Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Postanowienie

Niech sentencję pokażą - wniosek oddalony bo sąd stwierdził, że nie można pozwać KWW gdyż ten nie ma zdolności sądowych. Rodzi się więc pytanie - kto odpowiada za treści w ulotce?? Bo przecież w państwie prawa ktoś odpowiadać musi - prawda? Zażalenie na postanowienie sądu okręgowego zostało już

Re: Łomianki 2015 bez szmalofreników

> Puk puk zdaje się, że ława oskarżonych dla słynnej 15 znów powraca - a już wita > liście się z gąską:-) Dlaczego tak uważasz, bo mecenasik na próbę napisał zażalenie na postanowienie sądu tytułem wydłużenia postępowania. Nie zmienia to postaci rzeczy , że burmistrz przegrał proces a my

Re: Kupić dobre okulary i czytać

ano czytam: W pozostałym zakresie zażalenie SKW na umorzenie śledztwa o sygn. V Ds 28/08 nie zostało jeszcze rozpoznane. Postanowieniem z dnia 20 maja Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową i przekazał zażalenie do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy

Re: Co ze Śródmiejską Spółdzielnią Mieszkaniową?

Zgodnie z informacją ze strony ŚSM od 14 marca postępowanie likwidacyjne jest wstrzymane do czasu uprawomocnienia się wyroku, bo ŚSM (czytaj jej pełnomocnik) złożyła zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 11 kwietnia dokumenty wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIII Wydział

Re: wniosek o przywrócenie terminu

Rozmawiałam z prawnikiem i może komuś przyda się: Do Sądu Okręgowego: 1. zażalenie na wydanie klauzuli wykonalności 2. wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności 3 wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego Do e-Sądu: 1

Re: I ACz 369/10 Dopuszczalnosc powołania zarzadu

Wójtowicz (spr.) SA Anna Bohdziewicz po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2010 r. w Katowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa H.-G. Spółdzielni Mieszkaniowej w K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w K. przy ulicy G. o uchylenie uchwał na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Okręgowego w

Re: sky club

upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie

Re: multicredit - czy ktoś korzystał?

26.04.2012 w Sądzie w Wałbrzychu będą rozpatrzone zażalenia na postanowienie Prokuratury o umożeniu śledztwa !

Re: @mieszaniec-zopola

prokurtor wydał postanowienie o umorzeniu postepowania? Przytocz sentencje. Na postanowienie słuzy zazalenie, czy złozyłes je w terminie? Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydal lub zatwierdził postanowienie. Prokuratorowi temu przysługuje

Re: Trynkiewicz, czyli lincz na zamówienie

Art. 32. 1. Osoba stwarzająca zagrożenie umieszczona w Ośrodku może w każdym czasie złożyć do sądu wniosek o ustalenie przez sąd potrzeby jej dalszego pobytu w Ośrodku. Na postanowienie oddalające wniosek przysługuje zażalenie, jeżeli od wydania orzeczenia w przedmiocie poprzedniego wniosku

Re: bye, bye wojtek

zażalenie Marka Jarzębowskiego zostało odrzucone przez Sąd. uzasadnienie pod linkiem: info-poster.eu/wp-content/uploads/2012/09/postanowienie1.pdf teraz czas na ruch prezydenta. będzie przyzwoity?

Re: Brawissimo pelo

nie zostało umorzone wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu. Na powyższe postanowienie o umorzeniu śledztwa zażalenie złożył Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. (...) Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy powyższe postanowienie o pozostawieniu bez

Re: Czy można sprawdzić? (licytacja komornicza)

Orzeczenie takie może być wydane i ogłoszone na tym samym posiedzeniu, na którym prowadzono licytację bądź też wydane w terminie późniejszym. Jak każde postanowienie podlega ono zażaleniu w związku z czym sąd może wydać postanowienie o przysądzeniu własności dopiero po uprawomocnieniu się

Gdyby Sąd znał przepisy....

zwolnienia podlega wykonaniu z chwilą jego wydania ; sąd, który wydał postanowienie, albo sąd właściwy do rozpoznania zażalenia może wstrzymać wykonanie postanowienia.

