jej 秏ierci zosta砤 sama. Ciekawe, ilu ludzi z jej pokolenia zaj瓿oby si wdow po siostrze m昕a.

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

Czekaj, czekaj... by砤m pewna 縠 w tej chwili sa juz takie same przepisy dla wszystkich wd體- jak w chwili 秏ierci m昕a mia硑 50 lat i wi阠ej albo je秎i w chwili osi眊ni阠ia pe硁oletno禼i najm硂dszego dziecka maj sko馽zone 50 lat to wtedy renta "wdowia" na siebie. Ale ok, wida by砤m w

Re: Dowcipy z 1907 roku wyczytane w Kuryerze 眘

Pewien jegomo舵 przychodzi do wdowy bardzo zasmuconej nad 秏ierci ma晨onka. Sk砤da jej wyrazy g酬bokiego wsp蟪czucia, nadmieniaj眂: „Ja by砮m 禼is硑m przyjacielem nieboszczyka m昕a, czy nie zechce pani podarowa mi jak pami眛k po nim? Zasmucona wdowa: „Ja by砤m jego najdro縮z

Re: Wdowy po g髍nikach, zazdro禼imy czy wsp蟪czuj

<<By砮 kiedy wdow wychowuj眂 dzieci? Nie? To si nie wypowiadaj w temacie co uczciwe, a co nie.>> Moja mama by砤, i owszem. I nie dosta砤 ani grosza na siebie. A zdrowa, leniwa baba- do roboty, a nie ci眊n辨 profity ze 秏ierci m昕a. Sk砤dki - m昕a niech id na dzieci- im si to

Re: czoro dzieci ale z jednym ojcem ?

Rozumiem, ze wdowy to gorszy rodzaj matek - nale縴 je sumienne ukara za 秏ier m昕a. --

Re: Kto z okazji 秝i眛 ola swoj rodzin?

Od kilku lat jestem wdow, kilka blok體 dalej mieszka kuzyn z rodzin, na s眘iednim osiedlu drugi kuzyn. I od 秏ierci m昕a, a potem mamy sp阣zam te 秝i阾a sama z dzieckiem. Obecnie jestem chora, mocno przezi阞iona z temperatur i z trudem organizuj 秝i阾a dziecku. Pies z kulaw nog nie zajrzy i

Re: malzenstwo = poswiecenie

umie. Ja te to umiem. Jednak nie wszystkie niepracuj眂e panie s w wdowami. Twierdze, 縠 dla wielu pracuj眂ych pa 秏ier m昕a tez oznacza砤by koniec bloga... (sarkazm) -- Nie, nie jestem z frondy, jestem internautk niezale縩.

Re: czy tata wdowiec tez sie moze wypowiedziec?

Wiesz jest du縪 w眛k體 zak砤danych przez kobiety, wdowy, a m昕czy糿i raczej nie daj sami sobie wsparcia, tylko ka縟y cierpi w samotno禼i. Jest do舵 aktywne forum na netkobiety ''ier m昕a jak sobie poradzi? Spr骲uj mo縠 Ci przyjm jak swojego :) ...a mo縠 panowi do dzie砤 sami stw髍zcie tak

Re: Bez lito禼i o "Elisabethtown"

m昕u, o tym, jak si poznali, wdowa opowiada spro秐a historyjk o przygodzie , kt髍a spotka砤 j, w pierwszych dniach po 秏ierci m昕a, a zgromadzeni go禼ie, rodzina, przyjaciele, w wi阫szo禼i p阫aj ze 秏iechu, potem wdowa stepuje, ta馽zy przed wielkim zdj阠iem zmar砮go m昕a, wywo硊j眂 aplauz sali

Re: 縪na podr罂nika

siedzia砤, ale "wspiera砤" i niezmiernie by砤 dumna z osi眊ni赕 m昕a. A po jego 秏ierci znalaz砤 niewywo砤ny film, a nim przer罂ne fotki erotyczno-pornograficzne przedstawiaj眂e "s硑nnego podr罂nika" z egzotycznymi laskami ;-) No chyba, 縠 obydwoje ma晨onkowie maj t sam pasj, jak El縝ieta Dzikowska i

Re: Bezdomny ex

:) Po 秏ierci m昕a firma zacz瓿a domaga sie jego historii jego choroby i okaza硂 si, 縠 facet leczy si na serce(?). wi阠 pani wdowa na poczet ubezpieczenia zorganizowa砤 i godn styp i nawet co na raty pokupowali z wnusiami, a tu zonk:) Z 縜dnymi wnusiami. Kobieta ma c髍k nastolatk; p蠹ne

Re: Wsp蟪czesna Rosja

Wdowa po otrutym polonem agencie KGB Aleksandrze Litwinience, Marina, m體i砤 podczas publicznego 秎edztwa w Londynie o niech阠i jej m昕a wobec prezydenta Rosji W砤dimira Putina. Zeznawa砤 te na temat pracy Litwinienki dla s硊縝 brytyjskich. Wed硊g relacji Mariny Litwinienko w latach 90. jej m昕a

縴czenia 秝i眛eczne dla wdowy

(mieszkam w ma硑m miasteczku wi阠 o 秏ierci jej m昕a dowiedzia砤m si z nekrologu i od wszystkowiedz眂ych s眘iadek) bo czu砤m tak potrzeb. Od czasu pogrzebu nie kontaktowa砤m si z ni. Nie ukrywam, 縠 nie potrafi砤m odnale兼 si w takiej sytuacji. Nie by砤m z ni a na tyle z縴ta by zadzwoni (nigdy tego

Czy te si z tym spotykacie....