Re: Off - do eydur

składania zeznań/oświadczeń mających związek z tymi informacjami zostanie częściowo/całkowicie wyłączona. Na takie postanowienie, z tego co się nie mylę przysługuje zażalenie - środek odwoławczy. Ale to sąd w uzasadnieniu postanowienia powinien o tym poinformować uczestników postępowania. Więc można

Re: Zarząd wspólnoty chce zarządy przymusowego

składania sprawozdania. Wyznaczenie zarządcy przymusowego jest wydawane w formie postanowienia, na które oczywiście, przysługuje zażalenie ale to już inna bajka…

Re: Przegrał 99 groszy z Telekomunikacją

W pełni popieram. Też go znam. Strasznie pazerny za parę złotych sprzedałby własny honor.Doręczono mu postanowienie sądu - powiedział, że nie ma wątpliwości że jest słuszne i sąd nie mógłby wydać innego ale i tak złoży zażalenie bo przynajmniej dostanie jakieś koszty za postępowanie zażaleniowe i

Re: Przegrał 99 groszy z Telekomunikacją

W pełni popieram. Też go znam. Strasznie pazerny za parę złotych sprzedałby własny honor.Doręczono mu postanowienie sądu - powiedział, że nie ma wątpliwości że jest słuszne i sąd nie mógłby wydać innego ale i tak złoży zażalenie bo przynajmniej dostanie jakieś koszty za postępowanie zażaleniowe i

Re: Apelacja dt. "zabezpieczenia potrzeb"

Złożył zażalenie, no ale pal sześć. Sąd może: - oddalić zażalenie, czyli postanowienie, które masz, staje się prawomocne, czyli masz to, co masz - uchylić postanowienie (uznać zażalenie) i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu do ponownego rozpatrzenia. Sąd rejonowy może wtedy (ale nie musi) wydać

Re: dług i komornik, pojęcia nie mam o co chodzi

Jeśli ktoś obserwuje ten wątek to nadmienię, że sąd postanowił zażądać od Asi by podała, kiedy zostało jej doręczone postanowienie o wszczęciu egzekucji, którego nigdy jej nie dostarczono, co jasno wynikało z zażalenia na klauzulę wykonalności. Ale walczymy dalej :)

nie ma do tego podstaw

materiał dowodowy jakim dysponowała prokuratura a także sąd rozpoznający wtedy zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Re: Z drugiej strony już by ujawnili, gdyby

Ta bomba to postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec śmierci sprawców - co spowoduje zażalenie co spowoduje odrzucenie zażalenia co spowoduje powtórne zażalenie co spowoduje że w końcu sprawa trafi do sądu i sąd się wypowie czy umorzenie będzie zasadne bądź nie. Zważywszy na obszerność materiału

Re: To chyba pierwszy taki przypadek?

Rejonowym w Sochaczewie w I Wydziale Cywilnym kobieta poskarżyła się na czynności komornika. - Z wiarą w sprawiedliwość czekała odpowiedzi. Skarga do sądu została odrzucona.- Złożyła zażalenie. Też odrzucone. Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie badała sprawę do 31 października, przez pół roku. - I

Re: pkf skarbiec = pomocna pożyczka

przekazane do odpowiedniego Sądu – w przypadku postanowienia prokuratora, albo do prokuratura nadzorującego – w przypadku postanowień Policji). Po rozpatrzeniu zażalenia, skarżone postanowienie może zostać utrzymane w mocy albo uchylone, a zasadność podjęcia czynności rozpatrzona jeszcze raz

Re: odwolanie do prokuratury-czy moge?

;……………………… (podpis wnioskodawcy) Piszesz do tej prokuratury która prowadziła śledztwo. Jednocześni składasz "zażalenie na postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa". To postanowienie muszą Ci dać w prokuraturze!! Zażalenie adresujesz do sądu, właściwego do rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji

Re: Pytanie: Tajemnica spowiedzi a krzywda kolejn

wcześniej wspomniałam może zwolnić wyłącznie sąd i prokurator. Na postanowienie prokuratora w kwestii zwolnienia osoby należącej do grup zawodowych wyżej wymienionych zażalenie nie przysługuje. Zażalenie przysługuje natomiast innym osobom, których prawa zostały naruszone postanowieniem o zwolnieniu z

Re: Do sklepu rowerem. Akcja "Gazety" i Bractwa R

Złożyłem zażalenie do sądu. Jestem po rozprawie. Trwała 10 minut. Żenada. Sąd podtrzymał postanowienie o umorzeniu. Nikogo nie interesuje, kradzież jakiegoś tam roweru. OSTRZEGAM PRZED M1 KRADNĄ ROWERY. WSZYSCY MAJA TO GDZIEŚ. Akcja Bractwa godna pochwały. Tylko jak ukradną Ci rower zostajesz z