"tyrpa硂" ale fakt jest faktem. Przesz砤m 2 zwi眤ki po 秏ierci m昕a i oba spowodowa硑 wykruszenie si wielu znajomo禼i p砪i 縠駍kiej. 痚 jak....縠 niby wdowa mo縠 kogo mie ....to one chyba czuj si gorsze? :D 痚 wdowa....nie ma ju prawa? Nawet kiedy powali砤 mnie choroba to koledzy byli

Re:niezlosliwy rak-dluzsze zycie

wdowa nie mia砤 problem體 z sercem przed 秏ierci m昕a??? Jakby tak ka縟a wdowa/wdowiec chorowali na serce po 秏ierci ma晨onka, to by Polska by砤 krajem ludzi chorych na serce .... :( >

Re: niepokalana ok, ale panna?

c.laus napisa(a): > Poj阠ia panna, dziewica, m昕atka znaczy硑 w czasach Jezusa co innego. Jednak Maria umieraj眂 by 縪na /wdow J髗efa. Wiec stan faktyczny w dniu jej 秏ierci to m昕atka lub wdowa. > Rozumujesz obecnymi kategoriami, czyli dla Ciebie m昕atka to pani, kt髍a by砤 w >

Re: Bedziesz zyla jak kr髄owa...

Z ca砮go artyku硊 najbardziej podoba mi si komentarz osoby, kt髍a podpisa砤 si bodaj縠 "wdowa po g髍niku". Te wdowa, te ze 眘ka, dw骿ka dzieci odchowana, tylko kobieta ca砮 doros砮 縴cie aktywna zawodowo. Po 秏ierci m昕a nie musi 縠bra u dzieci by j utrzymywa硑. Ka縟y ma takie

Re: Jesie i d硊gie wieczory - Anita Ekberg

zony, wiec wyst眕i砤 o rozw骴. Nagle m笨 znik, ale najpierw sprzeda wszystko co si tylko da硂 ... Bezskutecznie szuka砤 go aby przeprowadzi rozw骴. Dopiero po latach dosz砤 ja wiadomo舵 o jego 秏ierci w Nowym Jorku, tak wiec nieoczekiwanie zosta砤 wdow. Wielka mi硂舵 Anity Ekberg to Gianni

Wdowa po Niemenie

Nawet po 秏ierci wdowa nie wybaczy m昕owi tamtej kochanki. Dlaczego? Ze wzgl阣u na klas tej縠 i na mi硂舵 o jakiej wdowa mog砤 tylko pomarzy. No i na kas te. -- mi砮go dnia!

Nagietek - powiedz mi ja to jest?

nie jedyn wd體k ;) i widz 縠 r體nie masz podej禼ie i opinie jak spotkane przeze mnie wdowy, 縠 po 秏ierci m昕a... one od縴硑. Owszem przesz硑 縜硂by, traumy i smutek ale jak ju si otrz眂hn瓿y z pierwszego szoku to... rozkwit硑. We糾y moj mam jest wdow ju 9 lat i m體i 縠 owszem by czas 縠

Re: Emerytura po zmarlym mezu

Po 秏ierci ma晨onka /kt髍y by na emeryturze/ zona sk砤da wniosek o ustalenie prawa do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u i otrzymuje 85% wysoko禼i emerytury m昕a. www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404 cytuj: Prawo do renty rodzinnej przys硊guje wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub

rozlicznie ze zmar硊m ma晨onkiem

Prosz o odpowied jak rozliczy wdow po 秏ierci m昕a. M笨 zmar we wrze秐iu 2012r prowadzi jednoosobow dzia砤lno舵 gospodarcz. Czy za rok 2012 rozlicza si ma jako samotna matka czy jedak inaczej- z m昕em ? --

Re: cos waznego

rozwiedzionej (wdowie), kt髍a w chwili 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z nim we wsp髄no禼i ma晨e駍kiej, je縠li - opr骳z spe硁ienia warunk體 wymaganych od wdowy - w chwili 秏ierci m昕a mia砤 prawo do aliment體 z jego strony ustalone wyrokiem s眃owym lub ugod s眃ow www.se.pl

Renta nie dla ka縟ej wdowy

A czy wdowa ktora w trakcie 秏ierci m昕a byla niezdolna do pracy nie mia砤 wieku 50 lat - a mine硂 ju ponad 5 lat od 秏ierci m昕a mo縠 dostac rent rodzinn na sta砮 jak uzyska wiek 50 lat - w dalszym ci眊u jest niezdolna do pracy??

Re: czy to jest fair?

Prawo do renty rodzinnej przys硊guje wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u, kt髍e nie uko馽zy硑 16 lat, a je縠li ucz si - 18 lat 縴cia lub

Re: A mo縠 jakie pozytywne strony wdowie駍twa?