Re: BŁAGAM ludzi dobrej woli o ratunek....

brysia0 napisała: > Pozwolę sobie trochę poprawic Piotra. Na postanowienie oddalające wniosek o zwo > lnienie z kosztów masz zażalenie w terminie 7 dni, Ok, ale to będzie miała napisane w pouczeniu pod postanowieniem!! ...a nie "skargę" do prezesa są > du. Ja mam zupełnie

Dworak popełnił przestępstwo ?

na cyfrowym multipleksie. - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w poniedziałek uwzględnił zażalenie fundacji i uchylił postanowienie dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa, zlecając uzupełnienie postępowania przygotowawczego – poinformował sędzia Igor Tuleya, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w

Re: dług i komornik, pojęcia nie mam o co chodzi

mi nie wiadomo.Tak jak wspominałam,wszystko zostało wysłane zarówno z sądu jak i od komornika na zły adres i oczywiście wszystko dawno uległo przedawnieniu. Pytanie co zrobić? Czy mam zadzwonić albo pójść do komornika by na nowo, na prawidłowy adres, wysłał mi postanowienie o wszczęciu egzekucji

Re: bye, bye wojtek

sss9 napisał: > zażalenie Marka Jarzębowskiego zostało odrzucone przez Sąd. uzasadnienie pod li > nkiem: > rel="nofollow">info-poster.eu/wp-content/uploads/2012/09/postanowienie1.pdf > teraz czas na ruch prezydenta. będzie przyzwoity? Żartujesz? przecież liczy się tylko

Re: Państwu nie wierzymy

Tylko, że sąd oddalił mój wniosek pouczając mnie błędnie, że postanowienie to nie podlega zaskarżeniu. Chodziło o sprawę cywilną a wniosek był złożony w drugiej instancji. Dopiero skarga do prezesa sądu poskutkowała tym, że prezes łaskawie przyznał mi rację, że zażalenie mi przysługuje, ale

Re: Referendyści muszą przeprosić !!

No to teraz się pobawimy,ale ostrzegam że taka zabawa będzie bolesna dla niektórych formułowiczów. Gdzie jest wyrok z Sądu Okręgowego / sygn.akt /. Czy oznaczono że nadaje się wyrok o natychmiastowej wykonalności. Na postanowienie Sądu / w każdej instancji/ przysługuje zażalenie w terminie 7 dni

Nabijają seniorów w gazowe kuchenki za 2300 zł

/11), a Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza oddalił zażalenie na to postanowienie. Oszustwo nie jest zatem przestępstwem.

Re: Senator Bierecki nie chce kontroli finansowej

prokuratury, pisała do sądów zażalenia na prokuratorskie postanowienia o umorzeniu postępowania, itp., itd.

Re: Zenuś, easy.... tylko spokojnie.

> Rozumiem że spokojny.zenek uważa sędziów SN za durniów. Twój cytat pochodzi z postanowienia SN o przedstawieniu sprawy składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Takie postanowienia są wydawane, gdy SN rozstrzygający sprawę "poweźmie poważne wątpliwości co do wykładni prawa

Re: Drogowcy namalowali zły znak? Mandat płacisz

prywatną opinią pozaprocesową i zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2005 roku (V KK 388/04) nie jest opinią w rozumieniu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 § 1 k.p.k., i nie może stanowić dowodu w sprawie. Dziękuję;)

Re: Prawdziwa mafia jest gdzie indziej.

zażalenie pokrzywdzonych na postanowienie prokuratora, a pokrzywdzeni chyba wskazują na jakieś braki postępowania przygotowawczego. np. zarzucają, że prokurator nie przesłuchał świadków itp. Sąd, oddalając takie zażalenie, musi je jakoś uzasadnić, a jak uzasadnić słuszność zaniechania przez prokuratora

Re: Prawdziwa mafia jest gdzie indziej.

Właśnie o tym mowa. Sąd widział całość materiału dowodowego, a nie jak twierdzy łyyko tylko to co prokuratura chciała przedstawić. Dla wiadomości łyyko, który pali głupa, że kawał z niego prawnika, postanowienie sądu o nieuwzględnieniu zażalenia (nie niepodtrzymaniu) jest prawomocną decyzją sądu

Ochrona Ekotrade

pracują byli POLICJANCI wysoko kiedyś postawieni w policji to tym firmą można robić co się chce lecz ja składam zażalenie na postanowienie prokuratora i będę walczył z nimi w sądzie . Ludzie nie bójcie się zgłaszajcie takie sprawy na Policji trzeba z tymi firmami co oszukują ludzie zrobić porządek .