Zajrza砤m tu po 7 latach od 秏ierci mojego m昕a. Pisa砤m, 縠 tak si nie da 縴, 縠 pusto, 縠 nijako. A jednak podnios砤m si i 縴j. Nigdy si z jego 秏ierci nie pogodzi砤m, ale nauczy砤m si z tym 縴. Jestem sobie sama okr阾em, sterem i 縠glarzem i, tak jak grosz-ek: 1) Jestem autorytetem dla

Re: 痑硊j, 縠 przeczyta砤m, ogl眃n瓿a

dziewczyny, kt髍a opiekowa砤 si umieraj眂ym na raka 縪潮dka m昕em - w jednym w眛ku od diagnozy do 秏ierci i powiem wam, 縠 nie mog przesta o tym mysle, historia jakich wiele, ale kt髍a mo縠 si przydarzy ka縟emu z nas; jej realizm, szczero舵 i potrzeba wygadania si tej dziewczyny wstrz眘n瓿y mn do

Zlikwidowa砤m konto...

ze 3 tygodnie temu... Czu砤m 縠 za du縪 napisa砤m. Niewa縩e. Jak si ko馽zy nasza historia? Porozmawia砤m po raz kolejny z m昕em. Niekoniecznie wiele zmienimy natomiast on wiele zrozumia. Zrozumia, 縠 tak bardzo opiekuje si matk, bo ta zosta砤 wdow bez pracy w wieku 44 lat. Tyle lat mam ja

"Grek Zorba 4

samemu sobie Basil toczy wewn阾rzn walk - i禼 do wdowy czy nie i舵 ? Chce i si boi. Przybiera pozy Zorby, jakby chcia ta馽zy jak on, co sugeruje 縠 i jego "co przepe硁ia". Ale taniec nie pomaga... Tego wieczora Basil odwiedza wdow, a ona wpuszcza go do 秗odka. Z daleka widzi to jeden z

Re: Jestem wdow?

Mam znajom w podobnej sytuacji. Ona uwa縜, 縠 jest wdow, chocia rozw骴 by z 10 lat przed 秏ierci by砮go m昕a.

Re: Zlikwidowa砤m konto...

Ale si porobi硂. Mieli秏y du縪 rozm體 o tym 縠 bardzo potrzebuj zmiany. A m笨 tydzie temu zachorowa. Powa縩ie jak nigdy. Kilka dni wysokiej gor眂zki. Do lekarza poszed gdy zwyk砮 leki nie pomaga硑 i okaza硂 si 縠 ma zapalenie p硊c. Pierwszy raz od 20 lat. Przez kilka dni by硂 ci昕ko. Ja w

Re: Jestem wdow?

A gdyby Kajda wysz砤 w tym czasie za m笨 ponownie to czy by砤by te wdow w momencie 秏ierci by砮go m昕a czy jednak m昕atk?:)

Re: Armia poleg砤 pod Smole駍kiem

B砤sik tylko wiedzia o planowanym zamachu? edztwa nie by硂? Teraz o tym wdowa zaczyna m體i? Za硂筷 si, 縠 wystartuje w jakich wyborach. Kim trzeba by, by 秏ier w砤snego m昕a do tego wykorzystywa i to w taki spos骲. Rzyga mi si chce na my秎 o tych politycznych prostytutkach.

Re: Bedziesz zyla jak kr髄owa...

Przepisy, o kt髍ych m體i Ewa, to ustawa o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpiecze Spo砮cznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, kt髍a w 縴cie wesz砤 w pocz眛kiem 1999 roku. W du縴m skr骳ie ustawa m體i, 縠 wdowa ma prawo do renty rodzinnej, je縠li w chwili 秏ierci m昕a mia砤 50 lat lub by砤

Wdowa po Niemenie chcia砤 50 tys. z. Bieg硑: n...

Z za縠nowaniem i smutkiem obserwuj poczynania 縪ny Czes砤wa Niemena. Chyba 縜dna wdowa nie wyrz眃zi砤 swojemu m昕owi tyle z砮go po jego 秏ierci co Ma砱orzata Niemen. Chciwo舵 i paskudny charakter tej 縜硂snej kobiety na d硊go po硂勘 si cieniem na tw髍czo禼i wybitnego artysty.

Zabawa uczuciami

Witam, nie wiem jak zacz辨. To jak zwykle jest najtrudniejsze, p蠹niej ju jako idzie samo. Zaczn od tego, 縠 jestem 45-letni wdow. Mieszkam sama, mam doros潮 c髍k. Dziesi赕 miesi阠y temu na jednym z portali dla singli pozna砤m m昕czyzn, kt髍y by po 秏ierci mojego m昕a pierwszym i jedynym

Re: ier rodzic體- d硊gie.

przywieziony ze szpitala) i urwa si zakrzep- to by硂 takie nierealne i do dzi pami阾am rozpacz matki, kt髍a wdow zosta砤 w wieku 40 lat. Gdy mia砤m 31 lat, urodzi砤m 2 dziecko, odwiedzi砤 mnie mama z siostr (mieszka砤m 400 km od nich) i gdy dziecko mia硂 6 tygodni- ona zmar砤, nagle, na udar. I jako z t

Re: Gosia a odwrotnie

Jak ka縟a wdowa, ma prawo z硂縴 wniosek do ZUS-u o por體nanie emerytur: jej i zmar砮go m昕a. Je縠li emerytura "po m昕u" b阣zie dla niej korzystniejsza, to mo縠 zrezygnowa z mniejszej i pobiera t po m昕u. Ciocia jest ju w takim wieku, 縠 sama sobie nie poradzi. Spraw powinien zaj辨

Re: Ma kto inn kandydatk?

turpin napisa: > Moim skromnym zdaniem, to Miss Wd體 Smole駍kich. Ale oni byli w separacji. Janusz Kurtyka od 砤dnych kilku lat 縴 osobno z konkubin. Zuzanna cudownie o m昕u przypomnia砤 sobie dopiero po jego 秏ierci, jak mo縩a z tego 縴. Bardziej pasowa砨y tytu miss paso縴t體.