Re: Prawdziwa mafia jest gdzie indziej.

Ok. , ale z tego co czytam, sąd oddalił zażalenie pokrzywdzonych (rodziny denata) na postanowienie o umorzeniu śledztwa, więc sędzia też ponosi chyba odpowiedzialność za tę decyzję. Co, sąd nie widział, że w materiale dowodowym są braki i materiał ten powinien być uzupełniony i że prokurator

Re: porada prawna potrzebna - zażalenie na sąd

Powinno być tak, że jeśli pani pokrzywdzona złozyła zażalenie w terminie, to sprawa trafi z aktami do sądu okręgowego jako sądu odwoławczego i tam na jednym posiedzeniu sąd stwierdzi czy zażalenie jest zasadne. Jeśli będzie niezasadne to sprawa zakończona, jeśli postanowi uchylić postanowienie o

Re: Uniwersytet bez fizyki?

nawet chyba oficjalnie im nie wolno. W zasadzie sąd powinien nadzorować wykonywanie swoich postanowień, ale bywa że mu się nie chce. Niby sąd jest zobowiązany stronie wystepującej bez pełnomocnika prawnego służyć niezbędnym doradztwem w granicach procesu (np. o znaczeniu terminów, tego czy w nagłówku ma

Re: odwolanie do prokuratury-czy moge?

Żeby napisać wniosek o przywrócenie terminu zawitego, oraz zażalenie na postanowienie, to najpierw musisz je odebrać z prokuratury. Wniosek prosty jak konstrukcja cepa. A w zażaleniu napisz wszystko co Ci leży na wątrobie i załącz wszystko co (w Twoim mniemaniu) może Ci pomóc. Nie ma żadnych

zabezpieczenia alimentów- mam pytanie

i kazał się cieszyć, że taki łaskawy. Jak odebrał postanowienie to się wściekł, że złoży zażalenie na postanowienie sądu i tu rodzi się moje pytanie: Czy jak on złoży to zażalenie, to moje dziecko będzie miało do czasu wydania nowego postanowienia zawieszone zabezpieczenie? Do tego sąd nie nadał

Re: Po 1 rozprawie skierowano nas do RODK

To faktycznie bardzo dziwna sprawa z tym skierowaniem Was do RODK, jeżeli wszytsko uzgodniliście. Macie w zasadzie dwa wyjścia, wnieść zażalenie na postanowienie sądu do sądu apelacyjnego albo udac się do RODK. A tak jak napisał altz , tam to dopiero się dzieje, ręce opadają.

Re: annakate, sąd oddalił .....

jest w aktach sam rozpoznać wniosek o zabezpieczenie i wydać orzeczenie inne niż I instancja - albo jesli uzna,że mateiał dowodowy jest zbyt skąpy może uchylić postanowienie i skierować sprawę do ponownego rozpoznania (Sąd Okręgowy ma ograniczone bardzo możliwości samodzielnego przeprowadzania dowodów

Re: nowa inwestycja spółdzielni "Służew nad Dolin

Zgodnie z prawem (kpc) postanowienie przyznające wierzycielowi prawo do rozbiórki budynku BYŁO i JEST prawomocne!!!! To, że sp-nia się zażaliła to nic nie znaczy. Sąd odrzucił zażalenie sp-ni. Sp-nia nie miała prawa budować!!! I co dalej? Na te pytania powinien odpowiedzieć inwestor, który

Re: Szef wrocławskiego PiS: To Dutkiewicz nas nie

O ile dobrze kojarzę od postanowienia prokuratury służy zażalenie do sądu właściwego dla rozpoznania sprawy więc chyba jednak sąd miał coś do powiedzenia w tej sprawie...

Re: Dworak popełnił przestępstwo ?

koncesje podmiotom, którym przyznano miejsce na cyfrowym multipleksi > e. > - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w poniedziałek uwzględnił zażalenie fundac > ji i uchylił postanowienie dotyczące odmowy wszczęcia śledztwa, zlecając uzupeł > nienie postępowania przygotowawczego &ndash

Re: Interes polityczny kaczywolskiego

Interes polityczny Pis - aby ten stan jaki jest obecnie trwał. To samo będzie że śledztwem, chodzi o to by trwało jak najdłużej. Kiedy w końcu zostanie umorzone wobec śmierci sprawcy - powstanie straszny jazgot - a kiedy jeszcze sąd utrzyma w mocy ( po zażaleniu na postanowienie o umorzeniu ) to. I

Re: zabezpieczenia alimentów- mam pytanie

pytanie dotyczące tej kwestii). Sąd nadaje klauzulę wykonalności postanowieniu o zabezpieczeniu alimentów z urzędu. Z drugiej strony wniesienie zażalenia na postanowienie zmieniające zabezpieczenie wstrzymuje egzekucję. Problem praktyczny powstaje wtedy, gdy sąd nada klauzulę wykonalności przed

Właśnie... a`propos MF ...