Re: czytaj眂 forum

powiadamiaj眂 o nim nikogo, w towarzystwie tylko 秝iadk體 i dzieci, by硂 cudownie :) Nasze wsp髄ne dziecko mia硂 wtedy dwa lata i tak, 秎ub by mi wtedy potrzebny. Mia砤m ostr schiz po nag砮j 秏ierci te禼ia, 縠 mojemu ch硂pu te si to przytrafi i jako konkubina nawet nie b阣 wdow po nim, nie b阣 mog砤 mu

Re: Kobiety a matematyka/informatyka/pokrewne

rodzinie dotyczy砤 przesz硂禼i, pisa砤m o latach 70-tych, to by硑 socjalnie dobre lata dla Niemc體. Znajoma, 縪na kolejarza zosta砤 wtedy wdow, przez nast阷ne 40-lat 縴砤 z renty po m昕u, ca砶iem dostatnie i to w czasach, gdzie w Polsce pracuj眂e ma晨e駍twa musia硑 wi眤a koniec z ko馽em. To opieku馽ze

Re: "S硂wik" juz na wolno禼i

> No to sobie poczytaj na ten temat wi阠ej. Ziobro o秏ieszy za oceanem Polski wy > miar sprawiedliwo禼i Czyta砤m i wierz w to: Dzi w warszawskim s眃zie okr阦owym wdowa po Marku Papale podczas m體 ko馽owych m體i砤, 縠 jej m昕a wystawiono na 秏ier. Powt髍zy砤, 縠 na miejscu zbrodni

Kamila picka Wdowa po Andrzeju pickim pr骲uje

si jednak z 縴cia towarzyskiego. Unika miejsc publicznych i w zaciszu swojego mieszkania stara si odnale兼 ukojenie. Na 硂縰 秏ierci obieca砤 m昕owi, 縠 nie pogr笨y si w smutku i b阣zie stara si, by ka縟y nast阷ny dzie by lepszy od poprzedniego. Mimo 縠 Kamila porzuci砤 ju 縜硂bn czer, na

Renta rodzinna

Nie do舵, 縠 zostali pokrzywdzeni przez los, to jeszcze oszukuje ich pa駍two! Emeryci, po 秏ierci swoich ma晨onk體 dos硂wnie s przez ZUS okradani. Bo jak inaczej nazwa fakt, 縠 zamiast dw骳h 秝iadcze – emerytury swojej i zmar砮j 縪ny czy m昕a, na kt髍 ci tak ci昕ko pracowali przez ca砮

Re: Nasze pieniadze

. Ojciec mojego m昕a te by g髍nikiem, zgin背 w po縜rze kopalni. Jego 縪na (moja te禼iowa) mia砤 wtedy ok. 30 lat, w chwili 秏ierci nie pracowa砤. Zosta砤 sama z dw骿k dzieci. Jako wdowa g髍nicza pobiera砤 rent na dzieci (IMO s硊sznie) i na siebie. Przez reszt 縴cia nie pracowa砤, od paru lat pobiera

Re: Jak jest w takim przypadku?

Dlaczego starszemu cz硂wiekowi zabrania si 縠nienia czy wychodzenia za m笨. Dziwnym trafem zawsze dzieci oczekuj, 縠 starszy rodzic b阣zie ju tylko siedzia w domu i... po maj眛eczek tylko one wyci眊n 砤pki. Wiesz jaka samotno舵 potrafi by dokuczliwa... ja bym bardzo cieszy砤 si gdyby m骿

Barok jasnog髍ski - Cz阺tochowa

Pi阫na barokowa kaplica Denhoff體 - 秝. Paw砤 I Pustelnika. Kacper Denhoff, fundator Kaplicy, by wp硑wowym m昕em stanu i znanym mecenasem sztuki, kt髍y niezbyt maj阾n rodzin przyby潮 do Polski z Inflant wywindowa do elitarnej grupy mo縩ow砤dc體. Budow Kaplicy rozpocz阾o w 1644 r. Decyzj o

Bazylika Jasnog髍ska - kaplica Denhoff體

Kacper Denhoff, fundator Kaplicy, by wp硑wowym m昕em stanu i znanym mecenasem sztuki, kt髍y niezbyt maj阾n rodzin przyby潮 do Polski z Inflant wywindowa do elitarnej grupy mo縩ow砤dc體. Budow Kaplicy rozpocz阾o w 1644 r. Decyzj o jej budowie przy秔ieszy砤 z pewno禼i ci昕ka choroba Kacpra

Re: 秎ub a pogrzeb

wesele). Aczkolwiek nie tak dawno by砤m na weselu znajomych, kt髍e odby硂 si 4 miesi眂e po tragicznej 秏ierci bliskiego kolegi pana m硂dego. Wesela nie odwo砤no, co wi阠ej zaproszono na nie wdow po koledze i ta dziewczyna na wesele przyjecha砤. W trakcie przyj阠ia uczczono pami赕 kolegi toastem

Re: Czas na pomnik satanist體!

ju w ST . Ozeasz (14) Czy mam ich wyrwa z za秝iat體 mocy? Czy mam ich uwolni od 秏ierci? Gdzie wi阠 jest twa zaraza, o 秏ierci? Gdzie, wy za秝iaty, macie sw zag砤d? Nie doznacie bowiem w oczach mych lito禼i. " Jahwe sprowadza 秏ier i o縴wia, przywodzi do umar硑ch i spo秗骴 nich

Re: Siedzenie? Przy malutkim dziecku?