Tyś się do KPK odnosił, ale bajdurzysz kompletnie. Raz, że rozpatrując zażalenie na postanowienie o tymczasowym zatrzymaniu Sąd Okręgowy bada całokształt materiału zgromadzonego w sprawie, dwa, że w tym materiale "dowodowym" nie znalazł cienia dowodu winy kogokolwiek. Jeszcze nie

Re: mandat od kanara..

złożyłem samokrytykę z tymi 14 dniami ;), można w uzasadnionych przypadkach ( np. korespondencja na zły adres) wystąpić z: ZAŻALENIEM NA POSTANOWIENIE O NADANIU TYTUŁOWI EGZEKUCYJNEMU KLAUZULI WYKONALNOŚCI WNIOSKIEM O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY SPRZECIWEM OD

Re: Pytanie: Tajemnica spowiedzi a krzywda kolejn

okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje

Re: Takie mamy Sądy i sędziny

To mnie dotyczy. To jest postanowienie o zabezpieczeniu alimentów. Zażalenie można składać do Sądu Apelacyjnego, alimenty trzeba i tak płacić. Po co przedłużać tą sprawę. Napiszę pismo do Okręgowego o nieścisłościach w tym postanowieniu. A sędzina się zagotuje, stwierdzi co mi będzie błędy wytykał

Re: Zenuś, easy.... tylko spokojnie.

zatrudnienie. Wskazane wyżej ograniczenie znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w art. 178 ust. 3 Konstytucji, ale także w art. 31 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji. Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2000 r., Ts 118/99 (OTK-ZU 2000 nr 5, poz. 155), wydanym po rozpoznaniu zażalenia w tej samej sprawie

Re: I ACz 369/10 Dopuszczalnosc powołania zarzadu

, czy zmiana podmiotu zarządzającego jest zmianą sposobu zarządu. Orzecznictwo na tak sformułowane pytanie udzieliło odpowiedzi negatywnej. Przykładowo w przywołanej wyżej uchwale z 21 września 2009 r. i w postanowieniu z 27 lutego 2009 r. w sprawie II CZ 4/09 Sąd Najwyższy wskazał, że zmiana osoby

Bije i ucieka. Policjanci "robią, co mogą". A o...

DOSTATECZNYCH DOWODÓW ZAISTNIENIA P-STWA!!!!! I tak np. choć po zażaleniu do Sądu na takie postanowienie - Sąd nakazuje prokuraturze określone czynności - prokuratura po kilku miesiącach NIE WYKONUJĄC ŻADNEJ CZYNNOŚCI - niemalże słowo w słowo przepisuje poprzednie post. o umorzeniu !!! paranoja!!!!

Re: co zrobić? _ zajac sie sobą

No to ja nie rozumiem twojej adwokatki szczerze mówiąc. Składałaś wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas postępowania? Sąd wniosek oddalił? Trzeba było natychmiast składać zażalenie na postanowienie oddalające, toż nie ma co czekać do marca, terminy lecą. Nie pamiętam, jakie są. -- Człowiek

Re: Może boi się mordercy?

aaaa Przyznam się że o tym wątku nie wiedziałem, nie wiedziałem o zażaleniu na postanowienie prokuratury i oddaleniu tego zażalenia przez sąd. Drobny szczegół jest taki, że DJ nie trafił pod sąd z zarzutami (a tak powinno być) ale na etapie rozpatrywania zażalenia na post .prokuratury sąd niejako

Re: Nierozpatrzony wniosek o zabezpieczenie

W kwestii formalnej: nie ma "apelacji od decyzji", może być zażalenie na postanowienie. W ogóle sądy nie wydają decyzji. -- Chłop jest tyle wart, do ilu ukończonych miast przylega