Cz硂wieku, sama znam wdow, kt髍a nigdy nie pracowa砤 zawodowo, i kt髍a po 秏ierci m昕a uzyska砤 jak倍 cz甓 jego emerytury, kt髍 pobiera ju lat 13. Du縪 to nie jest, ale za jego 縴cia 縴li tylko z tej jednej emerytury.

zak砤mana baba

Chora, z砤 baba, poczu砤 si do wdowie駍twa, a tym czasem 秔. m昕ulek przed 秏ierci by ju z ni w fazie rozwodowej, bo mia romans z Katarzyn Hejke. Kolejny okaz pisowskiej hipokryzji. De facto nie byli ju ma晨e駍twem, m笨 縴 z kochank, a teraz robi z siebie wielk wdow. Zak砤many babsztyl.

Re: Te禼iowa i jej wigilijna pro禸a..?

Kilka lat temu mieli秏y identyczn sytuacj. Po prostu wypisz wymaluj, r罂nica jedynie taka, 縠 te禼iowa to wdowa ;-) Mieli秏y opory (g丑wnie m笨, bo to by硂 raptem nieca砮 dwa lata po 秏ierci jego ukochanego taty), wi阠 uznali秏y, 縠 najpierw si poznamy na gruncie neutralnym, a potem dopiero

Re: Dalsza cz甓 ze spadkiem...

No jak rany, przecie napisa砤m, 縠 dziedziczenie jest! Ale cz甓ci b阣 inne, ni w przypadku wsp髄noty ma晨e駍kiej. Mo縠 matematycznie spr骲uj: jest sobie maj眛ek ma晨e駍twa, w kwocie X, dwoje dzieci. Rozdzielno禼i nie ma, zatem po 秏ierci m昕a wdowa otrzymuje po硂w (jako swoj cz甓 maj眛ku

Re: Zabawne jest obserwowanie walki

odpowiedzie na takie pytanie? Ja wiem, 縠 teraz g丑wnie cywilizacja sukcesu, zdrowia i szcz甓cia i 縠 秏ier to co wstydliwego. Ale czasem si przydarza i to dziecku. > O meza mozna? > A moze dziewczyna jest wdowa. > Nie odpowie jestem wdowa, tylko powie tak mam meza na cmentarz. O kobiecie kt髍ej

Re: S硑nne Barbary w Szaradach Anagramowych

1971 zosta砤 jego trzeci 縪n. Po 秏ierci m昕a w roku 1983 rozpocz瓿a si walka Barbary z dzie鎚i Johnsona o imperium Johnson and Johnson. Prawna bitwa zako馽zy砤 si przyznaniem Barbarze p蟪 miliarda dolar體 i po 30 mln dla ka縟ego z dzieci Johnsona. W 2006 roku Barbara Piasecka Johnson znalaz砤 si

Re: Zazdro禼isz?

Nie, nie zazdroszcz, m骿 ojciec zmar na raka w眛roby gdy mia砤m osiem lat. Bardzo cierpia. Po jego 秏ierci moja, wtedy jeszcze bardzo m硂da jak na wdow, matka, rzuci砤 si w wir zabaw i uciechy. Cz阺to by硂 tak, 縠 gdy wraca砤m ze szko硑 by砤 pijana albo zamkni阾a z jakim "wujkiem" w

Re: Ewa B砤sik wczoraj na zespole Macierewicza.

kaczy_mozdzek napisa: > przedstawia砤 si jako strasznie pokrzywdzona przez rz眃 i Panstwo, z powodu do > prowadzenia od katastrofy i 秏ierci jej m昕a. > > A Morozowski w "Tak jest" znakomicie j podsumowa, 縠 nie pami阾a ju, co m體i > 硑 o jej m昕u wdowy po

Renta nie dla ka縟ej wdowy

"wdowy, kt髍e w chwili 秏ierci m昕a sko馽zy硑 50 lat" czyli pe硁a synchronizacja. Ju mnie m阠zy czytanie GW z takimi kwiatkami :-(

Re: historia, o kt髍ej wola砤bym sobie tylko pocz

na racjonalnym poziomie to dla mnie zupe硁ie jasne. nie jestem jednak na razie w stanie "wyregulowa" swoich emocji. patrz na jego poduszk, na sa砤tk, kt髍 zrobi, na jego buty i mam ochot rycze wniebog硂sy. to s przedmioty, kt髍e kojarz mi si jak wdowie, kt髍ej 秏ier zabra砤

Re: Mama wdowa - nowy zwi眤ek

Ja nie jestem wdow, ale 縪n wdowca. Czas, w kt髍ym zacz阬i秏y nasz zwi眤ek po 秏ierci poprzedniej 縪ny to zaledwie kilka miesi阠y. Po p蟪 roku zamieszkali秏y razem, po 2 latach wzi阬i秏y 秎ub. Wychowujemy obecnie dziecko z tamtego ma晨e駍twa oraz 2 w砤snych. Pobudowali秏y dom, wsp髄nie prowadzimy