Re: rozwod - pytania

A na co jest to zażalenie? SO wydał jakieś postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia? Nie liczyłabym na ten termin najbliższy rozprawy, bo akta wraz z zażaleniem powędrowały do SA. Jak wrócą Sąd wyznaczy nowy termin. Zażalenie może cofnąć w każdej chwili, wtedy jest szansa na utrzymanie terminu

Re: porada prawna potrzebna - zażalenie na sąd

postanowienie o uchyleniu postanoiwenia SR i sprawa wraca do SR i jest rozpatrywana zgodnie z wytycznymi zawartymi w postanowieniu SO -w jego uzasadnieniu. Zakładając, że sądy są raczej leniwe, uzasadnienie jest jak mówisz solidne, a pokrzywdzona może wystąpić z roszczeniem cywilnoprawnym - należy przyjąć

annakate, ile czasu (dni) ma Sąd Rejonowy ....

na wysłanie apelacji (pewnie z aktami) do Sądu Okręgowego? 2-go maja (czwartek) wysłałam listem poleconym do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego zażalenie na postanowienie (brak zabezpieczenia). Polecony (i priorytet!) najpóźniej mógł dojść 7-go maja (wtorek), ale Sąd Rejonowy wysłał

Nie było nacisków na prokuratorów ws Blidy

"Nie było nacisków na prokuratorów zajmujących się sprawą Barbary Blidy - wynika z postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Sąd nie uwzględnił zażalenia rodziny Blidów na umorzenie tej części śledztwa." No i kolejna teoria upadła ciekawe ile jeszcze śledztw musi być zeby wreszcie

Re: Zaliczki na bieglych a wartosc pozwu

Bez opinii biegłych nie ma Pan szans na doprowadzenie do pozytywnego wyroku. Zaliczkę da biegłego wyznacza sąd. Może Pan wniesć zażalenie na to postanowienie sądu i domagać się obniżenia zaliczki lub zwolnienia z niej. Żądanie takie musi być uzasadnione, tj. trzeba wraz z nim wypełnić

prokuratura umorzyła post. XII 2008 sąd rozpatrzy

zażalenie 31.V.2010. Albo adwokat mafii składa zażalenie pa postanowienie sądu do sądu apelacyjnego. Na marginesie dodam, że zgodnie z kpc zażalenie nie przysługiwało. Sąd apelacyjny zażalenie oddala wytykając ten fakt. Sąd (ten sam sędzia) ZMIENIA niekorzystne dla mafii postanowienie opierając się

Re: zażalenie do Sądu Apelacyjnego

Do tej pory nic nie pisałaś o postanowieniu z grudnia! :-)) Czy te dwa postanowienia dotyczą tego samego zagadnienia? Jeśli tak, to masz się stosować do ostatniego wydanego. Mąż nie ma racji - złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia sądu.

Re: "Pogięci i Spi***eni"

Pisałem już, że jak sprawa ma być uwalona to zażalenie też nic nie daje, bo sąd podtrzyma stanowisko prokuratora. Jak jakiś sędzia nie chce tego zrobić to się najwyżej rozchoruje i sprawa trafi do takiego innego sędziego, który już chce i oddali zażalenie, czyli utrzyma w mocy postanowienie o

Wydatki Ratusza

Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie do Sądu( art 306 kpk)

Re: BŁAGAM ludzi dobrej woli o ratunek....

Pozwolę sobie trochę poprawic Piotra. Na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie z kosztów masz zażalenie w terminie 7 dni, a nie "skargę" do prezesa sądu. Jeżeli w treści poprzedniego postanowienia kosztowego masz że jesteś w 50% zwolniona od wszystkich kosztów sądowych, to

Re: Piszesz brednie

bezpocztyonline napisała: > spokojny.zenek napisał: > > > Przecież napisałeś: zażalenie. > > Widocznie postanowienie było natychmiast wykonalne. > > > Już nie wiem. Postanowienie czy decyzja? Decyzja procesowa o nazwie "postanowienie". > Od

Re: zażalenie z sądu rejonowego r do sądu okręgow

chodzi ci o apelację od wyroku? bo co to znaczy zażalenie= opisz dokładniej.Apelację mozna składać do Sądu Okregowego 1 raz , wyrok sądu Okregowego jest ostateczny, Czyba ze ktoś składa zażalenie na postanowienie sądu w kwestii np. widzień z dzieckiem.O jakiej sprawie piszesz?