Re: psychoewo a wina m昕czyzny za kiepski seks

tolerowa砤 nawet to, 縠 m笨 mieszka u kochanki, de facto nowej partnerki, nie zgodzi砤 si jedynie na rozw骴. A po 秏ierci m昕a, to ona jako pe硁oprawna wdowa sz砤 za trumn, zbiera砤 kondolencje, wszystko odziedziczy砤, a kochanka co najwy縠j za konduktem i 縜硂bnikami mog砤 sobie posta i popatrze na

Lepper

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Artur Balazs ujawnia zaskakuj眂e doniesienia ws. okoliczno禼i 秏ierci szefa Samoobrony Andrzeja Leppera. Jak opowiada Artur Balazs, wdowa po Lepperze mia砤 relacjonowa, 縠 szef Samoobrony dzie przed 秏ierci, 4 sierpnia 2011 r., zapowiedzia wyjazd do Szczecina

Re: A co z "mam" po rozwodzie/秏ierci ma硓onka?

powt髍nie za m笨. Do teraz moja mama m體i do niej "mamo", m骿 tato m體i jednak per pani, co nie przeszkadzalo mu razem z mam opiekowa si jej te禼iow. Sa jednak sytuacje inne - np. rodzina mojego zmar砮go kolegi nie chce zna swej synowej, wdowy po nim, bo ta zdecydowa砤 si zwi眤a z innym

Re: Prymat sumienia

Osoby niezam昕ne, pozostaj眂e w separacji czy po rozwodzie nie s skazane na taki los do ko馽a 縴cia. Ty znasz stare panny, ja znam wdowy, kt髍e po sze舵dziesi眛ce poznawa硑 cudownych wdowc體 i uk砤da硑 sobie jeszcze 縴cie;) Rozw骴ka te mo縠 si doczeka 秏ierci by砮go;) A homoseksualista? Tym

Re: Czemu nie gardzicie?

Na potwierdzenie moich s丑w 縠 nie istnieje co takiego jak mi硂舵, pierwszy lepszy przyk砤d: po 秏ierci m昕a/縪ny wdowa/wdowiec tak kocha硑 swojego ma晨onka, jednak po jakim czasie lukaj, szukaj nowego ''towaru''. I zadaj g硊pie pytania w gazetach w stylu ''Mam now mi硂舵, czy mo縠my w wieku

Re: Jestem wdow?

mieli禼ie ju rozw骴 prawomocny? Je縠li rozw骴 by prawomocny - jeste rozw骴k. To logiczne. Nie masz ju m昕a - wi阠 jak mo縠sz by wdow? Je縠li rozw骴 nie by prawomocny, lub 秏ier nast眕i砤 w trakcie trwania rozwodu, to jeste wdow.

Re: "Elena" re. A. Zwiagincew cz. 3

nie wiedzia砤, 縠 m笨 ma takie leki w domu. W砤dimir zostaje pochowany. Wdowa na pogrzebie p砤cze najg硂秐iej. Na pogrzebie zjawia si tak縠 c髍ka, wida, 縠 jest bardzo poruszona 秏ierci ojca. Ona jedyna chyba prawdziwie prze縴wa 秏ier ojca. A potem Elena z c髍k W砤dimira udaj si do adwokata

Re: ierc a alimenty

ib_k napisa砤: > tu o rencie rodzinnej, zus ma racj > www.zus.pl/default.asp?p=4&id=404 Przeczyta砤m to co jest w zamieszczonym przez Ciebie linku i znalaz砤m tam taki oto tekst: Ma晨onka rozwiedziona oraz wdowa, kt髍a przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 z nim we wsp髄no禼i ma晨e駍kiej

Re: co b阣zie oznacza brak uniewa縩ienia

nie wiem dok砤dnie jak to jest,ale chyba po 秏ierci nie musisz si obawia exa,no bo jak wygl眃a硂 by ;po縴cie; na tamtym 秝iecie wdowy kt髍a po秎ubi砤 2 a nieraz i 3 m昕a? To to by硂by nie do przyj阠ia w niebie:), a poza tym przysi阦a砤 ;縠 ci nie opuszcz a do 秏ierci;:P

Re: Jestem wdow?

rozw骴k - chyba 縠 pod uwag bierzesz 秎ub ko禼ielny: wtedy b阣ziesz wdow. Stan cywilny okre秎a urz眃 wydaj眂 dokumenty do ponownego o縠nku, a tam akt 秏ierci Twojego by砮go m昕a nie zostanie przed硂zony wi阠 Tw骿 stan cywilny nie ulegnie zmianie. Nie mo縩a zosta wdow nie b阣眂 縪n zmar砮go.

Re: Zdrada

jeszcze o jednej, kt髍a tolerowa砤 nawet to, 縠 m笨 mieszka u kochanki, de facto nowej partnerki, nie zgodzi砤 si jedynie na rozw骴. A po 秏ierci m昕a, to ona jako pe硁oprawna wdowa sz砤 za trumn, zbiera砤 kondolencje, wszystko odziedziczy砤, a kochanka co najwy縠j za konduktem i 縜硂bnikami mog砤 sobie

Zazdro舵 o te禼iow

M笨 jedynak, syn wdowy, kt髍a wyemigrowa砤 na Zach骴 jeszcze w czasach PRL, wi阠 z rodzin w Polsce ma nik硑 kontakt. S硂wem - syn to dla niej w砤禼iwie jedyna bliska osoba. Ok. 10 lat po 秏ierci jej m昕a mieszka砤 razem z synem, m.in. ze wzgl阣體 oszcz阣no禼iowych. Ale co tu ukrywa: ch硂pu by硂

Re: A masz jak倍 inn wersj z motywem?

Motyw korzy禼i:Kto zyska na 秏ierci by砮go ju komendanta policji? Wdowa 縜li砤 si 縠 policja j podejrzewa砤./痮na mia砤 pretensje do m昕a 縠 uciek spod zawa硊 w kopalni.Bo s眘iadki m笨 zgin背 i dosta砤 sute odszkodowanie oraz rent dla siebie i dzieci. -- Ach gdyby tak od razu ka縟y zrozumie

Ewa B砤sik wczoraj na zespole Macierewicza.

przedstawia砤 si jako strasznie pokrzywdzona przez rz眃 i Panstwo, z powodu doprowadzenia od katastrofy i 秏ierci jej m昕a. A Morozowski w "Tak jest" znakomicie j podsumowa, 縠 nie pami阾a ju, co m體i硑 o jej m昕u wdowy po oficerach katastrofy w Miros砤wcu, gdzie zgin瓿o 16 oficer體

Re: Château de Chenonceau - historia

Katarzyna Medycejska (1519-1589) Wdowa po Henryku II po jego 秏ierci oddala Dian de Poitier, upi阫sza jeszcze bardziej ogrody i kontynuuje prace architektoniczne. Karze wznie舵 dwupi阾row galeri, by organizowa w niej wystawne przyj阠ia. Jako regentka Katarzyna zarz眃za kr髄estwem ze swojego

Re: ier wsp蟪ma晨onka - niepracuj眂a 縪na

" i po > 秏ierci wsp蟪ma晨onk體 otrzymuj wprawdzie jak倍 rent, ale s to grosze, ponie > wa nie naby硑 praw do emerytury, 縠by j bra "po m昕u" A to pierwsze s硑sz, 縠 do emerytury po m昕u trzeba naby jakie prawa - o ile wiem jedynym "prawem" by硂

Re: Beta Gosiewska: Palikot to bestia!

fredoo napisa: > W Indiach palono wdowy z cia砮m m昕a. Gdyby ten zwyczaj praktykowano w Polsce, to pewnie Palikot sfingowa砨y swoj 秏ier:)

Re: Pokoje ...

dzielnicy, z pi阫nymi parkami i blisko morza, tylko ze ju zaczynam "wyrasta z mieszkania" ... Zazdroszcz mieszkaj眂ym tu wdowom - emerytkom, kt髍e po 秏ierci m昕體 zatrzyma硑 swoje obszerne mieszkania. marii51 napisa砤: metra o wiele mniejszy- jak natomiast widz - drugi pokoj - ot罂

Josip Broz-Tito. Ba砶a駍ki w骴z

przyw骴ca nazwa go "psem 砤馽uchowym imperializmu". Cho nie da sobie narzuci stalinowskiego modelu rz眃體 i zale縩o禼i od Rosjan, sam jako prezydent Jugos砤wii zbudowa lokaln dyktatur. Nar骴 go jednocze秐ie kocha i nienawidzi. Wdowa, Jovanka Broz, zaraz po 秏ierci m昕a zosta砤 si潮

Re: wdowa straci砤, ale poczucie przyzwoito禼i

Nie 縜l tylko prawo moja droga. Jakby by砤 wdow, a inna babka publicznie wykorzysta砤 by jak倍 w砤sno舵 po Twoim m昕u i jeszcze na tym zarobi砤, to nie by砤by w禼iek砤? Tak stanowi prawo i wara Ci od oceny tego co robi pani Niemen !! Ma wy潮czne prawa autorskie do ca砮j spu禼izny Czes砤wa

Re: No jednak sobie zaprz眛a砤, skoro

tego typu (r體nie kapeluszami) rzeczami przydatnymi w czasie 縜硂by. A moja ciocia, kt髍a dysponowa砤 wy潮cznie jasnymi kozakami wymieni砤 je na czarne z w砤sn siostr, przed pogrzebem swego m昕a. Szwagierka posz砤 w jasnych, 縠by wdowa mog砤 wyst眕i w czerni. By硑 to czasy kiedy wysokie damskie

ach mia砤 prawo do alimentow -ok

przed 秏ierci m昕a nie pozostawa砤 > z nim we wsp髄no禼i ma晨e駍kiej, ma prawo do renty rodzinnej, je縠li opr骳z sp > e硁ienia w/w warunk體 wymaganych od wdowy, w dniu 秏ierci m昕a mia砤 prawo do a > liment體 z jego strony ustalone wyrokiem s眃owym lub ugod s眃ow.

Co tym my秎icie?

Je縠li kobieta, wdowa w dwa miesi眂e po 秏ierci m昕a znajduje sobie innego faceta to znaczy 縠 tak naprawd nigdy m昕a nie kocha砤? Czy jak kobieta miesi眂 po rozstaniu z facetem znajduje sobie innego, prowadza si z nim tak samo jak z poprzednim, takie same zdj阠ia wstawia na portalach

Antykobiecy debile

Przecie te wdowy na og蟪 *mia硑* prac, tylko bezp砤tn -- prowadzi硑 dom m昕owi. To nie fair zostawi je samym sobie po 秏ierci m昕a.