Re: Rycze cały dzień

Dziewczyno nie rycz ale złóż natychmiast zażalenie na postanowienie prokuratora. Pamiętaj że masz tylko 7 dni od daty otrzymania pisma o umorzeniu. Pismo kierujesz do sądu ale wysyłasz do prokuratury która wydała postanowienie. Wystarczy że napiszesz dlaczego się nie zgadzasz, mozesz nawet

Re: skarga do Prokuratury Generalnej

W ciągu bodajże tygodnia od decyzji prokuratury pokrzywdzeni ( rodzina ) mogła się odwołać do sądu ( zażalenie ). Jeśli termin "uciekł" proponuje napisać pismo do prokuratury okręgowej w Radomiu, zarzucające błędną opinię biegłego na której oparto postanowienie o umorzeniu. Być może

Re: uregulowanie kontaktów wraz z zabezpieczeniem

od postanowienia o zabezpieczeniu masz 7 dni, ale postanowienie o zabezpieczeniu w sprawach rodzinnych jest natychmiastowo wykonalne, tzn. pomimo złożenia zażalenia na postanowienie będziesz dziecko musiała mężowi wydać, dlatego radzę jak wyżej.

Re: Wolą hałas niż ekran akustyczny. Bo zasłoni s

właścicieli działek. Nie może tak być ze urzednicy sami decydują komu postawią ścianę płaczu przed oknem jego domu czy przed firma która doprowadza do bankructwa. Ekrany stawiane są wszędzie wbrew postanowieniem sądów dlatego trzeba działać szybko pilnować terminów do składania skarg i zażaleń, nie bać sie

a to jeszcze jedno orzeczenie sadu w słupsku k

rozpoznaniu w sprawie D. P.obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego – Komendanta Straży Miejskiej w C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II W 1134/13 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

Re: Badania w RODK

Właśnie wczoraj dowiedziałam się od swojego adwokata, że M złożył zażalenie do SA w Lublinie, gdyż nie zgadza się z postanowieniem Sądu Okręgowego o przyznaniu mi dzieci. Czy obowiązuje stare postanowienie z grudnia 2008 czy dalej to ostatnie postanowienie?

Re: Piszesz brednie

spokojny.zenek napisał: > Przecież napisałeś: zażalenie. > Widocznie postanowienie było natychmiast wykonalne. Już nie wiem. Postanowienie czy decyzja? Od postanowienia nie zawsze można się odwołać, od decyzji chyba powinno być można. Nawiasem mówiąc prawnik pani Barbary jej nie

Re: Szeląg -podważa opinie Seremeta i Millera

umorzeniu (z różnych powodów, co jednak podlega zażaleniu i podlega uprawomocnieniu ) lub skierowanie aktu oskarżenia do sądu !!!!!!!!! Innej mozliwości nie ma a w sprawie głównego śledztwa nie było ani postanowienia o umorzeniu lub AO. ( możliwe jest wydzielenie np wątku zamachu i badanie go odrębnie ale

Czy na postanowienie burmistrza przysługuje zażale

Dostałem dziś postanowienie z Urzędu Miasta . Na końcu jest napisane tak :"postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie", Czy to jest prawda ?Bardzo proszę o odpowiedz, bo kręcą mną jak chłopem w sądzie.

Re: Nie mam długów, chcą mi wejść na pensję!

itd. Mając tą wiedzę wysyłasz do sądu: ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O NADANIU TYTUŁOWI EGZEKUCYJNEMU KLAUZULI WYKONALNOŚCI WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY (zły adres doręczenia) SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY (przedawnienie?, bezzasadność roszczenia?) zrób sobie

Re: Pytanie: Tajemnica spowiedzi a krzywda kolejn

doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. §3.Zwolnienie dziennikarza od obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również identyfikację

Zamiast publikacji - album. I wyrok

Redaktorze p. Mamoń! Tyle już lat prowadzisz kronikę kryminalną i wciąż nie możesz nauczyć się, że od wyroku wydanego przez sąd I instancji do sądu II instancji to przysługuje apelacja. Apelację wnosi się od wyroku, nie zażalenie. Z drugiej strony: zażalenie jest na postanowienie, na wyrok jest

TB Millenium vis Wspólnota HG

skargi zażalenia pozwanej na postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 24 października 2011 r. (…) postanawia oddalić zażalenie. W swoim uzasadnieniu Sąd II Instancji m.in. napisał, że „Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie (...). W pierwszej kolejności podnieść należy, że Sąd

zażalenie z sądu rejonowego r do sądu okręgowego??