Re: posag a wiano

W epoce staropolskiej posag to nie to samo, co wiano. Posag wnosi砤 panna m硂da, wiano to zabezpieczenie od strony m昕a (przewa縩ie powinno by r體ne warto禼i posagu) na wypadek jego 秏ierci. Owdowia砤 縪na, je秎i nie zostawa砤 na tzw. "wdowim stolcu" (np. gdy z ma晨e駍twa nie by硂 dzieci

Re: Jestem wdow?

Jeste ROZW覦K, zanim umar by砤 rozw骴k i teraz te jestes. Tylko 疧NA mo縠 zosta wdow po 秏ierci m昕a. Po rozwodzie sta sie on dla Ciebie obcym czlowiekiem, to jak po kim obcym mo縩a zosta wdow?, tym bardziej, ze nie mia砤 秎ubu ko禼ielnego z nim. -- ------------- "

Re: Jestem wdow?

Uwa縜sz zatem, ze gdy sie rozwiod砤s z m昕em- skoro jest Ci tak bardzo bliski to z formalnego punktu widzenia z chwila jego smierci jestes wdow?pomimo,ze masz z nim rozw骴?. Wdowa ma prawo do spadku po m昕u, rozwodka nie. Wiec z chwila smierci eksa nagle zamieniasz si na status wdowa i juz to

Re: 痽cie po zmianach - r體nia pochy砤 w d蟪

wype硁ia czas po 秏ierci m昕a (2 lata temu zosta砤 wdow), a ona, 縠 nie! 痚 zawsze czu砤 potrzeb takiego 砤pania 縴cia, ale kiedy jeszcze m笨 縴, to te jej zap阣y torpedowa. A po co ty tam b阣ziesz sz砤, a co ci z tego przyjdzie, a mi si nie chce, wi阠 zosta ze mn itp. I dopiero po jego 秏ierci

lajtowo i hipotetycznie:)

jej te禼iowie, pozostaje dom. Tesciowie poza m昕em owej pani maj 2 syn體. Zak砤daj眂 縠 nie by硂 testamentu, darowizn i wydziedzicze, ustawowo dziedzicz dwaj synowie a po zmar硑m synu wdowa i jej dzieci. Do tego momentu wszystko by硂 jasne. :) No i teraz tak, wdowie nie wypada dopytywa sie o

Re: Wysoko舵 aliment體 na dzieci

berta-death napisa砤: > zasady wsp蟪縴cia spo砮cznego, kt髍e wykluczaj sytu > acj, kiedy dziecko z powodu aliment體 od swojego ojca jest milionerem a matka > 縴je na poziomie minimum socjalnego? kolejne bzdury, nie r罂ni眂e si od tych w kt髍ych po 秏ierci m昕a, wdow spalano razem z

Re: Jestem wdow?

alimentowania jej. Je秎i by硑 m笨 umiera, te zobowi眤ania wygasaj. Jak wida w tym przypadku status bycia rozwiedzion z by硑m m昕em i fakt bycia wdow po by硑m m昕u z punktu widzenia prawa jest inny. Dlatego nie zdziwi砨ym si wcale gdyby w urz阣owych danych po 秏ierci nawet by砮go m昕a nale縜硂 wykazywa

Re: Zdrada

> A po 秏ierci m昕a, to ona jako pe硁oprawna wdowa sz砤 za trumn, zbiera砤 kondolencje, > wszystko odziedziczy砤, a kochanka co najwy縠j za konduktem i 縜硂bnikami mog砤 sobie > posta i popatrze na widowisko. Dla niego trud sko馽zony. Swoj drog historia idealna na Forum kochanki

Re: Jestem wdow?

eksa nagle zamieniasz si na status wdowa i juz to prawo > do dzieciczenia masz??? Ju poda砮m kontrprzyk砤d. Dziedziczenie nie jest wa縩e. Moja intuicja mi podpowiada, 縠 dop髃i nie wyjdzie za m笨 ponownie, za kogo innego, to w momencie 秏ierci ostatniego m昕a (cho鎎y by砮go) staje si wdow. Nie

Wdowy prawie jak zakonnice

ja mam 26 lat w wieku 25 zosta砤m wdow i nie mam zamiaru sk砤da 秎ub體 w ko禼iele po 秏ierci m昕a przesta砤m wierzy w Boga...

Re: brzemienna

ju na ten temat wypowiada. Przed wiekami istnia硑 wszak wdowy przed menopauz, zakonnice, 縪ny, kt髍ych m昕owie wyruszyli w dalek wielomiesi阠zn podr罂 (np. kupcy, uczestnicy wypraw wojennych, je馽y wojenni, 縪ny w砤dc體, kt髍zy odbywali objazdy kraju w systemie "rex ambulans"), 縪ny

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Zdj阠ia - wdowa po 秏ierci m昕a

Zdj阠ia - wdowa po 秏ierci m昕a

Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialno禼i za tre舵 wypowiedzi zamieszczanych przez u縴tkowników Forum. Osoby zamieszczaj眂e wypowiedzi naruszaj眂e prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog ponie舵 z tego tytu硊 odpowiedzialno舵 karn lub cywiln.

Regulamin