Mam pytanie- czy ktoś miał sytuację,że od postanowień sadu rodzinnego I instancji druga strona "zapiekła" ile wlezie na wszystko składała zażalenia?? Ile się czeka na rozpatrzenie w Sądzie Okręgowym i czy jest to decyzja ostateczna czy znowu kolejne zażalenia może składać 2-ga strona

Re: Tusk/ABW zostali złapani za rękę na przestęps

cytuję: Ostatecznie sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Płocku, która w marcu odmówiła wszczęcia śledztwa uznając, że nie doszło do inwigilacji L. Kaczyńskiego. Zażalenie na tę decyzję złożyła córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska. Zażalenie zostało skierowane do Sądu Rejonowego Warszawa

i jeszcze...

Jak wiesz można złożyć zażalenie do sądu, który albo utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, albo uchyli je i przekaże prokuratorowi celem wyjaśnienia bądź przeprowadzenia wskazanych czynności. Wszystko niby ładnie, pięknie...a życie zweryfikuje.

Re: Krytykę konstruktywną przyjmuję. Krytykanctwo

Białymstoku który także powinien być wyłączony ze sprawy. Także on nadzoruje odmowy rozpatrzenia zażaleń stowarzyszenia na postanowienie białostockiej prokuratury która nie reaguje na opisane naruszenia prawa. W sądzie giną akta, odwołania, odmawia się przywrócenia terminu które przepadają w winy sądu

Re: GW nowym tabloidem na rynku prasowym?

nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Sąd uchylił areszt, bo wówczas NIE BYŁO tych wątpliwości, o których dzisiaj pisze prasa. Z adwokatem czy bez, postanowienie sądu byłoby takie samo. Sprawdzanie trumien i zasiłków to są nowe wątki w śledztwie, o których wówczas sąd nie miał pojęcia.

Re: A co powie sędzia Kowalska w sprawie radnego

Tylko jedna uwaga do twojego wpisu. Jak mogłem Sędzi Kowalskiej mogłem nie widzieć na oczy, jeżeli wydała wyrok w mojej sprawie? To nie był wyrok tylko postanowienie w sprawie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania i nie miałem obowiązku uczestniczenia w posiedzeniu. Zresztą byłaby to

Re: dług i komornik, pojęcia nie mam o co chodzi

zadluzenie skierowala sprawe do sądu rejonowego w lublinie i uzyskali tytuły wykonawcze z 16-03-2010r jest nakaz zaplaty w post. upom. oraz postanowienie sadu z dnia 14-05-2010. Zaznaczam że do 09-09-2013 nie otrzymałem żadnej korespondencji od wierzyciela jak i z sądu. Dowiedziałem sie przy okazji

Re: Rycze cały dzień

na postanowienie o umorzeniu. Termin zreszta już minął, ciekawe czy zlożyła zażalenie. Zlożylaś autorko??

Re: burmistrz Tyczyna idzie na rozstrzelanie !

27 listopada kolejna rozprawa w sądzie- zażalenie na postanowienie sądu w sprawie zwrotu pokreslonych akt w spr. plagiatu burmistrza Tyczyna...

Orzeczenie sadu okregowego w Słupsku z 14.04.2013

. obwinionego o wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. zażalenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego – Komendanta Straży Miejskiej w C. na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt II W 1134/13 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na podstawie art. 437

Re: Które jest ważne postanowienie sadowe.

jak sama napisałaś, jest tylko jedno postanowienie o stwierdzeniu nabyia spadku. postanowienie Sądu Okręgowego jest postanowieniem o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stało się prawomone w

Prokuratura będzie ścigać lobbystów TV Trwam.

nią przestępstwa nielegalnego lobbingu, płatnej protekcji i nielegalnej reklamy środków farmaceutycznych. Zdecydował tak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia po zażaleniu, jakie w listopadzie ub. roku złożyła Fundacja „Pro - prawo do życia” na postanowienie prokuratora stołecznej

Postanowienie Sadu Najwyzszego IV CZ 37/07.

w Izbie Cywilnej w dniu 21 czerwca 2007 r., zażalenia powoda Bogusława T. na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 marca 2007 r., sygn. akt I ACa 667/06, oddala zażalenie. Uzasadnienie Zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku odrzucił skargę kasacyjną powoda

Pijana wjechała do przejścia podziemnego. Prokurator: Kobieta trafi do zakładu zamkniętego

Pijana wjechała do przejścia podziemnego. Prokurator: Kobieta trafi do zakładu zamkniętego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - zażalenie na postanowienie sądu